Home >> > Apicole >> LAPTISOR DE MATCA PUR elixirul sanatatii 10gr APILAND

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

LAPTISOR DE MATCA PUR elixirul sanatatii 10gr APILAND

LAPTISOR DE MATCA PUR elixirul sanatatii 10gr APILAND fortifica sistemul nervos si confera frumusete pielii si parului,simbol al vitalitatii, vigorii si productivitatii, cel mai bogat complex
0,00 RON

 

Descriere produs:

LAPTISOR DE MATCA PUR  elixirul sanatatii 10gr 

Laptisorul de matca este o substanta secretata de glandele hipofaringiene ale albinelor si este destinat hranirii larvelor tinere si a matcilor adulte. El este folosit la hranirea acestora imediat ce este secretat si nu este niciodata stocat, motiv pentru care nu este consumat din vechime, precum celelalte produse ale stupului

Este incredibil, dar adevarat … regina albinelor, care se hraneste exclusiv cu aceasta comoara naturala, traieste aproape 5 ani, in timp ce fiicele ei au, in medie, o durata de viata de 45 zile.
Laptisorul de matca are in mod natural un aspect vascos, culoare alba cremoasa, gust acrisor, usor astrigent

Important dozare laptisor de matca : in fiecare cutie de laptisor de la Apiland veti gasi o lingurita speciala destinata dozarii care, atunci cand este umpluta moderat, are 0,5 gr.
Pentru adulti, doza de intretinere este de 1-2 lingurite de dozare, adica 0,5-1 gr/zi, sublingual. Recomandarea noastra este sa se inceapa cu 1 lingurita si sa se mareasca doza in functie de necesitati.
Pentru copii doza este de 1 lingurita adica de 0,5 gr.

Momentul optim pentru consum este dimineata, pe stomacul gol, inainte de prima masa cu 20-30 de minute. Optional se poate amesteca in miere, avand astfel efectele combinate ale celor doua produse-minune ale stupului.

Se recomanda cure minime de 6 saptamani, primavara si toamna.
Consumul de lunga durata, mai mult de 6 saptamani, nu are contradindicatii.

Laptisor de matca pur:

-are termenul de valabilitate inscris pe ambalaj pentru fiecare lot in parte;

-se pastreaza la frigider la temperaturi cuprinse intre 2 si 6 grade C sau omogenizat de catre client in miere 2% (10 gr Laptisor de matca pur in 500 gr miere), pentru o perioada de 2-3 ani, in afara frigiderului.

Continut si indicatii :

 Un fapt mai putin cunsocut este ca laptisorul de matca este mai bogat in complexul de vitamine B - respectiv B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 - decat drojdia de bere.

Acidul Pantotenic (vitamina B5), in organism se transforma in coenzima A care actioneaza benefic asupra sistemul nervos si a glandelor suprarenale, de unde si porecla de "vitamina antistress". De asemenea, participa la formarea si regenerarea pielii si mucoaselor, in metabolismul lipidic. Laptisorul de matca este cunoscut ca produsul
natural cel mai bogat in vitamina B5.

10 HDA acid. Aceasta substanta este prezenta numai in laptisorul de matca si face din el un super aliment.
Aminoacizii sunt substante indispensabile in sinteza proteinelor, care sunt piatra de temelie a masei musculare.
Din acesti aminoacizi un numar de 8 au fost identificati ca fiind esentiali,întrucât nu pot fi sintetizati în organismul omului si trebuie asimilati zilnic din alimente

Astfel in laptisorul de matca se gasesc 7 aminoacizi esentiali: lizina, valina, leucina, izoleucina, metionina, fenilalanina, treonina.

Laptisorul de matca mai contine:
saruri minerale, oligoelemente, glucide, lipide.

Supliment nutritiv natural, stimulent biologic cu actiune energizanta, reface celula nervoasa (studii efectuate in Japonia in anul 2007), reduce colesterolul din sange, joaca un rol deosebit in metabolismul celular.
Rezistenta la efort, refacerea organismului dupa interventii chirurgicale si tratamente agresive, menopauza, in stari de oboseala, surmenaj, astenie, lipsa poftei de mancare, randament psihic scazut, anemii, anorexii.
Doza terapeutica in cazul afectiunilor grave: scleroza multipla, cancer, parkinson, afectiuni hepatice este stabilita numai de catre medici/doctori cu competente in Apifitoterapie.

