Home >> Erbasol - Cosmetice Naturale Uz Profesional - Italia > Uleiuri pentru masaj >> Ulei masaj pentru drenaj - 150 ml- Erbasol Italia Professional

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

Ulei masaj pentru drenaj - 150 ml- Erbasol Italia Professional

Ulei masaj pentru drenaj - 150 ml- Erbasol Italia Professional Ulei termo-activ destinat masajului de drenaj, recomandare Farmacia Verde , cel mai bun ulei de drenaj cu efecte vizibile...
51,73 RON

 

Descriere produs:

 

 Ulei masaj pentru drenaj - 150 ml- Erbasol Italia Professional 

 

 

 

Ulei de masaj pentru drenaj de cea mai buna calitate de la Erbasol Italia.

Cel mai bun ulei de masaj pentru drenaj recomandat Farmacia Verde .

Ulei termo-activ pentru masajul profesional, bogat în ingrediente vegetale similare sebumului, destinat masajului de drenaj.

 Ulei masaj pentru drenaj contine extracte de plante precum germeni de Grau, Coada-soricelului, unt de Avocado, Castan, Sunatoare, Hamamelis, Levantica, Pin, Rozmarin, Arnica.

 Produs original Erbasol Italia

Prezentare: 150 ml

Producator : Erbasol Italia

          Drenaj limfatic prin masaj

Procedeul consta intr-un preso-masaj, prin care se actioneaza asupra lantului de ganglioni limfatici. Este o terapie ce propune eliminarea tuturor toxinelor neasimilate de organism in timpul procesului de sinteza celulara. Lipsa de exercitiu determina ingreunarea circulatiei limfatice, slaba circulatie a sangelui si in particular drenajul limfatic defectuos. Specialistii considera ca drenajul necorespunzator ce determina invadarea tesutului subcutanat de celule gresoase este cauzat si de inmultirea toxinelor. Reducerea drenajului limfatic si a circulatiei sangelui determina acumulari de grasime, tesutul conjunctiv isi pierde elasticitatea, aparand astfel imperfectiuni si denivelari ale pielii. Pentru a optimiza drenajul limfatic este necesar ca muschii sa se contracte, tesutul conjuctiv sa fie ferm, oferind un grad ridicat de compresie.

      Importanta unui drenaj limfatic corespunzator merge mult peste rolul sau de eliminare a rezidurilor. Limfa actioneaza de asemeni ca un filtru al tesuturilor: distruge bacteriile si toxinele cu ajutorul globulelor albe localizate in ganglionii limfatici. De aceea sistemul limfatic este considerat un fel de gardian al sanatatii corpului.

     Exercitiile fizice sau diversele tratamente specializate corespunzatoare au ca obiectiv intarirea tesutului conjunctiv, imbunatatirea circulatiei, absorbtia excesului de grasime de catre tesuturile de sub piele.

    Efectele masajului limfatic

•  întareste sistemul imunitar prin stimularea ganglionilor limfatici,
•  dinamizeaza circulatia limfei în spatiile intercelulare,
•  accelereaza curentul limfatic si eliminarea rapida a rezidurilor toxice,
•  antreneaza toxinele care blocheaza procesele fiziologice,
•  intensifica schimburile nutritive si eliminarea toxinelor din corp,
•  usureaza transportul acizilor grasi si a colesterolului,
•  prin masaj, curentul limfatic se intensifica de pâna la 10-15 ori !

          Indicatiile unui masaj de drenaj limfatic

       V-ati intrebat vreodata cum ar fi sa faceti o sedinta de masaj de drenaj limfatic? Daca da, atunci este necesar sa fiti informati asupra catorva aspecte. Exista pacienti din Bucuresti care ne suna si doresc sa se programeze la o sedinta de drenaj limfatic  fara a avea insa o afectiune anume, ci doar din pura curiozitate. In general, se apeleaza la efectuarea unor sedinte de masaj de drenaj limfatic in cazul unei mamectomii insotite de extractia ganglionilor limfatici axilari, situatie in care apare fenomenul numit “brat gros”: membrul superior isi mareste volumul deoarece limfa nu mai trece prin lantul ganglionar si se acumuleaza in brat. In cazul acesta este obligatorie efectuarea unui masaj de drenaj limfatic. Acelasi lucru este valabil atunci cand ganglionii limfatici inghinali sunt extrasi si apare fenomenul numit “elephantiasis”: membrul inferior creste in volum, efectuarea unui masaj de drenaj limfatic fiind absolut necesara.

