Home >> > Apicole >> PASTURA (POLEN FERMENTAT) elixirul tineretii 100g APILAND

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

PASTURA (POLEN FERMENTAT) elixirul tineretii 100g APILAND

PASTURA (POLEN FERMENTAT) elixirul tineretii 100gr APILAND curata si intinereste organismul - elixirul tineretii - valoare terapeutica si antibiotica de 3 ori mai mare decat cea a polenului aj
0,00 RON

 

Descriere produs:

PASTURA (POLEN FERMENTAT) elixirul tineretii 100gr APILAND

Pastura este poate cel mai valoros produs al stupului, dar si cel mai putin cunoscut. Putini stiu ce este pastura si cu mult mai putini se incumeta sa treaca la recoltarea ei. In esenta, pastura este un polen modificat, hrana harnicelor albine.

Pastura este usor de digerat si usor de asimilat de organism.

Pastura  contine proteine, glucide, lipide, aminoacizi, vitamine din grupul B, vitaminele D, E, C, K provitamina A, 27 de minerale, un factor antibiotic, un factor de crestere, hormoni naturali si enzime.

Pastura are aceleasi indicatii terapeutice ca si polenul, insa actiunea ei este mult mai rapida si mai puternica.

Rezultate cu adevarat remarcabile in afectiunile hepatice ( hepatite acute si cronice, ciroza ).

 

Pastura asigura o detoxifiere profunda

 

Pastura pura este o sursa importanta de seleniu, un mineral esential pentru sanatatea organismului, cu actiune puternic antioxidanta. Specialistii apreciaza ca antioxidantii precum seleniul neutralizeaza radicalii liberi si au puterea sa reduca si chiar sa previna, in buna masura efectele lor negative. Datorita acestui atu, pastura contribuie la detoxifierea organismului si la buna functionare a sistemului imunitar.
 
Pastura este benefica fumatorilor si "bautorilor"
Cercetatorii au descoperit ca pastura pura este de mare ajutor fumatorilor si consumatorilor de alcool. Aceleasi efecte negative are alcoolul asupra persoanelor dependente de bautura, absorbtia seleniului fiind redusa foarte mult de consumul de alcool. S-a constatat ca tutunul reduce absorbtia seleniului in tubul digestiv. Asadar, fumatorii trebuie sa consume alimente bogate in seleniu (peste, nuci, usturoi, cereale integrale, ficat, seminte de floarea-soarelui, nuci), o cura cu pastura completand deficitul acestui mineral, atat de necesar pentru sanatatea lor.
 

-pastura se pastreaza la temperatura ambienta (adica maxim 25 de grade C), dar ferita de razele soarelui.

Pastura este eficienta in terapia bolilor de ficat

 

Fitoterapeutii recomanda terapia cu pastura pura persoanelor care sufera de afectiuni hepatice, unde efectele acestui remediu s-au dovedit remarcabile. Rezultate de exceptie s-au constatat in hepatitele acute si cronice, la fel si in cirozele uscate si umede, deoarece pastura se numara printre putinele remedii care refac celula hepatica. Doza uzuala recomandata este de 10-20 g pe zi (in doza unica) sau in doua reprize, administrare cu 30-45 de minute dupa masa, pentru a evita disconfortul gastric. Dupa zece zile de cura, doza zilnica trebuie sa creasca treptat pana la 30 g pe zi, iar gramajul se imparte
in trei prize de cate 10 g fiecare. Pauzele intre doze trebuie sa fie de doua ore. In aceste afectiuni, terapia cu pastura pura se completeaza cu cate o cana de ceai de armurariu pe zi.