Adevar … in forma pura, pastrat in conditii optime, laptisorul are valabilitatea de pana la 18 luni. Prin conditii optime ne referim la depozitarea la rece (1-6 grade) imediat dupa recoltare, pastrarea la rece
in magazinul de prezentare si la fel de-a lungul consumarii. Proba ca laptisorul si-a pastrat proprietatile este culoarea, deoarece in cazul in care laptisorul s-a deteriorat culoarea devine gri-neagra. La fel, in cazul
in care cumparati de altundeva decat de la noi, puteti aprecia calitatea lui verificand culoarea. In cazul in care culoarea este alta decat galbui, iar consistenta nu este cea normala, adica a unei maioneze, atunci sunt
sanse ca “laptisorul” care vi se ofera sa fie, probabil, Apilarnil sau poate un amestec de origine necunoscuta.

Adevar … consumul de 1 gr/zi este recomandat pe scara larga in tari ca: Franta, Germania, Japonia. Sunt cazuri chiar in care, ATENTIE! - doar la recomandarea medicului curant! - doza este de pana la 8-10 gr/zi .
Aceste recomandari se fac doar pentru terapii intensive, dar ne arata totodata ca, consumul acestui miracol al stupului nu are contraindicatii, cu exceptia alergiilor la laptisorul de matca.

Adevar … Alergiile de primavara sunt produse de asa numitul polen anemofil, adica purtat de vant (prietenul vantului) pe cand polenul apicol este un polen entomofil, adica purtat de albine (sau alte insecte). Tot asa si laptisorul de matca are in continut substante care pot sa dea alergii, dar ATENTIE!, doar in cazuri foarte, foarte rare si, de regula, la persoane care au alergii la un spectru foarte larg de alte substante

Adevar … in realitate efectul este de acoperire a carentelor de vitamine (mai ales complexul B), aminoacizi, microelemente, s.a.m.d (vezi Continut) si astfel ajuta organismul sa functioneze la parametri mult mai buni. Este imposibil de crezut ca, cele cateva grame pe zi dintr-un elixir sa poata sa duca la o dereglare a organismului cum ar fi ingrasarea. Este de asemenea, cunoscut ca vitaminele naturale in doze echilibrate, duc la un echilibru marit al organismului, nicidecum la ingrasare.

Efecte:

 Remarcabil este mai ales continutul de vitamine din grupul B, care fortifica sistemul nervos si confera frumusete pielii si parului.

 


 
 

English:

Royal jelly elixir health PUR 10gr APILAND Royal jelly is a substance secreted by glands of bees and is intended hipofaringiene feeding of queen larvae and young adults. It is used to nourish their once secret and is never stored, so that is not consumed in length, and other products of the hive'st is incredible, but true ... the queen bee, which feeds exclusively with this natural treasure, lives nearly five years, while her daughters were, on average, a lifespan of 45 days. Royal jelly is naturally a part thick, creamy white, sour taste, slightly astrigent royal jelly dosage Important: every royal box at Apiland you gasand a special designed dosing spoon that, when filled, moderate, has 0.5 grams. For adult maintenance dose is 1-2 teaspoons of dosing, that is 0.5 to 1 g / day sublingually. Our recommendation is to start with a teaspoon and increasing the dose as needed. For children the dose is one teaspoon ie 0.5 grams. Consumption is the optimal time for morning, pis an empty stomach, before the first meal 20-30 minutes. Optionally, you can mix in honey, so the combined effect of having two miracle products of the hive. Recommend courses of six weeks minimum, spring and fall. Consumption lasting more than six weeks has contradindicatii. Royal jelly pure: shelf life, has written on the packaging for eachs group in part, is kept in a refrigerator at temperatures between 2 