Home >> W&W Alscard Trading > Suplimente Nutritive >> MODIFILAN FORTE (PROMO)30cps+ MAGRALIT W&W ALSCARD

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

MODIFILAN FORTE (PROMO)30cps+ MAGRALIT W&W ALSCARD

STOC INDISPONIBIL
50,45 RON

 

Descriere produs:

PACHET PROMO MODIFILAN FORTE 30cps+ MAGRALIT  W&W ALSCARD nu este pe stoc

 

Fumatul reprezintă astazi o problema majora de sanatate publica atat pe plan national, cat si mondial, obiceiul fimatului daunand grav sanatatii. Fumatul este responsabil de cca. 35% din cancerele diagnosticate in intreaga lume si de cca. 85-90% din cazurile de cancer pulmonar, de cca. 25% din decesele prin boli cardiovasculare si de cca. 40% din cazurile de hipertensiune arteriala. In Romania, cca. 67% din populatia adulta este fumatoare si drept consecinta tara noastra se plaseaza pe primul loc in Europa functie de incidenta afectiunilor cardiovasculare si pulmonare.

In tipul fumatului prin arderea tigaretei, se degaja odata cu fumul, pe langa nicotina, oxid si dioxid de carbon, gudron, hidrogen sulfurat, acid cianhidric, cadmiu si poloniu radioactiv. Din cele peste 150 de substante chimice care se regasesc in tigara 30 sunt cancerigene. Efectele nocive ale fumului de tigara sunt sistemice, afectand toate functiile vitale ale organizmului atat ale fumatorului activ, cat si ale fumatorului pasiv.

In aceste circumstante in ajutorul Dvs. vine produsul Modifilan forte, care aduce cu sine o parte din enigmele si resursele inestimabile ale adancurilor oceanului in combinatie sinergica cu una dintre sursele terestre de nutrienti - Saccharomyces cerevisiae.

 

Compozitie:

Polizaharide solubile şi insolubile (Alignat de sodiu - min. 40%, Fukoidan, Fibre de alge, Laminarina, Fucoza, Manoza, Glucoza, Manit); Minerale (Iod organic, Sodiu, Potasiu, Calciu, Magneziu, Fier, Zinc, Seleniu, Mangan, Cupru); Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, PP, Biotina, Acid folic, Inozitol, Ergosterol, Colina), Proteine, Zaharuri solubile, Lipide.

Continutul unei capsule:

Modifilan - 200 mg
Invertaza K - 40 mg
Celuloză microcristalină - 60 mg.

 

Actiuni:

Fukoidanul - Ingredient unic cu proprietati antitumorale, incetineste dezvoltarea tumorilor maligne si a metastazelor prin inducerea fenomenului de apoptoza, blocheaza proliferarea celulelor canceroase.

Laminarina - o polizaharida speciala, combinata cu efectele sinergice al Potasiului si Magneziului, asigura optima functionare a miocardului, normalizarea tensiunii arteriale, combaterea arterosclerozei prin scaderea colesterolului in sange, inhibarea hiperplaziei celulelor musculare arteriale si proprietatile anticoagulante, manifestand simultan un efect stimulator asupra imunitatii, sporeste rezistenta organismului, sporeste posibilitatile naturale de aparare si adaptare a organismului, stimuleaza productia de anticorpi.

 

Proteinele, Aminoacizii esentiali, Glutation, Seleniul, Vitaminele B2 si B6 manifesta un puternic efect protector asupra ficatului, previn degenerarea celulelor hepatice, revitalizeaza functiile celulelor hepatice, previn disfunctia hepatica, combat stresul oxidativ.

 

Alignatul de Sodiu - este o hetero-polizaharida speciala, un puternic sorbent natural cu rol de a lega si elimina metalele grele toxice cancerigene, radionuclizii, metabolitii toxici care se genereaza prin fumat.

 

Polizaharidele, vitaminele antioxidante si mineralele contribuie la detoxifierea si curatarea tractului digestiv, a sangelui, a limfei si a rinichilor, la buna functionare a tractului intestinal, la refacerea partilor afectate din mucoasa stomacului si intestinelor.

Continutul ridicat de Potasiu, Colina si Iod organic joaca un rol esential in buna functionare a sistemului nervos, stimuland functiile mentale.

 

Iodul organic - in sarcina scade riscul aparitiei efectelor teratogene si a celor induse de carenta de iod (cretinism, retard mintal).