Pastura  sub influenta substantelor adaugate de albine, a microorganismelor, a temperaturii si umiditatii ridicate din cuib (stup), precum si datorita modului de conservare, polenul sufera o serie de transformari biochimice si modificari structurale, transformandu-se in pastura. Datorita faptului ca transformarile suferite de polen sunt biochimice, produsul rezultat este diferit de polenul initial. Transformarea polenului in pastura comporta mai multe etape

prima etapa consta in dezvoltarea bacteriei pseudomonas, aeroba, care va consuma intreaga cantitate de oxigen, ceea ce conduce in final la moartea acestor bacterii, prin autoasfixiere. -a doua etapa se produce prin dezvoltarea unei bacteriei anaerobe, lactobacillus, care foloseste glucidele ca sursa de oxigen, producand in schimb acid lactic, concentratia acestuia ajungand la 3,2%; de asemenea creste concentratia de vitamine din grupa B. Pastura este un produs natural, cu insusiri mai valoroase decat ale polenului datorita continutului mai mare in zaharuri simple, vitamina K, enzime si aminoacizi, precum si a aciditatii sporite ce o face usor asimilabila. Fata de polen valoarea nutritiva si antibiotica este de 3 ori mai mare . De asemenea, invelisul extern al polenului, exina, este distrus, determinind asimilarea mai usoara de catre organism. Datorita cantitatii mari de acid lactic si proprietatilor antibiotice, pastura poate fi pastrata timp indelungat, fara a se observa modificari majore, cantitative sau calitative. Pastrata la loc uscat si racoros, poate rezista pana la 17 ani. Compozitia chimica a pasturii este urmatoarea: -carbohidrati (glucide)- -----35%; -lipide ----------------------------1-6%; -caretonoizi( provitamina A-200-875 mg/kg; -vitamina E------------------------1,7 g /kg; -vitamina C------------------------ 6-200 mg /100g produs.

Colectarea  Pastura din fagure este migaloasa si mai ales are un randament foarte scazut, cantitatile ce se pot extrage , fara a afectata alimentatia albinelor , fiind reduse. La cumpararea acestui produs se va urmari ca transformarea polenului in pastura sa fie deplina, lucru probat de forma de hexagon a bucatelelor de pastura ( imprumutata de la celulele din fagure). Se admite un procent de sfaramaturi de 20-25% din total cantitate. De asemenea, in majoritatea cazurilor, privind in sectiune transversala, vom observa culori diferite, alternative, date de polenul recoltat din mai multe flori.Pastura acopera toata gama de recomandari ale polenului: afectiuni hepatice, anemii, stres, reumatism, reglarea tranzitului intestinal, afectiunile de colon, mai ales cele insotite de constipatii (enterocolite, colite de fermentatie sau putrefactie, constipatii cronice de diverse etiologii), insa actiunea ei este mult mai rapida si mai puternica.Pentru cele mai multe dintre afectiunile amintite diferenta dintre cele doua poate fi oarecum estompata prin cresterea dozei zilnice de polen si prelungirea perioadei de administrare. Exceptie fac afectiunile hepatice, unde actiunea pasturii este cu adevarat remarcabila, inregistrandu-se rezultate de exceptie in hepatite acute si cronice, in ciroze uscate sau umede. Doza uzuala recomandata de Pastura este de 10-20 g/zi, in doza unica sau in doua prize, administrata la 30-45 minute dupa masa, pentru a nu produce disconfort gastric In cazul afectiunilor hepatice severe (hepatite de tip: A, B, C, ciroze), doza va creste la 30 g/zi, administrarea se va face in trei prize (circa 10 g/administrare) si pe cat posibil intre mese, adica la o ora si jumatate sau doua dupa masa. In acest ultim caz tratamentul poate fi completat cu doze mici zilnice de ceai de armurariu (doua jumatati de cana pe zi) sau comprimate de silimarina (principiul activ al fructelor de armurariu) si bineinteles cu propolis (0,5-1g/zi).

Atentionari Pastura :

Ca si in cazul polenului si al mierii,  Pastura nu poate fi folosita de catre diabetici. Daca totusi acestea se afla intr-una din situatiile mai severe descrise, in care alternativele de tratament nu sunt prea variate, administrarea acesteia se va face dupa informarea medicului si mai ales cu controlul permanent al glicemiei.