and 6 degrees C or homogenized by the client in honey 2% (10 grams pure royal jelly in 500 g honey) for a period of 2-3 years outside the refrigerator. Content and indications: A famous B & B is actually less than that royal jelly is rich in B vitamins - namely B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 - than yeast. Pantothenic acid (vitamin B5), the body becomes the beneficial coenzyme A, which acts on the nervous system and adrenal glands, hence the nickname "antistress vitamin. Also participate in the formation and regeneration of skin and mucous membranes in lipid metabolism. Royal jelly is known as the richest natural product andin vitamin B5. 10 HDA acid. This substance is present only in royal jelly and make it a super food. Amino acids are essential substances in the synthesis of proteins, which are the cornerstone of muscle mass. Of a total of eight amino acids were identified as failing can be synthesized in the human body and mustsimilati daily in food in royal jelly Thus there are seven amino acids: lysine, valine, leucine, isoleucine, methionine, phenylalanine, threonine. Royal jelly also contains: mineral salts, trace elements, carbohydrates, lipids. supplement natural biological stimulant with energizing action, restore nerve cells (studies conducted in Japan in 2007), reduced cervicalesterolul blood, plays an important role in cell metabolism. stamina, restoring the body after surgery and aggressive treatment, menopause, fatigue, tiredness, fatigue, loss of appetite, decreased mental performance, anemia, anorexia. Dose therapy in case of serious diseases: multiple sclerosis, cancer, Parkinson's, liver disease is stabilita only by physicians / doctors with competence in Apifitoterapie. ... Truth in its pure form, kept in optimal conditions, royal is valid up to 18 months. By optimal we mean cold storage (1-6 degrees) immediately after harvest, cold storage and showroom just over eating. Sample that has kept royal properties iscolor, as if the royal deteriorated becomes gray-black color. Similarly, if you buy from elsewhere than from us, you appreciate the quality of checking the color. If the color is other than yellow and the consistency is not the normal meaning of mayonnaise, then chances are "royal" you offer to be probablyApilarnil or a mixture of unknown origin. ... Truth consumption of 1 g / day is recommended widely in countries like: France, Germany, Japan. Are even cases where, ATTENTION! - Only the doctor's recommendation! - The dose is 8-10 grams per day. These recommendations are only for intensive care, but also shows us that not taking this miracle hivehave contraindications, allergies except to royal jelly. ... Fact spring allergies are caused by so-called pollen anemofil, that is carried by wind (wind boyfriend) while pollen bee pollen is a entomofil, that is carried by bees (or other insects) . So also has royal jelly contains substances that can give allergy, but careful not only in cases FOATEN, very rare and usually in people who have allergies to a wide range of other substances Truth ... in reality the effect is to cover deficiencies of vitamins (especially B complex), amino acids, trace elements, etc. (see Content) and thus help the body function much better parameters. It's impossible to believe that the few grams per day of an elixir tothe disorder can lead to a body such as weight gain. It is also known as natural vitamins in balanced doses, leading to an increased balance of body, not to greasy. Effect: It is remarkable especially in group B vitamin content, which strengthens the nervous system and gives skin and hair beauty.
 