 

Vitaminele A, B1, B2, B6, B12, C sunt indicate in tratarea avitaminozelor generate de fumat.

 

Mineralele: I, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cr, Se, K previn demineralizarea.

 

Recomandari:

MODIFILAN FORTE este recomandat in principal persoanelor fumatoare activ si pasiv, persoanelor cu afectiuni pulmonare, cardiovasculare, digestive, hepatice, tulburari ale sistemului nervos (scaderea capacitatii de concentrare, de memorare, de cognitie, orbire prin degenerescenta maculara), precum si in avitaminoze si demineralizari provocate de substantele nocive din fumul de tigara.

 

Administrare:

2 - 3 capsule/zi, cu un pahar mare cu apa. Cure de 30 zile, cu pauze de 30 zile.

 

Contraindicatii si interactiuni:

Intoleranta individuala la iod.

 

Prezentare:

Cutie cu cate 3 blistere a cate 10 capsule.


 
 

English:

FORTE PACKAGE PROMO Modifilan MAGRALIT 30cps + W & W ALSCARD Smoking is now a major public health problem both nationally, and worldwide, custom fimatului seriously damaging their health. Smoking is responsible for approx. 35% of cancers diagnosed worldwide and approximately. 85-90% of lung cancers, approx. 25% of deaths from cardiovas diseasesculare and approx. 40% of cases of hypertension. In Romania, ca. 67% of the adult population is smoking and as a consequence our country ranks first in Europe depending on the incidence of cardiovascular and pulmonary diseases. The type of smoke from burning cigarettes, once emit smoke besides nicotine and carbon monoxide, tar, hydrogen sulfide, acidcyanide, cadmium and radioactive polonium. Of the over 150 chemicals that are carcinogens found in cigarette 30. Harmful effects of cigarette smoke are systemic, affecting all the vital functions of organisms both active smoker, and the passive smoker. In these circumstances comes to your aid Modifilan product strengths, which brings some of the mysteriesand their invaluable resources of the ocean depths with a synergistic combination of terrestrial sources of nutrients - Saccharomyces cerevisiae. Ingredients: soluble and insoluble polysaccharides (sodium Align - Min. 40% Fukoidan, seaweed fibers, Laminarin, fucose, mannose, glucose , Manit), Minerals (Organic Iodine, Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Iron, Zinc, Selenium, Manganese, Copperu), vitamins (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, PP, Biotin, Folic Acid, Inositol, ergosterol, Hill), protein, soluble sugars, fats. Contents capsule: Modifilan - 200 mg invertase K - microcrystalline cellulose 40 mg - 60 mg. Actions: Fukoidanul - Ingredient unique antitumor properties, hinders the development of malignant tumors and metastases by inducing fenomenuluand of apoptosis, blocks tumor cell proliferation. Laminarin - a special polysaccharide, combined with the synergistic effects of potassium and magnesium, ensure optimal functioning of the heart muscle, normalize blood pressure, fight atherosclerosis by lowering cholesterol in the blood, inhibition of muscle cell hyperplasia and blood-thinning properties , showingsimultaneously a stimulating effect on immunity, increases body resistance, enhances natural defense capabilities and adaptation of the body, stimulates the production of antibodies. protein, essential amino acids, glutathione, selenium, vitamins B2 and B6 had a strong protective effect on the liver, prevents cell degeneration liver cell functions revitalizestheir liver, liver dysfunction prevent, combat oxidative stress. Alignatul Sodium - hetero-polysaccharide is a special role a strong natural sorbent to bind and remove toxic carcinogenic heavy metals, radionuclides, toxic metabolites are generated by smoking. polysaccharides, antioxidant vitamins and minerals to help detoxify and clean tractuluand digestive, blood, lymph and kidneys, the proper functioning of the intestinal tract to restore the affected parts of the stomach lining and intestines. high potassium content, and Hill Organic Iodine plays an essential role in proper functioning of the nervous system, stimulating mental functions. organic iodine - in pregnancy lowers risk of teratogenic effects and celor induced by iodine deficiency (cretinism, mental retardation). Vitamins A, B1, B2, B6, B12, C are indicated to treat avitaminozelor caused by smoking. Minerals: I Na, Ca, Mg Fe, Zn, Cr, is, K prevent demineralization. Recommendations: Modifilan Forte is recommended mainly people active and passive smokers, people with lung, heart, digestiveive, liver, nervous system disorders (decreased concentration, memory, of cognitive blindness through macular degeneration), as well as avitaminoze and demineralization caused by harmful substances in tobacco smoke. Use: 2-3 capsules per day with a large glass of water. Cure 30 days, with breaks of 30 days. Contraindications and interactions: IntoleranceAnta individual iodine. Presentation: Box with 3 blisters of 10 capsules.
 
