Home >> Hofigal Produse farmaceutice > Suplimente Nutritive >> Somn Usor 20 cps Hofigal Romania

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

Somn Usor 20 cps Hofigal Romania

Somn Usor 20 cps Hofigal Romania si toti cei care au probleme cu inducerea somnului. Insomnie, colite si gastrite. 3 in 1 anti surmenaj !medicament din plante pentru insomni
10,95 RON

 

Descriere produs:

Somn Usor 20 cps Hofigal Romania

Aici gasiti toate tipurile de medicamente pentru tratamente insomnii

 Indicatii pastila de somn usor :

Atentionare : consumul de produse pe baza de cofeina (cafea, cola, etc ) diminueaza efectul pastilei de somn, acesta fiind un produs natural !
Recomandări pastile pentru somn:

 - adjuvant pentru ameliorarea stărilor de disfuncţie neuropsihică: insomnie, anxietate, iritabilitate nervoasă, cefalee, mialgii, tulburări neurovegetative şi tulburări de menopauză; 
- colite, gastrite;
- revigorarea organismului după perioade prelungite de surmenaj însoţite de perturbări în inducerea şi calitatea somnului. 
- calmare nervoasa

- medicament naturist tratare nervi

- medicament din plante pentru insomni

Contraindicaţii pastile pentru  somn usor: produsul nu se recomandă la copii sub 5 ani, în sarcină şi perioada de alăptare; 
 

 - se va evita consumul de alcool. 
 

 Precauţii pastile pentru somn usor:


- nu se recomandă în hipertensiune arterială sistemică, deoarece favorizează reţinerea sodiului în organism;
- nu se administrează concomitent cu barbiturice şi benzodiazepine, deoarece potenţează acţiunea acestora;
- nu se administrează în afecţiuni hepatice cu colestază;
- deoarece produsul favorizează instalarea somnului, scăderea atenţiei, a reflexelor şi puterii de concentrare nu se recomandă a fi utilizat în timpul activităţilor diurne care necesită atenţie, de către conducătorii auto şi utilaje. 
- administrarea produsului la persoane care urmează un tratament cu corticosteroizi sistemici, cu diuretice de ansă şi tiazidice, cu glicozizi digitalici şi antiaritmice de tipul procainamidei şi chinidinei, numai la recomandarea şi sub supravegherea medicului.

Compozitie somn usor :


un comprimat oblong conţine amestec de pulberi vegetale din: 0,4 g rădăcină de valeriană (Valeriana officinalis), 0,1g partea aeriană din pasiflora (Passiflora incarnata), 0,075 g de levănţică (Lavandula angustifolia), 0,04 g rădăcină de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra) şi excipienţi până la 1,05 g.

Actiuni pastila de somn :


- supliment nutritiv natural conţinând un complex de principii active prin asocierea de plante care au acţiune sinergică cu proprietăţi sedative în stările de disfuncţii nervoase şi stări de emotivitate crescută, anxiolitică, antispastică în tulburări digestive, uşor hipotensivă şi revigorantă. 
Conferă organismului o stare de bine, linişte şi calm care facilitează inducerea somnului fiziologic.

Trezirea din somn se face fara existenta unei stari de oboseala, lentoale mentala sau mahmureala.
Nu genereaza dependenta si este lipsit de efecte secundare toxice la dozele recomandate.

Somn usor medicament pentru linistea organismului

Recomandari somn usor :

Asigura un aport de substante bioactive cu efect pozitiv de ameliorare a starilor de disfunctie neuropsihica : insomnie, anxietate, iritabilitate nervoasa, cefalee, mialgii, tulburari neurovegetative, tulburari de menopauza, colite, gastrite pe fond nervos, pentru revigorarea organismului dupa pentru perioade prelungite de surmenaj fizic si mental insotite de perturbari in inducerea si calitatea somnului; pentru combaterea efectelor negative ale stresului de orice natura care influenteaza cantitatea si durata somnului.

Contraindicatii somn usor:

Copii sub 5 ani , femeile in sarcina si pe perioada de alaptare, se va evita consumul de alcool pe perioada de administrare.

Precautii :

In hipertensiunea arteriala sistemica sub tratament cu medicamente hipotensoare; nu se recomanda a fi utilizat de conducatorii auto si de utilaje ( produsul favorizeaza instalarea somnului, scaderea atentiei, a reflexelor si puterii de concentrare).