      Insa un masaj de drenaj limfatic poate fi indicat cu success si in cazul persoanelor care au probleme circulatorii, carora li se umfla picioarele dupa o zi de lucru, dupa mers prelungit sau dupa o perioada mai mare de stat in picioare. Exista variantele: masaj de drenaj limfatic partial si masaj de drenaj limfatic general, in functie de zona afectata.

      Drenajul limfatic este un masaj bland, efectuat cu prize speciale, ce ajuta la imbunatatirea fluxului limfatic.

 

Recomandam :

Tratament anticelulitic I Erbasol Italia ( elimina celulita)

Acesta gama de produse o puteti gasi si pe utile in romania / util21


 
 

English:

Drainage massage oil - 150 ml-Erbasol Italy Professional massage oil to drain from the highest quality Erbasol Italy. Best recommended drainage massage oil for Green Pharmacy. Thermo-active oil professional massage, rich in vegetable ingredients similar to sebum, for drainage massage. drainage massage oilcontains plant extracts such as wheat germ, milfoil, Avocado Butter, Chestnut, call, Hamamelis, lavender, Pine, Rosemary, Arnica. Erbasol Italy Original Product Presentation: 150 ml Manufacturer: Erbasol Italy lymphatic drainage massage procedure consists preso a massage, which acts on the chainthe lymph nodes. It is a therapy that proposes to eliminate all toxins indigested body during the process of cell synthesis. Lack of exercise undue cause lymphatic circulation, poor blood circulation and lymphatic drainage particularly bad. Experts believe that inadequate drainage that causes the wrong cells invade subcutaneous tissue Eastis caused by multiplication and toxins. Reduction of lymphatic drainage and blood flow lead to accumulation of fat, connective tissue loses its elasticity, appearing as bumps and imperfections in the skin. To optimize lymphatic drainage is necessary for muscles to contract, to be strong connective tissue, providing a high degree of compression. & NBSp; importance of proper lymphatic drainage goes far beyond the role of sewage disposal. Lymph also act as a filter of tissue: bacteria and toxins with white blood cells located in lymph nodes. Thus the lymphatic system is considered the guardian of the health body. Exercise or diversele appropriate specialized treatments aimed at strengthening connective tissue, improving circulation, by absorbing excess fat tissue beneath the skin. Effects • lymphatic massage strengthens the immune system by stimulating lymph nodes, lymph circulation • energises the intercellular spaces,• lymph flow and accelerates faster elimination of toxic waste, toxins that block trains • physiological processes, enhance exchanges • nutrition and eliminate toxins from the body, • ease the transport of fatty acids and cholesterol • massage, lymphatic flow increase up to a0-15 times! Indications of a lymphatic drainage massage Have you ever wondered how it would be to do a lymphatic drainage massage session? If yes, then you need to be informed on some issues. There are patients in Bucharest where we want to call and schedule a meeting for him drainageimfatic but without having a specific disease, but of pure curiosity. In general, it appeals to performing lymphatic drainage massage session if accompanied by an extraction mamectomii axillary lymph nodes, in which the phenomenon is called "wholesale arm: upper limb expands as it passes through no lymph nodal chain and is nowuleaza in the arm. If it is mandatory a lymphatic drainage massage. The same is true when the groin lymph nodes are extracted and the phenomenon is called "elephantiasis" leg increases in volume, performing a lymphatic drainage massage is absolutely necessary. But a lymphatic drainage massage can beshown successfully in people who have circulatory problems, which are swollen feet after a day of work after prolonged walking or after a longer period of standing. There are variations: partial lymphatic drainage massage and lymphatic drainage massage generally depending on the affected area. Lymphatic drainage massage is a gentle, made with the mainsSpecial is what helps to improve lymphatic flow. This range of products one can find the links in romania / util21
 