 

Français:

FORTE PACKAGE PROMO Modifilan MAGRALIT 30cps + W & W ALSCARD tabagisme est aujourd'hui un problème de santé publique majeur tant au niveau national, et dans le monde, fimatului personnalisé nuit gravement à leur santé. Le tabagisme est responsable d'environ. 35% des cancers diagnostiqués dans le monde et environ. 85-90% des cancers du poumon, env. 25% des décès dus aux maladies cardiovasculairesculare et env. 40% des cas d'hypertension. En Roumanie, ca. 67% de la population adulte est fumeur et en conséquence notre pays occupe le premier rang en Europe en fonction de l'incidence des maladies cardio-vasculaires et pulmonaires. Le type de la fumée des cigarettes allumées, une fois émettre de la fumée en plus de nicotine et de monoxyde de carbone, sulfure d'hydrogène de goudron, d'acidecyanure, le cadmium et le polonium radioactif. Parmi les plus de 150 produits chimiques qui sont cancérigènes dans la cigarette 30. Les effets nocifs de la fumée de cigarette sont de nature systémique, affectant toutes les fonctions vitales des organismes à la fois fumeurs actifs, et le fumeur passif. Dans ces conditions vient à votre secours forces produit Modifilan, qui réunit quelques-uns des mystèreset de leurs précieuses ressources des fonds marins avec une combinaison synergique de sources terrestres de nutriments - Saccharomyces cerevisiae. Ingrédients: insolubles et solubles polysaccharides (sodium Aligner - Min. 40% Fukoidan, fibres d'algues, de la laminarine, du fucose, le mannose, le glucose , Manit), minéraux (iode organique, sodium, potassium, calcium, magnésium, fer, zinc, sélénium, manganèse, cuivreu), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, PP, biotine, acide folique, inositol, ergostérol, Hill), protéines, sucres solubles, des matières grasses. capsule Contenu: Modifilan - 200 mg de K invertase - cellulose microcristalline 40 mg - 60 mg. Actions: Fukoidanul - unique propriétés antitumorales des ingrédients, entrave le développement de tumeurs malignes et les métastases en induisant fenomenuluet de l'apoptose, la tumeur de la prolifération cellulaire. laminarine - un polysaccharide spéciaux, combinés avec les effets synergiques de potassium et de magnésium, de garantir un fonctionnement optimal du muscle cardiaque, de normaliser la tension artérielle, l'athérosclérose lutte en abaissant le cholestérol dans le sang, l'inhibition de l'hyperplasie des cellules musculaires et le sang des propriétés de fluidification , montranten même temps un effet stimulant sur l'immunité, la résistance du corps augmente, améliore les capacités de défense naturelle et l'adaptation de l'organisme, stimule la production d'anticorps. protéines, acides aminés essentiels, le glutathion, le sélénium, les vitamines B2 et B6 avait un protecteur puissant effet sur le foie, empêche la dégénérescence des cellules les fonctions des cellules du foie revitaliseleur foie, des troubles hépatiques prévenir, combattre le stress oxydatif. Alignatul de sodium - hétéro-polysaccharide est un cas particulier, le rôle puissant adsorbant naturel de lier et de supprimer les toxiques cancérigènes métaux lourds, les radionucléides, les métabolites toxiques sont générés par le tabagisme. Polysaccharides, vitamines et minéraux antioxydants pour aider à décontaminer et nettoyer tractuluet l'appareil digestif, le sang, la lymphe et les reins, le bon fonctionnement du tractus intestinal de restaurer les parties touchées de la muqueuse de l'estomac et des intestins. teneur élevée en potassium et en iode organique Hill joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système nerveux, stimulant fonctions mentales. iode organique - pendant la grossesse diminue le risque d'effets tératogènes et celor induite par la carence en iode (crétinisme, retard mental). Vitamines A, B1, B2, B6, B12, C sont indiqués pour traiter avitaminozelor causés par le tabagisme. minéraux: Je Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cr, est, K prévenir la déminéralisation. Recommandations: Modifilan Forte est recommandé principalement les fumeurs actifs et passifs, les personnes souffrant de maladies pulmonaires, cardiaques, digestivesle foie, les troubles du système nerveux, IVE (diminution de la concentration, la mémoire, de la cécité cognitive dans la dégénérescence maculaire), ainsi que avitaminoze et la déminéralisation causés par les substances nocives de la fumée du tabac. Utilisation: 2-3 capsules par jour avec un grand verre d'eau. Cure de 30 jours, avec des pauses de 30 jours. Contre-indications et interactions: l'intoléranceAnta iode individuels. Présentation: Boîte de 3 plaquettes de 10 capsules.
 