 
 

English:

Pasture (POLLEN fermented) 100g APILAND Pasture elixir of youth is perhaps the most valuable product of the hive, but least known. Pasture and few know what is much less dare to go to her collection. In essence, Pasture is a modified pollen, bee nutrition harnicelor. Pasture is easily digested and easily assimilated by the body. Pasture coneyou protein, carbohydrates, lipids, amino acids, vitamins of group B vitamins D, E, C, K provitamin A, 27 minerals, an antibiotic factor, a growth factor, natural hormones and enzymes. Pasture has the same therapeutic indication as pollen, but its action is much faster and stronger. truly outstanding results in liver diseases (acute and chronic hepatitis, Ciroza). Pasture Pasture ensure pure deep detoxification is an important source of selenium, an essential mineral for healthy body with powerful antioxidant action. Experts estimate that antioxidants such as selenium can neutralize free radicals and have the power to reduce and even prevent, largely negative effects. Because of this advantage, Pasture contribuie detoxify the body and the proper functioning of the immune system. Pasture is beneficial for smokers and "drinker" Researchers have found that pure Pasture is a great help smokers and alcohol consumers. Has the same negative effects on those dependent on drinking alcohol, selenium absorption is greatly reduced by consumul alcohol. It was found that tobacco reduces the absorption of selenium in the digestive tract. Therefore, smokers should consume foods rich in selenium (fish, nuts, garlic, whole grains, liver, sunflower seeds, walnuts), a cure Pasture mineral filling this deficit, so necessary for their health.-Pasture is kept at ambient temperature (adic than 25 degrees C) but away from direct sunlight. Pasture is effective therapy for liver disease therapy Pasture Pure Fitoterapeutii recommend people suffering from liver diseases where the effects of this remedy proved remarkable. Exceptional results were found in acute and chronic hepatitis, cirrhosis and as dry and wet because there Pastureis among the few remedies that restore liver cell. The usual recommended dose is 10-20 g per day (single dose) or in two halves, 30-45 minutes after administration with meal to avoid stomach discomfort. After ten days of cure, the daily dose should be gradually increased to 30 g per day, and basis weight is divided into three doses for 10 g each. Breaks between doses shouldie to be two hours. In these conditions, pure Pasture therapy is a mug filled with thistle tea per day. Pasture under the influence of substances added by the bees, the micro-temperature and high humidity in the nest (hive), and because of how conservation pollen suffers a series of biochemical transformations and structural changes, makingPasture is on. Because biochemical transformations are caused by pollen, the product is different from the initial pollen. Pasture pollen transformation involves several stages first step is development of Pseudomonas bacteria, aerobic, which will consume the entire amount of oxygen, ultimately leading to death of these bacteria by autoasfixiere. The second stageproduced by the development of anaerobic bacteria, lactobacillus, which uses carbohydrates as a source of oxygen, producing lactic acid instead, its concentration reaching 3.2%, also increases the concentration of vitamins of group B. Pasture is a natural product with attributes more valuable than the higher content of pollen due to simple sugars, vitamin K, enzymes and aminoacidays, and increased acidity makes it easy to assimilate. Unlike pollen nutritional value and antibiotics is 3 times higher. Also, the external shell of pollen, EXIN, is destroyed, causing easy assimilation by the body. Due to large amounts of lactic acid and antibiotic properties, Pasture can be kept for a long time, without notice changes majhours, quantitative or qualitative. Kept dry and cool, can last up to 17 years. Pasturii chemical composition is as follows:-carbohydrates (sugars) - ----- 35%-fat --------------------------- -1 to 6%;-caretonoizi (provitamin A, 200-875 mg / kg, vitamin E ------------------------ 1, 7 g / kg, vitamin C ------------------------ 600-200 mg / 100g product. collection of f PastureAguri is especially meticulous and has a very low yield, the amounts that can be extracted without affecting feeding bees is low. When buying this product will pursue the transformation of pollen in the Pasture to be complete, working sample of the hexagon-shaped pieces of Pasture (borrowed from the honeycomb cells). It accepts a percentage of 20-25% of all crumbsthe quantity. Also, in most cases, the cross-sectional, we see different colors alternative pollen data collected from several flori.Pastura covers all the recommendations of pollen: liver disease, anemia, stress, rheumatism, Colon, bowel disease, especially those accompanied by constipation (enterocolitis, colitis farmssang or decay, chronic constipation of various etiologies), but its action is much faster and more puternica.Pentru most noted difference between the two diseases may be somewhat blurred by increasing the daily dose of pollen and extend the period of administration. Exceptions are the liver diseases, where the action is truly remarkable pasturii, recordedstrandu is exceptional results in acute and chronic hepatitis, cirrhosis in dry or wet. Pasture recommended usual dose is 10-20 g / day in single dose or two doses, administered at 30-45 minutes after meal, not cause upset stomach If severe liver diseases (hepatitis A, B, C, cirrhosis), the dose will increase to 30 g / day, administration will be made liveHer prize (about 10 g / administration) and between meals as possible, meaning an hour and a half or two after eating. In this case the treatment can be supplemented with small doses of thistle tea daily (two half cup per day) or tablets of silymarin (the active principle of fruit of thistle) and of course with propolis (0.5-1g / day). Pasture Warnings: As with pollen andhoney, Pasture can be used by diabetics. If however they are in one of the toughest situations described, where alternative treatments are not too diverse, its management will be done after informing the doctor and especially the permanent control of blood glucose.
 
