Home >> W&W Alscard Trading > Suplimente Nutritive >> MODIFILAN FORTE 30cps W&W ALSCARD

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

MODIFILAN FORTE 30cps W&W ALSCARD

STOC INDISPONIBIL
27,33 RON

 

Descriere produs:

MODIFILAN FORTE 30cps  W&W ALSCARD nu este pe stoc

 

MODIFILAN FORTE 30cps  W&W ALSCARD

 

Fumatul reprezintă astazi o problema majora de sanatate publica atat pe plan national, cat si mondial, obiceiul fimatului daunand grav sanatatii. Fumatul este responsabil de cca. 35% din cancerele diagnosticate in intreaga lume si de cca. 85-90% din cazurile de cancer pulmonar, de cca. 25% din decesele prin boli cardiovasculare si de cca. 40% din cazurile de hipertensiune arteriala. In Romania, cca. 67% din populatia adulta este fumatoare si drept consecinta tara noastra se plaseaza pe primul loc in Europa functie de incidenta afectiunilor cardiovasculare si pulmonare.

In tipul fumatului prin arderea tigaretei, se degaja odata cu fumul, pe langa nicotina, oxid si dioxid de carbon, gudron, hidrogen sulfurat, acid cianhidric, cadmiu si poloniu radioactiv. Din cele peste 150 de substante chimice care se regasesc in tigara 30 sunt cancerigene. Efectele nocive ale fumului de tigara sunt sistemice, afectand toate functiile vitale ale organizmului atat ale fumatorului activ, cat si ale fumatorului pasiv.

In aceste circumstante in ajutorul Dvs. vine produsul Modifilan forte, care aduce cu sine o parte din enigmele si resursele inestimabile ale adancurilor oceanului in combinatie sinergica cu una dintre sursele terestre de nutrienti - Saccharomyces cerevisiae.

 

Compozitie:

Polizaharide solubile şi insolubile (Alignat de sodiu - min. 40%, Fukoidan, Fibre de alge, Laminarina, Fucoza, Manoza, Glucoza, Manit); Minerale (Iod organic, Sodiu, Potasiu, Calciu, Magneziu, Fier, Zinc, Seleniu, Mangan, Cupru); Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, PP, Biotina, Acid folic, Inozitol, Ergosterol, Colina), Proteine, Zaharuri solubile, Lipide.

Continutul unei capsule:

Modifilan - 200 mg
Invertaza K - 40 mg
Celuloză microcristalină - 60 mg.

 

Actiuni:

Fukoidanul - Ingredient unic cu proprietati antitumorale, incetineste dezvoltarea tumorilor maligne si a metastazelor prin inducerea fenomenului de apoptoza, blocheaza proliferarea celulelor canceroase.

Laminarina - o polizaharida speciala, combinata cu efectele sinergice al Potasiului si Magneziului, asigura optima functionare a miocardului, normalizarea tensiunii arteriale, combaterea arterosclerozei prin scaderea colesterolului in sange, inhibarea hiperplaziei celulelor musculare arteriale si proprietatile anticoagulante, manifestand simultan un efect stimulator asupra imunitatii, sporeste rezistenta organismului, sporeste posibilitatile naturale de aparare si adaptare a organismului, stimuleaza productia de anticorpi.

 

Proteinele, Aminoacizii esentiali, Glutation, Seleniul, Vitaminele B2 si B6 manifesta un puternic efect protector asupra ficatului, previn degenerarea celulelor hepatice, revitalizeaza functiile celulelor hepatice, previn disfunctia hepatica, combat stresul oxidativ.

 

Alignatul de Sodiu - este o hetero-polizaharida speciala, un puternic sorbent natural cu rol de a lega si elimina metalele grele toxice cancerigene, radionuclizii, metabolitii toxici care se genereaza prin fumat.

 

Polizaharidele, vitaminele antioxidante si mineralele contribuie la detoxifierea si curatarea tractului digestiv, a sangelui, a limfei si a rinichilor, la buna functionare a tractului intestinal, la refacerea partilor afectate din mucoasa stomacului si intestinelor.

Continutul ridicat de Potasiu, Colina si Iod organic joaca un rol esential in buna functionare a sistemului nervos, stimuland functiile mentale.

 

Iodul organic - in sarcina scade riscul aparitiei efectelor teratogene si a celor induse de carenta de iod (cretinism, retard mintal).

 

Vitaminele A, B1, B2, B6, B12, C sunt indicate in tratarea avitaminozelor generate de fumat.

 

Mineralele: I, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cr, Se, K previn demineralizarea.