 

Français:

La gelée royale élixir de santé PUR 10gr APILAND La gelée royale est une substance sécrétée par les glandes des abeilles et est destiné l'alimentation des larves de reine hipofaringiene et les jeunes adultes. Il est utilisé pour nourrir leurs fois secret et ne sont jamais stockées, de sorte que n'est pas consommée dans la longueur, et d'autres produits de la ruchet est incroyable, mais vrai ... la reine des abeilles, qui se nourrit exclusivement de ce trésor naturel, la vie près de cinq ans, tandis que ses filles étaient, en moyenne, une durée de vie de 45 jours. La gelée royale est naturellement une partie blanc crème, goût aigre, légèrement astringente gelée royale importants posologie: chaque case royale Apiland vous épaisseur de gazet une cuillère de dosage conçu spécial qui, une fois rempli, modérée, a 0,5 grammes. Pour la dose d'entretien pour adultes est de 1-2 cuillères à café de dosage, qui est de 0,5 à 1 g / jour par voie sublinguale. Notre recommandation est de commencer avec une petite cuillère et l'augmentation de la dose au besoin. Pour les enfants de la posologie est d'une cuillère à café de dire 0,5 grammes. La consommation est le moment optimal pour le matin, pest un estomac vide, avant le premier repas 20-30 minutes. En option, vous pouvez mélanger le miel, si l'effet combiné d'avoir deux produits miracles de la ruche. Recommander des cours de six semaines au minimum, au printemps et en automne. Consommation de plus de six semaines a contradindicatii. Gelée royale pure: la durée de vie, a écrit sur l'emballage de chaquegroupe s en partie, est conservée dans un réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 6 degrés C ou homogénéisée par le client dans le miel de 2% (10 grammes gelée royale pure à 500 g de miel) pour une période de 2-3 ans en dehors du réfrigérateur. Contenu et indications: Un célèbre B & B est en réalité inférieure à celle gelée royale est riche en vitamines B - à savoir B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 - que la levure. Acide pantothénique (vitamine B5), le corps devient la coenzyme A bénéfiques, qui agit sur le système nerveux et les glandes surrénales, d'où le surnom de «vitamine antistress. Également participer à la formation et la régénération de la peau et des muqueuses dans le métabolisme lipidique. La gelée royale est connue comme la plus riche de produits naturels eten vitamine B5. 10 Acide HDA. Cette substance est présente uniquement dans la gelée royale et en faire un super aliment. Les acides aminés sont des substances indispensables à la synthèse des protéines, qui sont la pierre angulaire de la masse musculaire. Sur un total de huit acides aminés ont été identifiés comme ne peut être synthétisée dans le corps humain et doitsimilati quotidienne dans les aliments dans de la gelée royale Ainsi, il existe sept acides aminés: la lysine, la valine, la leucine, l'isoleucine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine. La gelée royale contient également: sels minéraux, oligo-éléments, glucides, lipides. complément naturel stimulants biologiques avec une action énergisante, restaurer les cellules nerveuses (les études menées au Japon en 2007), col de l'utérus réduitesterolul sang, joue un rôle important dans le métabolisme cellulaire. endurance, la restauration du corps après une intervention chirurgicale et un traitement agressif, la ménopause, fatigue, lassitude, fatigue, perte d'appétit, diminution de la performance mentale, anémie, anorexie. Dose traitement en cas de maladies graves: la sclérose en plaques, le cancer, une maladie du foie de Parkinson, est stabilita uniquement par des médecins / médecins ayant des compétences dans Apifitoterapie. ... La vérité dans sa forme pure, conservés dans des conditions optimales, Royal est valable jusqu'à 18 mois. Par optimal, nous entendons de stockage à froid (1-6 ° C) immédiatement après la récolte, l'entreposage frigorifique et salle d'exposition un peu plus de manger. Échantillon qui a gardé des propriétés royales estcouleur, comme si la Royal détériorée devient couleur gris-noir. De même, si vous achetez d'ailleurs que chez nous, vous apprécierez la qualité de contrôle de la couleur. Si la couleur n'est autre que le jaune et la cohérence n'est pas le sens normal de la mayonnaise, alors les chances sont «Royal» vous offre d'être sans douteApilarnil ou un mélange d'origine inconnue. ... La consommation de la Vérité de 1 g / jour est recommandée largement dans des pays comme la France, l'Allemagne, le Japon. Ya même des cas où, ATTENTION! - La seule recommandation du médecin! - La dose est de 8-10 grammes par jour. Ces recommandations ne sont que pour les soins intensifs, mais nous montre aussi que ne pas prendre ce miracle ruche, Allergies à l'exception de la gelée royale .... Caractéristiques du printemps contre les allergies ont sont causés par le pollen appelé anemofil-SO, qui est transporté par le vent (le copain du vent), tandis que le pollen d'abeille pollen est un entomofil, qui est porté par les abeilles (ou d'autres insectes) . Donc a également royale gelée contient des substances qui peuvent donner des allergies, mais attention de ne pas seulement dans les cas FOARTE, très rare et habituellement chez les personnes qui sont allergiques à un large éventail d'autres substances vérité ... en réalité pour effet de couvrir les carences en vitamines (surtout du complexe B), acides aminés, oligo-éléments, etc (voir le contenu) et ainsi aider le corps à la fonction des paramètres beaucoup mieux. Il est impossible de croire que les quelques grammes par jour d'un élixir dele désordre peut conduire à un organisme tel que le gain de poids. Il est également connu que les vitamines naturelles à doses équilibrées, conduisant à un équilibre accru de corps, de ne pas grasse. Effet: Il est remarquable en particulier dans le groupe de la teneur en vitamine B, ce qui renforce le système nerveux et donne à la peau et la beauté des cheveux.
 
 

Español:

La jalea real elixir de salud PUR 10gr APILAND La jalea real es una sustancia secretada por las glándulas de las abejas y su objetivo es la alimentación de las larvas hipofaringiene reina y adultos jóvenes. Se utiliza para alimentar su vez secreta y nunca se almacena, por lo que no se consume en longitud, y otros productos de la colmenaNo es increíble, pero cierto ... la abeja reina, que se alimenta exclusivamente con este tesoro natural, la vida de casi cinco años, mientras que sus hijas eran, en promedio, una vida útil de 45 días. La jalea real es una parte natural , de color blanco cremoso, sabor amargo de espesor, fácil dosificación real astrigent jalea Importante: cada palco real en el que el gas Apilandy una cuchara dosificadora diseñada especial que, cuando se llena, moderada, tiene 0.5 gramos. Para el mantenimiento dosis para adultos es de 1-2 cucharaditas de la administración, que es de 0,5 a 1 g / día por vía sublingual. Nuestra recomendación es comenzar con una cucharadita y aumentar la dosis según sea necesario. Para los niños la dosis es de una cucharadita es decir, 0,5 gramos. El consumo es el momento óptimo para la mañana, pes con el estómago vacío, antes de la primera comida 20-30 minutos. Opcionalmente, se puede mezclar en la miel, así que el efecto combinado de tener dos productos milagro de la colmena. Recomendar cursos de seis semanas como mínimo, la primavera y el otoño. Consumo de más de seis semanas, ha contradindicatii. Jalea real pura: la vida útil, ha escrito en el envase de cadas del grupo, en parte, se mantiene en un refrigerador a temperaturas entre 2 y 6 grados C o homogeneizada por el cliente en la miel 2% (10 gramos real pura jalea en g de miel 500) por un período de 2-3 años fuera de la nevera. Contenido e indicaciones: Un hecho menos famosos B & B se como la jalea real es más rico en vitaminas del grupo B - a saber, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 - de la levadura. El ácido pantoténico (vitamina B5), el cuerpo se convierte en el beneficiario coenzima A, que actúa sobre el sistema nervioso y las glándulas suprarrenales, de ahí el apodo de "vitamina antiestrés. También participan en la formación y regeneración de la piel y las membranas mucosas en el metabolismo de los lípidos. La jalea real es conocida como la más rica de productos naturales yen vitamina B5. 10 HDA ácido. Esta sustancia está presente sólo en la jalea real y lo convierten en un alimento estupendo. Los aminoácidos son sustancias esenciales en la síntesis de proteínas, que son la piedra angular de la masa muscular. De un total de ocho aminoácidos fueron identificados como no pueden ser sintetizados en el cuerpo humano y debesimilati diaria en los alimentos en la jalea real lo tanto, existen siete aminoácidos: lisina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina. La jalea real también contiene: sales minerales, oligoelementos, carbohidratos, lípidos. suplemento estimulante biológico natural con acción energizante, restaurar las células nerviosas (estudios realizados en Japón en 2007), la reducción del cuello uterinoesterolul sangre, juega un papel importante en el metabolismo celular. resistencia, para devolver la masa después de la cirugía y el tratamiento agresivo, la menopausia, la fatiga, cansancio, fatiga, pérdida del apetito, disminución del rendimiento mental, anemia, anorexia. dosis la terapia en caso de enfermedades graves: la esclerosis múltiple, el cáncer, el Parkinson, la enfermedad hepática es puñaladailita sólo por médicos / doctores con competencia en Apifitoterapie. ... La verdad en su forma pura, conservado en condiciones óptimas, real es válido hasta 18 meses. Por óptimo que queremos decir de almacenamiento en frío (1-6 grados) inmediatamente después de la cosecha, el almacenamiento en frío y sala de exposición algo más de comer. Muestra que ha mantenido las propiedades reales escolor, como si el color se convierte en real se deterioró gris-negro. Del mismo modo, si usted compra a un lugar distinto de nosotros, usted apreciará la calidad de la comprobación del color. Si el color es amarillo y que no sea la coherencia no es el sentido normal de la mayonesa, entonces las posibilidades son "reales" ofrecerle a ser probablementeApilarnil o una mezcla de origen desconocido. ... El consumo de la Verdad de 1 g / día se recomienda ampliamente en países como: Francia, Alemania, Japón. Son los casos en que incluso, ¡ATENCIÓN! - Sólo la recomendación del médico! - La dosis es de 8-10 gramos al día. Estas recomendaciones sólo son para cuidados intensivos, pero también nos muestra que el no hacer este milagro colmenatienen contraindicaciones, alergias, excepto para la jalea real. ... Hecho alergias de primavera son causadas por el polen llamada anemofil-so, que es llevada por el viento (viento novio), mientras que el polen de abejas el polen es un entomofil, que es llevada por las abejas (u otros insectos) . Así también tiene la jalea real contiene sustancias que pueden dar alergia, pero cuidado no sólo en los casos FOARTE, muy raro y por lo general en personas que tienen alergias a una amplia gama de otras sustancias verdad ... en realidad el efecto es para cubrir deficiencias de vitaminas (especialmente del complejo B), aminoácidos, oligoelementos, etc (ver Contenido) y así ayudar al cuerpo a la función parámetros mucho mejor. Es imposible creer que algunos gramos por día de un elixir parael trastorno puede dar lugar a un organismo como el aumento de peso. También se conoce como las vitaminas naturales en dosis equilibradas, dando lugar a un saldo mayor del cuerpo, que no grasosa. Efecto: destaca sobre todo en el grupo de contenido de vitamina B, que fortalece el sistema nervioso y da a la piel y la belleza del cabello.
 

 

Produse din aceeasi categorie