 

Français:

Pâturage (pollen fermenté) 100g APILAND pâturages élixir de jeunesse est peut-être le produit le plus précieux de la ruche, mais moins connus. Pâturages et peu de gens savent ce qui est beaucoup moins osent aller à sa collection. En substance, des pâturages est une modification de pollen, harnicelor la nutrition des abeilles. Pâturages est facilement digéré et facilement assimilable par l'organisme. Cône pâturagesvous protéines, glucides, lipides, acides aminés, vitamines du groupe B des vitamines D, E, C, K provitamine A, 27 minéraux, un facteur antibiotique, un facteur de croissance, les hormones naturelles et les enzymes. pâturages a le même indication thérapeutique que pollen, mais son action est beaucoup plus rapide et plus forte. vraiment remarquables résultats dans les maladies du foie (hépatite aiguë et chronique, Ciroza). Pré Tunney assurer pure désintoxication profonde est une importante source de sélénium, un minéral essentiel pour le corps en bonne santé avec une action antioxydante puissante. Les experts estiment que les antioxydants comme le sélénium peut neutraliser les radicaux libres et ont le pouvoir de réduire, voire éviter, en grande partie les effets négatifs. En raison de cet avantage, Pré contribuie détoxifier le corps et le bon fonctionnement du système immunitaire. pâturage est bénéfique pour les fumeurs et les "buveur" Les chercheurs ont constaté que des pâturages est une pure fumeurs grande aide et les consommateurs d'alcool. A les mêmes effets négatifs sur ceux qui dépendent de la consommation d'alcool, l'absorption du sélénium est fortement réduite par consumul alcool. Il a été constaté que le tabac diminue l'absorption de sélénium dans le tube digestif. Par conséquent, les fumeurs devraient consommer des aliments riches en sélénium (poisson, les noix, l'ail, les grains entiers, le foie, les graines de tournesol, noix), un minéral pâturages cure de remplir ce déficit, si nécessaire pour leur health.-pâturage est conservés à température ambiante (adIC à 25 degrés C), mais loin des rayons directs du soleil. pâturage est un traitement efficace pour le foie traitement de la maladie des pâturages Fitoterapeutii Pure recommande aux personnes souffrant de maladies du foie, où les effets de ce remède s'avère remarquable. Des résultats exceptionnels ont été trouvés dans l'hépatite aiguë et chronique, la cirrhose et le plus sec et humide parce qu'il ya des pâturagesest l'un des rares remèdes qui restaurent des cellules hépatiques. La dose habituellement recommandée est de 10-20 g par jour (dose unique) ou en deux moitiés, 30-45 minutes après l'administration avec de la farine pour éviter le malaise de l'estomac. Après dix jours de cure, la dose quotidienne devrait être progressivement porté à 30 g par jour, et poids de base est divisé en trois doses de 10 g chacun. Ruptures entre les doses doitdire à deux heures. Dans ces conditions, le traitement des pâturages pure est une tasse remplie de thé chardon par jour. Pâturages sous l'influence de substances ajoutées par les abeilles, la température et la forte humidité micro dans le nid (ruche), et à cause de la façon dont la conservation pollen subit une série de transformations biochimiques et des changements structurels, ce quiLe pâturage est sur. Parce que les transformations biochimiques sont causés par le pollen, le produit est différent du pollen initial. transformation du pollen des pâturages comporte plusieurs étapes la première étape est le développement de la bactérie Pseudomonas, aérobie, qui consomment la totalité de l'oxygène, aboutissant finalement à la mort de ces bactéries par autoasfixiere. La deuxième étapeproduite