 

Recomandari:

MODIFILAN FORTE este recomandat in principal persoanelor fumatoare activ si pasiv, persoanelor cu afectiuni pulmonare, cardiovasculare, digestive, hepatice, tulburari ale sistemului nervos (scaderea capacitatii de concentrare, de memorare, de cognitie, orbire prin degenerescenta maculara), precum si in avitaminoze si demineralizari provocate de substantele nocive din fumul de tigara.

 

Administrare:

2 - 3 capsule/zi, cu un pahar mare cu apa. Cure de 30 zile, cu pauze de 30 zile.

 

Contraindicatii si interactiuni:

Intoleranta individuala la iod.

 

Prezentare:

Cutie cu cate 3 blistere a cate 10 capsule.


 
 

English:

Modifilan 30cps FORTE FORTE Modifilan ALSCARD W & W W & W 30cps ALSCARD Smoking is now a major public health problem both nationally, and worldwide, custom fimatului seriously damaging their health. Smoking is responsible for approx. 35% of cancers diagnosed worldwide and approximately. 85-90% of lung cancers, approx. 25% diin deaths from cardiovascular disease and about. 40% of cases of hypertension. In Romania, ca. 67% of adult population is smoking and as a consequence our country ranks first in Europe depending on the incidence of cardiovascular and lung. The type of smoke from burning cigarettes, once emit smoke besides nicotine and carbon monoxide, guDRON, hydrogen sulfide, hydrogen cyanide, cadmium and radioactive polonium. Of the over 150 chemicals that are carcinogens found in cigarette 30. Harmful effects of cigarette smoke are systemic, affecting all the vital functions of organisms both active smoker, and the passive smoker. In these circumstances comes to your aid Modifilan product strengths that adECU with it some of the enigmas and invaluable resources of the ocean depths with a synergistic combination of terrestrial sources of nutrients - Saccharomyces cerevisiae. Ingredients: soluble and insoluble polysaccharides (sodium Align - Min. 40% Fukoidan, seaweed fibers, Laminarin , fucose, mannose, glucose, Manit), minerals (organic iodine, sodium, potassium, calcium, magnesium orr, zinc, selenium, manganese, copper), vitamins (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, PP, Biotin, Folic Acid, Inositol, ergosterol, Hill), protein, soluble sugars, fats. Contents of capsules: Modifilan - 200 mg invertase K - 40 mg microcrystalline cellulose - 60 mg. Actions: Fukoidanul - Single Ingredient antitumor properties, hinders the development of malignant tumors and metastasess phenomenon by inducing apoptosis, blocks tumor cell proliferation. Laminarin - a special polysaccharide, combined with the synergistic effects of potassium and magnesium, ensure optimal functioning of the heart muscle, normalize blood pressure, anti-arteriosclerosis by lowering blood cholesterol, inhibiting arterial muscle cell hyperplasia and propertiesto anticoagulants, showing simultaneously a stimulating effect on immunity, increases body resistance, enhances natural defense capabilities and adapting organism stimulates the production of antibodies. proteins, essential amino acids, glutathione, selenium, vitamins B2 and B6 had a strong protective effect on liver , prevent degeneration of liver cells,revitalizes the liver cell function, prevents hepatic dysfunction, combat oxidative stress. Alignatul Sodium - hetero-polysaccharide is a special, powerful role in natural sorbent to bind and remove toxic carcinogenic heavy metals, radionuclides, toxic metabolites are generated by smoking. polysaccharides, antioxidant vitamins and minerals contribute to detoxifierea and cleaning the digestive tract, blood, lymph and kidneys, the proper functioning of the intestinal tract to restore the affected parts of the stomach lining and intestines. high potassium content, and Hill Organic Iodine plays an essential role in smooth operation nervous, stimulating mental functions. organic iodine - in pregnancy lowers riskteratogenic effects and those induced by iodine deficiency (cretinism, mental retardation). Vitamins A, B1, B2, B6, B12, C are indicated to treat avitaminozelor caused by smoking. minerals: I Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cr, Se, K prevent demineralization. Recommendations: Modifilan Forte is recommended mainly people active and passive smokers, persons suffering pulmbraid, cardiovascular, gastrointestinal, liver, nervous system disorders (decreased concentration, memory, of cognitive blindness from macular degeneration), as well as avitaminoze and demineralization caused by harmful substances in tobacco smoke. Administration: 2-3 capsules per day, with a large glass of water. Cure 30 days, with breaks of 30 days. Contraindicatestudents and teachers and interactions: individual intolerance to iodine. Presentation: Box with 3 blisters of 10 capsules.
 