Nu se administreaza concomitent cu barbiturice si benzodiazepine, in timpul tratamentului cu corticosteroizi sistemici, cu diuretice, cu glicozizi digitalici si antiaritmice ; in insomniile care apar ca simpton al unor afectiuni functionale sau organice, situatii in care administrarea preparatului se face numai la indicatia medicului.
Administrare pastile somn usor :

Acest produs este recomandat cu succes si la retete naturiste de succes.
Adulţi: 1-2 comprimate de obicei seara cu 2 –3 ore înainte de culcare sau ori de câte ori este nevoie (după recomandarea medicului).
  Produse naturiste pentru nervi : somn usor

 

Copii 5- 12 ani: o fracţie din doza adultului proporţională cu greutatea corporală ( L, comprimat) seara înainte de culcare în cazul stărilor de agitaţie, emotivitate crescută, numai la indicaţia medicului.
Producator: Hofigal Romania
 


 
 

English:

Here you find all types of medication for treatment of sleeping pill insomnia indications easy: Warning: Consumption of caffeine-based products (coffee, cola, etc.) diminish the effect of sleeping pill, which is a natural product! Recommendations for sleeping pills: - adjunct to improve the state of neuro-psychiatric dysfunction: insomnia, anxiety, irritabilitynervous headache, myalgia, neurovegetative disorders and menopausal disorders - colitis, gastritis, - reviving the body after prolonged exertion accompanied by disturbances in the induction and quality of sleep. - calming nervous - nerve treatment natural medicine - herbal medicine for insomnia Contraindications sleeping pillseasy: the product is not recommended for children under five years, in pregnancy and lactation - Avoid alcohol. pills to sleep easy precautions: - not recommended in systemic hypertension, because it promotes sodium retention in the body - not be used concurrently with barbiturates and benzodiazepine, because it enhances their action - not be used with cholestatic liver disease - because the product installation favors sleep, decreased attention, reflexes and power of concentration is not recommended for use during daytime activities for attention by leaders automobiles and machinery. - pro administrationshower to people undergoing treatment with systemic corticosteroids, loop and thiazide diuretic with digitalis and antiarrhythmics such glicozizi procainamide and quinidine, but the recommendation and under medical supervision. Ingredients light sleep: an oblong tablet contains a mixture of vegetable powders : 0.4 g of valerian root (Valeriana officinalis), 0.1g aboveground part of Pasiflora (Passiflora incarnata), 0.075 g of lavender (Lavandula angustifolia), 0.04 g of liquorice root (Glycyrrhiza glabra) and filling up to 1.05 g. Shares sleeping pill - natural nutritional supplement containing a complex combination of active principles from plants that have synergistic properties underlying sedativess of nerve dysfunction and increased state of excitability, anxiolytic, antispasmodic in gastrointestinal disorders, hypotension and refreshing light. Provides body wellbeing, peace and calm that makes induce physiological sleep. awakening from sleep is no existence of fatigue, lentoale mental or hangover. It was highly addictiveand is free of toxic side effects at recommended doses. Sleep well sleep medicine to quiet the body easily Recommendations: Make a contribution of bioactive substances with positive effect to improve the moods of neuropsychiatric disorder: insomnia, anxiety, nervous irritability, headache, myalgia, disorders neurovegetative, menopausal disorders, colitis, gastritis in substance nervous, pn order to revive the body after prolonged physical and mental breakdown accompanied by disturbances in sleep induction and quality, to combat the negative effects of stress of any kind that affects the amount and duration of sleep. Contra sleep easy: Children under 5 years, women in pregnancy and during breastfeeding, avoid drinking the Periodgive the administration. Cautions: In systemic hypertension treated with hypotensive drugs, it is not recommended for use by drivers and machinery (product installation enhances sleep, decreased attention, reflexes and ability to concentrate). Do not give concurrently with barbiturates and benzodiazepines, during corticosteroid therapy systemhere, with diuretics, digitalis and antiarrhythmics with glicozizi, which appear in the insomnia symptom of functional or organic disorder, situations in which the product is administered only at the doctor. Administration sleeping pills easy: This product is recommended to successfully recipes Herbal success. Adults: 1-2 tablets usually 2 to 3 hours evening înaiNTE bedtime or whenever it is needed (after the doctor). Herbal Products for nerves: sleep easy Children 5-12 years: a fraction of adult dose proportional to body weight (L, compressed) at night before bedtime for states agitation, increased excitability, only medical indication. Manufacturer: Hofigal Romania 
 
 

Français:

Ici vous trouverez tous les types de médicaments pour le traitement de dormir indications insomnie pilule facile: Avertissement: La consommation de produits à base de caféine (café, cola, etc) diminuer l'effet de somnifère, qui est un produit naturel! Recommandations pour les somnifères: - complément d'améliorer l'état de dysfonctionnement neuro-psychiatriques: insomnie, anxiété, irritabilitémaux de tête nerveux, des myalgies, des troubles neurovégétatifs et des troubles de la ménopause - la colite, gastrite, - la relance de l'organisme après un effort prolongé accompagnée par des perturbations dans l'induction et la qualité du sommeil. - calmant nerveux - Traitement Naturel médecine nerveuse - la phytothérapie pour Contre l'insomnie somnifèresfacile: le produit n'est pas recommandé pour les enfants de moins de cinq ans, pendant la grossesse et l'allaitement - Évitez l'alcool. pilules pour dormir précautions simples: - pas recommandé dans l'hypertension artérielle systémique, car il favorise la rétention de sodium dans le corps - pas être utilisé simultanément avec des barbituriques et de benzodiazépine, car elle renforce leur action - pas être utilisé avec une maladie du foie cholestatique - parce que l'installation du produit favorise le sommeil, diminution de l'attention, les réflexes et la puissance de concentration n'est pas recommandé pour une utilisation lors d'activités de jour pour l'attention par les dirigeants automobiles et les machines. - administration prodouche pour les personnes qui suivent un traitement avec des corticostéroïdes systémiques, boucle et diurétiques thiazidiques avec digitaliques et antiarythmiques tels procaïnamide et la quinidine glicozizi, mais la recommandation et sous surveillance médicale. Ingrédients sommeil léger: une tablette oblongue contient un mélange de poudres de légumes : 0,4 g de racine de valériane (Valeriana officinalis), 0,1g partie hors sol de Pasiflora (Passiflora incarnata), 0,075 g de lavande (Lavandula angustifolia), 0,04 g de racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra) et le remplissage jusqu'à 1,05 g. Actions somnifère - complement nutritionnel contenant une combinaison complexe de principes actifs de plantes qui ont des propriétés synergiques qui sous-tendent les sédatifss de dysfonctionnement du nerf et de l'État ont augmenté de l'excitabilité, anxiolytique, antispasmodique dans les troubles gastro-intestinaux, l'hypotension et légère et rafraîchissante. bien-être du corps Fournit, la paix et le calme qui fait induire le sommeil physiologique. réveil du sommeil n'est pas l'existence de la fatigue, lentoale mentale ou gueule de bois. Il a été très forte dépendanceet est dépourvue d'effets secondaires toxiques aux doses recommandées. Sleep well médecine du sommeil pour calmer le corps facilement Recommandations: Apporter une contribution de substances bioactives avec un effet positif pour améliorer l'humeur des troubles neuropsychiatriques: insomnie, anxiété, irritabilité nerveuse, des maux de tête, des myalgies, des troubles neurovégétatifs, troubles de la ménopause, la colite, gastrite, en substance nerveuse, pour relancer le corps après la rupture physique et mentale prolongée accompagnée par des perturbations dans l'induction du sommeil et de la qualité, à combattre les effets négatifs du stress de toute nature qui affecte le montant et la durée du sommeil. Contra dormir tranquille: les enfants de moins de 5 ans, les femmes pendant la grossesse et pendant l'allaitement, éviter de boire de la périodedonner à l'administration. Précautions: En cas d'hypertension systémique traitée par des médicaments hypotenseurs, il n'est pas recommandé pour une utilisation par les conducteurs et les machines (installation du produit améliore le sommeil, diminution de l'attention, les réflexes et la capacité à se concentrer). Ne pas donner en même temps que barbituriques et les benzodiazépines, au cours de la corticothérapie systèmeici, avec les diurétiques, les digitaliques et les anti-arythmiques avec glicozizi, qui figurent dans le symptôme d'insomnie ou de troubles fonctionnels organiques, des situations dans lesquelles le produit est administré seul chez le médecin. administration de somnifères facile: Ce produit est recommandé pour réussir des recettes succès à base de plantes. Adultes: 1-2 comprimés de 2 à 3 heures du soir Inaicoucher NTE chaque fois que cela est nécessaire (après le médecin). Produits à base de plantes pour les nerfs: le sommeil facile Enfants 5-12 ans: une fraction de la dose adulte proportionnelle au poids corporel (L, comprimé) le soir avant le coucher pour les Etats agitation, augmentation de l'excitabilité, la seule indication médicale. Fabricant: Hofigal la Roumanie 
 
 

Español:

Aquí encontrará todo tipo de medicamento para el tratamiento de dormir insomnio indicaciones píldora fácil: Advertencia: El consumo de productos basados en cafeína (café, cola, etc) disminuyen el efecto de la pastilla para dormir, que es un producto natural! Recomendaciones para pastillas para dormir: - auxiliar para mejorar el estado de la disfunción neuro-psiquiátricos: insomnio, ansiedad, irritabilidaddolor de cabeza nervioso, dolores musculares, trastornos neurovegetativos y los trastornos de la menopausia - colitis, gastritis, - revivir el cuerpo después de un esfuerzo prolongado acompañada de alteraciones en la inducción y la calidad del sueño. - tratamiento natural del nervio nervioso - medicina calmante - hierbas medicinales para el insomnio Contraindicaciones píldoras para dormirfácil: el producto no se recomienda para niños menores de cinco años, en el embarazo y la lactancia - Evite el alcohol. píldoras para dormir precauciones fácil: - no se recomienda en la hipertensión sistémica, porque promueve la retención de sodio en el cuerpo - No podrán utilizarse al mismo tiempo que los barbitúricos y las benzobenzodiazepina, porque aumenta su acción - no deberán ser utilizados con enfermedad hepática colestásica - porque la instalación del producto favorece el sueño, disminución de la atención, los reflejos y poder de concentración, no se recomienda para su uso durante las actividades diurnas para la atención de los líderes automóviles y maquinaria. - administración producha para personas sometidas a tratamiento con corticoides sistémicos, lazo y un diurético de tiazida con digitálicos y antiarrítmicos glicozizi procainamida y quinidina tales, pero la recomendación y bajo supervisión médica. Ingredientes sueño ligero: una tableta rectangular contiene una mezcla de polvos vegetales : 0,4 g de raíz de valeriana (Valeriana officinalis), 0,1g parte aérea de la Pasiflora (Passiflora incarnata), 0,075 g de lavanda (Lavandula angustifolia), 0,04 g de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra) y llenado de hasta 1,05 g. Las acciones pastilla para dormir - suplemento nutricional natural que contiene una compleja combinación de principios activos de plantas que tienen propiedades sedantes sinérgica subyacentess de disfunción del nervio y el estado mayor de la excitabilidad, ansiolíticos, antiespasmódicos en los trastornos gastrointestinales, hipotensión y la luz refrescante. Proporciona bienestar del cuerpo, la paz y la calma que hace inducir el sueño fisiológico. despertar del sueño no es la existencia de la fatiga, lentoale mental o resaca. Fue muy adictivoy está libre de efectos secundarios tóxicos en las dosis recomendadas. Duerma bien medicina del sueño a la tranquilidad cuerpo fácilmente las recomendaciones: Hacer una contribución de sustancias bioactivas con efecto positivo para mejorar el estado de ánimo del trastorno neuropsiquiátrico: insomnio, ansiedad, irritabilidad nerviosa, dolor de cabeza, mialgia, trastornos neurovegetativos, trastornos de la menopausia, colitis, gastritis en sustancia nerviosa, pon el fin de reactivar el cuerpo después de física y mental ruptura prolongada acompañada de alteraciones en la inducción del sueño y la calidad, para combatir los efectos negativos del estrés de cualquier tipo que afecta a la cantidad y la duración del sueño. Contra dormir tranquilos: Los niños menores de 5 años, mujeres en embarazo y durante la lactancia materna, evitar el consumo del períododar a la administración. Precauciones: En la hipertensión sistémica tratados con fármacos hipotensores, no se recomienda para su uso por los conductores y maquinaria (instalación del producto mejora el sueño, disminución de la atención, los reflejos y capacidad de concentración). No le dé al mismo tiempo que barbitúricos y las benzodiazepinas, durante el sistema de tratamiento con corticosteroidesaquí, con diuréticos, digitálicos y antiarrítmicos con glicozizi, que aparecen en el síntoma de insomnio o trastorno funcional orgánico, situaciones en las que se administra el producto sólo en el médico. Administración de pastillas para dormir fácil: Este producto se recomienda llevar a buen término recetas el éxito a base de plantas. Adultos: 1-2 comprimidos por lo general 2 a 3 horas de la noche INAINTE la hora de acostarse o cuando sea necesario (por el médico). Productos a base de plantas para los nervios: dormir tranquilos niños de 5-12 años: una fracción de la dosis de adultos proporcional al peso corporal (L, comprimidos) por la noche antes de acostarse para que los estados agitación, aumento de la excitabilidad, sólo indicación médica. Fabricante: Hofigal Rumanía 
 

 

Produse din aceeasi categorie