par le développement de bactéries anaérobies, Lactobacillus, qui utilise les glucides comme source d'oxygène, produisant de l'acide lactique au lieu, sa concentration atteint 3,2%, augmente également la concentration en vitamines du groupe B. Le pâturage est un produit naturel avec des attributs plus précieux que la teneur plus élevée de pollen en raison de sucres simples, de la vitamine K, les enzymes et aminoacijours, et une acidité accrue, il est facile à assimiler. Contrairement à la valeur nutritive du pollen et d'antibiotiques est 3 fois plus élevé. De plus, la coque externe du pollen, EXIN, est détruit, entraînant l'assimilation facile par l'organisme. En raison de grandes quantités d'acide lactique et des propriétés antibiotiques, des pâturages peuvent être conservées pendant une longue période, sans modifications avis majheures, quantitative ou qualitative. Conservés au sec et frais, peut durer jusqu'à 17 ans. composition chimique Pasturii se présente comme suit:-les glucides (sucres) - ----- --------------------------- 35% en matières grasses -1 à 6%;-caretonoizi (provitamine A, 200-875 mg / kg, la vitamine E ------------------------ 1, 7 g / kg, la vitamine C ------------------------ 600-200 mg / 100g de produit. collecte de f pâturagesAguri est particulièrement soignée et a un rendement très faible, les montants qui peuvent être extraits sans affecter les abeilles d'alimentation est faible. Lorsque vous achetez ce produit sera de poursuivre la transformation du pollen dans la prairie pour être complète, l'échantillon de travail de l'hexagone en forme de petits pâturages (empruntée par les cellules en nid d'abeille). Il accepte un pourcentage de 20-25% de tous les miettesla quantité. En outre, dans la plupart des cas, les données transversales, nous voyons des données de différentes couleurs pollen alternative recueillies auprès de plusieurs flori.Pastura couvre toutes les recommandations du pollen: une maladie du foie, l'anémie, le stress, les rhumatismes, Colon, maladie intestinale, en particulier celles qui sont accompagnées par la constipation (entérocolite, fermes colitechante ou de pourriture, de la constipation chronique de diverses étiologies), mais son action beaucoup plus rapide et plus puternica.Pentru noté de différence entre les deux maladies peuvent être quelque peu brouillé par augmentation de la dose quotidienne de pollen et de prolonger la période d'administration. Les exceptions sont les maladies du foie, où l'action est pasturii vraiment remarquable, a enregistréstrandu est des résultats exceptionnels en cas d'hépatite aiguë et chronique, la cirrhose dans un endroit sec ou humide. pâturages dose recommandée habituelle est de 10-20 g / jour en dose unique ou deux doses, administrées à 30-45 minutes après le repas, causent pas de maux d'estomac Si les maladies graves du foie (hépatite A, B, C, cirrhose), la dose passera à 30 g / jour, l'administration sera faite en directSon prix (environ 10 g / administration) et entre les repas que possible, ce qui signifie une heure et demie ou deux après avoir mangé. Dans ce cas, le traitement peut être complété par de petites doses de thé chardon quotidienne (deux demi-tasse par jour) ou des comprimés de silymarine (le principe actif de fruits de chardon) et bien sûr avec de la propolis (0,5-1g / jour). Pré Avertissements: Comme avec le pollen etmiel, des pâturages peuvent être utilisés par les diabétiques. Si toutefois ils sont dans l'une des plus difficiles situations décrites, où d'autres traitements ne sont pas trop disparates, sa gestion se fera après en avoir informé le médecin et surtout le contrôle permanent de la glycémie.
 