 

Français:

Modifilan 30cps FORTE FORTE Modifilan ALSCARD W & W W & W 30cps ALSCARD tabagisme est aujourd'hui un problème de santé publique majeur tant au niveau national, et dans le monde, fimatului personnalisé nuit gravement à leur santé. Le tabagisme est responsable d'environ. 35% des cancers diagnostiqués dans le monde et environ. 85-90% des cancers du poumon, env. 25% dides décès par maladies cardio-vasculaires et environ. 40% des cas d'hypertension. En Roumanie, ca. 67% de la population adulte est fumeur et en conséquence notre pays occupe le premier rang en Europe en fonction de l'incidence des maladies cardio-vasculaires et pulmonaires. Le type de la fumée des cigarettes allumées, une fois émettre de la fumée en plus de nicotine et de monoxyde de carbone, guDron, le sulfure d'hydrogène, cyanure d'hydrogène, le cadmium et le polonium radioactif. Parmi les plus de 150 produits chimiques qui sont cancérigènes dans la cigarette 30. Les effets nocifs de la fumée de cigarette sont de nature systémique, affectant toutes les fonctions vitales des organismes à la fois fumeurs actifs, et le fumeur passif. Dans ces conditions vient à votre secours forces produit Modifilan cette annonceÉcus avec elle quelques-unes des énigmes et des ressources précieuses de l'profondeurs de l'océan avec une combinaison synergique de sources terrestres de nutriments - Saccharomyces cerevisiae. Ingrédients: insolubles et solubles polysaccharides (sodium Aligner - Min. 40% Fukoidan, fibres d'algues, de la laminarine , fucose, le mannose, le glucose, Manit), minéraux (iode organique, sodium, potassium, calcium, magnésium ou, Zinc, sélénium, manganèse, cuivre), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, PP, biotine, acide folique, inositol, ergostérol, Hill), des protéines solubles, les sucres graisses. Sommaire des r capsules: Modifilan - 200 mg d'invertase K - 40 mg cellulose microcristalline - 60 mg. Actions: Fukoidanul - Single propriétés antitumorales des ingrédients, entrave le développement de tumeurs malignes et les métastasesphénomène s en induisant l'apoptose, la tumeur de la prolifération cellulaire. laminarine - un polysaccharide spéciaux, combinés avec les effets synergiques de potassium et de magnésium, de garantir un fonctionnement optimal du muscle cardiaque, normaliser la pression sanguine, anti-athérosclérose en abaissant le cholestérol sanguin, l'inhibition musculaire hyperplasie des cellules artérielles et les propriétésd'anticoagulants, montrant en même temps un effet stimulant sur l'immunité, la résistance du corps augmente, améliore les capacités de défense naturelle et de l'organisme d'adapter stimule la production d'anticorps. protéines, acides aminés essentiels, le glutathion, le sélénium, les vitamines B2 et B6 a eu un fort effet protecteur sur le foie , prévenir la dégénérescence des cellules du foie,revitalise la fonction des cellules hépatiques, empêche un dysfonctionnement hépatique, lutter contre le stress oxydatif. Alignatul de sodium - hétéro-polysaccharide est un cas particulier, le rôle puissant adsorbant naturel de lier et de supprimer les toxiques cancérigènes métaux lourds, les radionucléides, les métabolites toxiques sont générés par le tabagisme. polysaccharides, vitamines et minéraux antioxydants contribuent à DETOxifierea et le nettoyage du tube digestif, le sang, la lymphe et les reins, le bon fonctionnement du tractus intestinal de restaurer les parties touchées de la muqueuse de l'estomac et des intestins. teneur élevée en potassium et en iode organique Hill joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement nerveux, stimulant les fonctions mentales. iode organique - pendant la grossesse réduit le risqueeffets tératogènes et celles induites par une carence en iode (crétinisme, retard mental). Vitamines A, B1, B2, B6, B12, C sont indiqués pour traiter avitaminozelor causés par le tabagisme. minéraux: Je Na, Ca, Mg, Fe Zn, Cr, Se, K prévenir la déminéralisation. Recommandations: Modifilan Forte est recommandé principalement les fumeurs actifs et passifs, les personnes atteintes pulmcardio-vasculaires, gastro-intestinal, le foie, les troubles du système nerveux, tresse (diminution de la concentration, la mémoire, de la cécité cognitive de la dégénérescence maculaire), ainsi que avitaminoze et la déminéralisation causés par les substances nocives de la fumée du tabac. Administration: 2-3 capsules par jour, avec un grand verre d'eau. Cure de 30 jours, avec des pauses de 30 jours. Contre-étudiants et des enseignants et des interactions: l'intolérance individuelle à l'iode. Présentation: Boîte de 3 plaquettes de 10 capsules.
 