 

Français:

huile de massage de drainage - 150 ml-Erbasol Italie huile de massage professionnel de s'écouler de la plus haute qualité Erbasol Italie. meilleur massage de vidange recommandée pour pharmacie verte. actifs huile de massage professionnelle Thermo, riche en ingrédients végétaux similaire au sébum, pour le massage de drainage. huile de massage de drainagecontient des extraits de plantes comme le germe de blé, le myriophylle, avocat de beurre, de châtaigne, d'appeler, Hamamelis, lavande, pin, romarin, Arnica. Erbasol Italie Original Présentation du produit: 150 ml Fabricant: Erbasol Italie drainage procédure massage lymphatique consiste preso un massage, qui agit sur la chaîneles ganglions lymphatiques. C'est une thérapie qui propose d'éliminer toutes les toxines du corps indigeste au cours du processus de synthèse des cellules. Le manque d'exercice injustifié cause la circulation lymphatique, une mauvaise circulation sanguine et le drainage lymphatique particulièrement mauvaise. Les experts estiment que le drainage insuffisant qui provoque le mal cellules envahissent les tissus sous-cutanés-Orientest causée par la multiplication et des toxines. Réduction de drainage lymphatique et la circulation sanguine de plomb à l'accumulation de graisses, le tissu conjonctif perd son élasticité, ce qui semble imperfections de la peau et des bosses. Pour optimiser le drainage lymphatique est nécessaire pour les muscles à se contracter, d'être fort tissu conjonctif, offrant un haut degré de compression. & NBSp; importance du drainage lymphatique bon va bien au-delà du rôle de l'évacuation des eaux usées. Lymphatiques agissent également comme un filtre de tissu: les bactéries et les toxines en globules blancs situés dans les ganglions lymphatiques. Ainsi, le système lymphatique est considéré comme le tuteur de l'organisme de santé. Exercice ou diversele échéant, des traitements spécialisés visant à renforcer le tissu conjonctif, améliorer la circulation, pour absorber les excès de tissu adipeux sous la peau. • Effets massage lymphatique renforce le système immunitaire en stimulant les ganglions lymphatiques, la circulation lymphatique • dynamise les espaces intercellulaires,• circulation de la lymphe et accélère l'élimination rapide des déchets toxiques, des toxines qui trains-blocs • processus physiologiques, renforcer les échanges • la nutrition et l'élimination des toxines de l'organisme, • faciliter le transport des acides gras et massage • le cholestérol, le flux lymphatique augmenter jusqu'à un0-15 fois! Indications d'un drainage lymphatique massage Avez-vous déjà demandé comment il serait de faire de drainage lymphatique séance de massage a? Si oui, alors vous avez besoin d'être informés sur certaines questions. Il ya des patients à Bucarest, où nous voulons appeler et organiser une réunion pour lui de drainageimfatic mais sans avoir une maladie spécifique, mais de pure curiosité. En général, elle fait appel à l'exécution lymphatique séance de massage de drainage si elle est accompagnée par une extraction mamectomii ganglions lymphatiques axillaires, dans lequel le phénomène est appelé «bras de gros: membre supérieur se développe comme il traverse pas lymphatiques de la chaîne ganglionnaire et est maintenantuleaza dans le bras. Si elle est obligatoire un massage drainage lymphatique. La même chose est vraie quand les ganglions lymphatiques sont extraits l'aine et le phénomène est appelé "augmente la jambe éléphantiasis en volume, de la scène un drainage lymphatique massage est absolument nécessaire. Mais lymphatique Massage de drainage a peut êtredémontré avec succès chez des personnes qui ont des problèmes circulatoires, qui sont le gonflement des pieds après une journée de travail après une marche prolongée ou après une plus longue période de standing. Il existe des variantes: massage lymphatique de drainage partiel et drainage lymphatique généralement en fonction de la zone touchée. Massages de drainage lymphatique est une douce, faite avec le secteurSpécial est ce qui contribue à améliorer la circulation lymphatique. Cette gamme de produits, on peut trouver les liens en Roumanie / util21
 