 

Español:

Pastos (polen fermentado) 100g APILAND elixir de la juventud pastos es quizás el producto más valioso de la colmena, pero menos conocido. Pastos y pocos saben lo que es mucho menos se atreven a ir a su colección. En esencia, Pasto es un polen modificado, harnicelor la nutrición de las abejas. Pastos se digiere fácilmente y fácilmente asimilable por el organismo. Cono de Pastosque las proteínas, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas del grupo B vitaminas D, E, C, K provitamina A, 27 minerales, un factor de antibióticos, un factor de crecimiento, hormonas y enzimas naturales. Pastos tiene la misma indicación terapéutica como polen, pero su acción es mucho más rápido y más fuerte. verdaderamente de vanguardia, los resultados en las enfermedades del hígado (hepatitis aguda y crónica, Ciroza). Pastos Pastos garantizar desintoxicación profunda pura es una fuente importante de selenio, un mineral esencial para el cuerpo saludable, con acción antioxidante de gran alcance. Los expertos estiman que los antioxidantes como el selenio pueden neutralizar los radicales libres y tienen la facultad de reducir e incluso prevenir, en gran medida los efectos negativos. Debido a esta ventaja, Pasto contribuie desintoxicar el cuerpo y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. pasturas es beneficioso para los fumadores y "" Los investigadores han encontrado que el bebedor de pasturas puras es una gran ayuda para los fumadores y consumidores de alcohol. Tiene los mismos efectos negativos en quienes dependen del consumo de alcohol, la absorción del selenio se reduce por consumul alcohol. Se encontró que el tabaco reduce la absorción de selenio en el tracto digestivo. Por lo tanto, los fumadores deben consumir alimentos ricos en selenio (pescado, nueces, ajo, cereales integrales, hígado, semillas de girasol, nueces), un mineral Pastos cura cubrir este déficit, tan necesario para su health.-Pasto es conservarse a temperatura ambiente (adIC de 25 grados C), pero lejos de la luz solar directa. pastizales es una terapia efectiva para la terapia de la enfermedad hepática pasturas puras Fitoterapeutii recomendamos a las personas que sufren de enfermedades del hígado, donde los efectos de este remedio resultó notable. Excepcionales resultados se encontraron en la hepatitis aguda y crónica, cirrosis y lo más seca y húmeda porque hay pastosque es uno de los pocos remedios que restauran la célula del hígado. La dosis usual recomendada es de 10-20 g / día (dosis única) o en dos mitades, 30-45 minutos después de la administración con las comidas para evitar molestias en el estómago. Después de diez días de curación, la dosis diaria debe aumentarse gradualmente a 30 g por día, y el peso básico se divide en tres dosis de 10 g cada una. Escapadas entre las dosises decir, para dos horas. En estas condiciones, el tratamiento con pasto puro es una taza llena de té de cardo por día. Pasturas bajo la influencia de sustancias añadidas por las abejas, la temperatura y alta humedad micro en el nido (la colmena), y porque de cómo la conservación polen sufre una serie de transformaciones bioquímicas y los cambios estructurales, lo que hacePasto está encendido. Debido a las transformaciones bioquímicas son causadas por el polen, el producto es diferente del polen inicial. polen de pasto transformación consta de varias etapas primer paso es el desarrollo de las bacterias Pseudomonas, aeróbica, que consumen la cantidad total de oxígeno, en última instancia conduce a la muerte de estas bacterias por autoasfixiere. La