 

Español:

Modifilan 30cps FORTE FORTE Modifilan ALSCARD W & W W & W ALSCARD fumadores 30cps es ahora un problema de salud pública importante tanto a nivel nacional, y en todo el mundo, fimatului personalizado dañando seriamente su salud. El tabaquismo es responsable de aprox. 35% de los cánceres diagnosticados en el mundo y aproximadamente. 85-90% de los cánceres de pulmón, aprox. 25% dilas muertes por enfermedades cardiovasculares y alrededor. 40% de los casos de hipertensión. En Rumania, ca. 67% de la población adulta fuma y como consecuencia nuestro país ocupa el primer lugar en Europa en función de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y pulmonares. El tipo de humo de los cigarrillos, una vez que la emisión de humos, además de la nicotina y el monóxido de carbono, guDron, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, el cadmio y polonio radioactivo. De los más de 150 productos químicos que son carcinógenos en los cigarrillos 30. Los efectos nocivos del humo del cigarrillo son sistémicas y afectan a todas las funciones vitales de los organismos, tanto fumadores activos, y el fumador pasivo. En estas circunstancias llega a su favor de los productos fuertes Modifilan ese anuncioEcus con él algunos de los enigmas y los recursos inestimable de las profundidades del océano con una combinación sinérgica de las fuentes terrestres de nutrientes - Saccharomyces cerevisiae. Ingredientes: solubles e insolubles polisacáridos (sodio Alinear - Min. Fukoidan 40%, las fibras de algas, laminarina , fucosa, manosa, glucosa, Manit), minerales (yodo orgánico, sodio, potasio, calcio, magnesio o, Zinc, selenio, manganeso, cobre), vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, PP, biotina, ácido fólico, inositol, ergosterol, Colina), proteínas solubles, los azúcares grasas. Contenidos de r cápsulas: Modifilan - 200 mg invertasa K - 40 mg de celulosa microcristalina - 60 mg. Acciones: Fukoidanul - Single propiedades antitumorales Ingrediente, obstaculiza el desarrollo de tumores malignos y las metástasiss fenómeno mediante la inducción de la apoptosis, el tumor bloquea la proliferación celular. laminarina - un polisacárido especial, combinado con los efectos sinérgicos de potasio y magnesio, garantizar el funcionamiento óptimo del músculo cardíaco, normalizar la presión arterial, la lucha contra la arteriosclerosis mediante la reducción de colesterol en la sangre, inhibiendo muscular hiperplasia de las células arteriales y propiedadesa los anticoagulantes, mostrando tanto un efecto estimulante sobre la inmunidad, el cuerpo aumenta la resistencia aumenta la capacidad de defensa natural y el organismo se adapta, estimula la producción de anticuerpos. proteínas, aminoácidos esenciales, el glutatión, el selenio y vitaminas B2 B6 muestran un fuerte efecto protector sobre el hígado , a prevenir la degeneración de las células hepáticas,revitaliza la función de las células del hígado, previene la disfunción hepática, combatir el estrés oxidativo. Alignatul de sodio - hetero-polisacáridos es uno, de gran alcance en el papel especial absorbente natural de atar y remover los metales pesados tóxicos cancerígenos, radionucleidos, los metabolitos tóxicos generados por el tabaquismo. polisacáridos, vitaminas y minerales antioxidantes contribuyen a DETOxifierea y limpiar el tracto digestivo, la sangre, la linfa y los riñones, el buen funcionamiento del tracto intestinal para restaurar las partes afectadas de la mucosa del estómago y los intestinos. alto contenido de potasio y yodo orgánico Hill juega un papel esencial en el buen funcionamiento nervioso, estimulando las funciones mentales. yodo orgánico - en el embarazo reduce el riesgoefectos teratogénicos y los inducidos por la deficiencia de yodo (cretinismo, retardo mental). vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, son indicadas para el tratamiento avitaminozelor causadas por el tabaquismo. Minerales: I Na, Ca, Mg, Fe Zn, Cr, Se, K prevenir la desmineralización. Recomendaciones: Modifilan Forte se recomienda principalmente a personas activas y pasivas de los fumadores, las personas que sufren Pulmcardiovasculares, gastrointestinales, del hígado, trastornos del sistema nervioso, trenza (disminución de la concentración, la memoria, de la ceguera por degeneración macular cognitivos), así como avitaminoze y la desmineralización provocada sustancias nocivas en el humo del tabaco. Administración: 2-3 cápsulas por día, con un gran vaso de agua. Cura de 30 días, con descansos de 30 días. Contraindicarestudiantes y profesores y de las interacciones: la intolerancia al yodo individual. Presentación: Caja con 3 blisters de 10 cápsulas.
 

 

Produse din aceeasi categorie