 

Español:

aceite de masaje de drenaje - 150 ml de aceite de masaje Erbasol Italia Profesional para drenar desde la más alta calidad Erbasol Italia. Mejor aceite para masajes de drenaje recomendado para Farmacia Verde. activos aceite de masaje profesional-Thermo, rica en ingredientes vegetales similar al sebo, para el masaje de drenaje. aceite de masaje de drenajecontiene extractos de plantas como el germen de trigo, milenrama, Aguacate Mantequilla, Castaño, llamada, Hamamelis, lavanda, pino, romero, árnica. Erbasol Italia Producto original Presentación: 150 ml Fabricante: Erbasol Italia linfático procedimiento consiste en masajes de drenaje Preso de un masaje, que actúa en la cadenalos ganglios linfáticos. Es una terapia que propone eliminar todas las toxinas indigesta cuerpo durante el proceso de síntesis celular. La falta de ejercicio causa la circulación linfática indebida, mala circulación sanguínea y el drenaje linfático es especialmente baja. Los expertos creen que el drenaje insuficiente que hace que las células mal invadir el tejido subcutáneo del Estees causada por la multiplicación y toxinas. Reducción del drenaje linfático y conducir el flujo de sangre a la acumulación de grasa, tejido conectivo pierde su elasticidad, por lo que aparecen imperfecciones de la piel y los golpes. Para optimizar el drenaje linfático es necesario que los músculos se contraigan, para ser tejido conectivo fuerte, proporcionando un alto grado de compresión. & Nbsp; importancia de drenaje linfático adecuado va mucho más allá de la función de eliminación de aguas residuales. Linfáticos también actúan como un filtro de tejido: las bacterias y las toxinas con los glóbulos blancos situados en los ganglios linfáticos. Así, el sistema linfático es considerado como el guardián de la salud del cuerpo. Ejercicio o diversele especializados tratamientos adecuados encaminados a fortalecer el tejido conjuntivo, mejoran la circulación, para absorber el exceso de tejido graso bajo la piel. Efectos linfático masaje • fortalece el sistema inmunológico al estimular los ganglios linfáticos, la circulación • linfáticos da vida a los espacios intercelulares,• El flujo de la linfa y acelera más rápido de eliminación de residuos tóxicos, las toxinas que los trenes bloque • procesos fisiológicos, mejorar los intercambios y la nutrición • eliminar las toxinas del cuerpo, • facilitar el transporte de los ácidos grasos y colesterol • masaje, el flujo linfático aumentar hasta un0-15 veces! Indicaciones de un masaje de drenaje linfático ¿Alguna vez se preguntó cómo sería hacer masajes de drenaje linfático un período de sesiones? Si es así, entonces usted necesita que se le informe sobre algunas cuestiones. Hay pacientes en Bucarest en el que desea llamar y programar una reunión para él de drenajeimfatic pero sin tener una enfermedad específica, sino de pura curiosidad. En general, hace un llamamiento a realizar masajes de drenaje linfático período de sesiones si va acompañada de una extracción de los ganglios linfáticos axilares mamectomii, en la que el fenómeno se denomina "brazo al por mayor: extremidad superior se expande a medida que pasa a través de la cadena ganglionar linfático no y es ahorauleaza en el brazo. Si es obligatorio un masaje de drenaje linfático. Lo mismo ocurre cuando los nodos linfáticos en la ingle se extraen y el fenómeno se llama "elefantiasis" aumentos en el volumen de la pierna, realizando un masaje de drenaje linfático es absolutamente necesario. Sin embargo, masajes de drenaje linfático puede ser undemostrado con éxito en personas que tienen problemas circulatorios, que son los pies hinchados después de un día de trabajo después de caminar prolongado o después de un período más largo de pie. Hay variaciones: drenaje linfático parcial de masajes y drenaje linfático en general, dependiendo de la zona afectada. Masajes de drenaje linfático es una, hizo bueno con la redEspecial es lo que ayuda a mejorar el flujo linfático. Esta gama de productos se pueden encontrar los enlaces en Rumanía / util21
 

 

Produse din aceeasi categorie