segunda etaparelacionadas con el desarrollo de bacterias anaerobias, lactobacillus, que utiliza los carbohidratos como fuente de oxígeno, produciendo ácido láctico en su lugar, su concentración alcanzar el 3,2%, también aumenta la concentración de vitaminas del grupo B. Pastos es un producto natural con atributos más valioso que el mayor contenido de polen, debido a los azúcares simples, la vitamina K, enzimas y aminoacidías, y un aumento de acidez hace que sea fácil de asimilar. A diferencia de valor nutricional de polen y los antibióticos es 3 veces mayor. Además, la envoltura externa del polen, EXIN, se destruye, causando fácil asimilación por el organismo. Debido a grandes cantidades de ácido láctico y propiedades antibióticas, Pasto se pueden mantener durante mucho tiempo, sin que note cambios majhoras, cuantitativa o cualitativa. Se mantuvo fresco y seco, puede durar hasta 17 años. composición química Pasturii es el siguiente:-hidratos de carbono (azúcares) - ----- 35 ---------------------------% en grasa -1 a 6%;-caretonoizi (provitamina A, 200-875 mg / kg, vitamina E ------------------------ 1, 7 g / kg, vitamina C ------------------------ 600-200 mg / 100 g de producto. colección de f PastoAguri es especialmente meticuloso y tiene un rendimiento muy bajo, los importes que pueden extraerse sin afectar a las abejas de alimentación es bajo. Al comprar este producto continuará la transformación de polen en el pasto para ser completa, muestra de trabajo del hexágono pequeño en forma de pastos (tomado de las celdas del panal). Se acepta un porcentaje de 20-25% de todas las migasla cantidad. Además, en la mayoría de los casos, la sección transversal, vemos los datos de diferentes colores alternativos polen recolectado de varias portadas flori.Pastura todas las recomendaciones de polen: la insuficiencia hepática, anemia, estrés, reumatismo, Colón, enfermedad intestinal, especialmente los acompañados por el estreñimiento (enterocolitis, colitis granjascantaba o decaimiento, estreñimiento crónico de diversas etiologías), pero su acción es mucho más rápido y más puternica.Pentru más notables diferencia entre las dos enfermedades pueden ser un tanto borrosa, aumentando la dosis diaria de polen y ampliar el período de administración. Las excepciones son las enfermedades del hígado, donde está la acción pasturii realmente notable, registradostrandu son los resultados excepcionales en la hepatitis aguda y crónica, cirrosis en seco o mojado. Pastos dosis habitual recomendada es de 10-20 g / día en dosis única o dos dosis, administradas en 30-45 minutos después de la comida, no causar malestar estomacal Si las enfermedades graves del hígado (hepatitis A, B, C, cirrosis), la dosis se incrementará a 30 g / día, la administración se hará en vivoSu premio (alrededor de 10 g / administración) y entre las comidas como sea posible, es decir, una hora y media o dos después de comer. En este caso el tratamiento se puede complementar con pequeñas dosis diarias de té de cardo (dos de media taza al día) o comprimidos de silimarina (el principio activo del fruto de cardo) y por supuesto con propóleo (0.5-1 g / día). Pastos Advertencias: Al igual que con el polen ymiel, Pasto puede ser utilizado por diabéticos. Sin embargo, si se encuentran en una de las más difíciles situaciones que se describen, donde los tratamientos alternativos no son demasiado diversos, su gestión se llevará a cabo después de informar al médico y especialmente el control permanente de glucosa en la sangre.
 

 

Produse din aceeasi categorie