 

Español:

FORTE PAQUETE PROMO Modifilan MAGRALIT 30cps + W & W fumadores ALSCARD es ahora un problema de salud pública importante tanto a nivel nacional, y en todo el mundo, fimatului personalizado dañando seriamente su salud. El tabaquismo es responsable de aprox. 35% de los cánceres diagnosticados en el mundo y aproximadamente. 85-90% de los cánceres de pulmón, aprox. 25% de las muertes por enfermedades cardiovascularesculare y aprox. 40% de los casos de hipertensión. En Rumania, ca. 67% de la población adulta fuma y como consecuencia nuestro país ocupa el primer lugar en Europa en función de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y pulmonares. El tipo de humo de los cigarrillos, una vez que la emisión de humos, además de la nicotina y el monóxido de carbono, alquitrán, sulfuro de hidrógeno, ácidocianuro, cadmio y polonio radioactivo. De los más de 150 productos químicos que son carcinógenos en los cigarrillos 30. Los efectos nocivos del humo del cigarrillo son sistémicas y afectan a todas las funciones vitales de los organismos, tanto fumadores activos, y el fumador pasivo. En estas circunstancias llega a su favor de los productos fuertes Modifilan, que reúne algunos de los misteriosy sus recursos inestimable de las profundidades del océano con una combinación sinérgica de las fuentes terrestres de nutrientes - Saccharomyces cerevisiae. Ingredientes: solubles e insolubles polisacáridos (sodio Alinear - Min. Fukoidan 40%, las fibras de algas, laminarina, fucosa, manosa, glucosa , Manit), minerales (yodo orgánico, Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Zinc, Selenio, Manganeso, Cobreu), vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B12, C, PP, biotina, ácido fólico, inositol, ergosterol, Colina), proteínas, azúcares solubles, grasas. contenido de la cápsula: Modifilan - 200 mg K invertasa - celulosa microcristalina 40 mg - 60 mg. Acciones: Fukoidanul - único antitumoral propiedades de los ingredientes, obstaculiza el desarrollo de tumores malignos y las metástasis mediante la inducción de fenomenuluy de la apoptosis, el tumor bloquea la proliferación celular. laminarina - un polisacárido especial, combinado con los efectos sinérgicos de potasio y magnesio, garantizar el funcionamiento óptimo del músculo cardíaco, normalizar la presión arterial, combaten la aterosclerosis al reducir el colesterol en la sangre, la inhibición de la hiperplasia de células musculares y que adelgazan la sangre , mostrandoal mismo tiempo un efecto estimulante sobre la inmunidad, la resistencia del cuerpo aumenta, aumenta la capacidad de defensa natural y la adaptación del cuerpo, estimula la producción de anticuerpos. proteínas, aminoácidos esenciales, el glutatión, el selenio, vitaminas B2 y B6 había una protección fuerte efecto sobre el hígado, previene la degeneración celular funciones de las células del hígado revitalizael hígado, disfunción hepática prevenir, combatir el estrés oxidativo. Alignatul de sodio - hetero-polisacárido es una, de gran alcance en el papel especial absorbente natural de atar y remover los metales pesados tóxicos cancerígenos, radionucleidos, los metabolitos tóxicos generados por el tabaquismo. Polisacáridos, vitaminas y minerales antioxidantes que ayudan a desintoxicar y limpiar tractuluy del aparato digestivo, la sangre, la linfa y los riñones, el buen funcionamiento del tracto intestinal para restaurar las partes afectadas de la mucosa del estómago y los intestinos. alto contenido de potasio y yodo orgánico Hill juega un papel esencial en el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, estimulando las funciones mentales. yodo orgánico - en el embarazo disminuye el riesgo de efectos teratogénicos y celor inducida por la deficiencia de yodo (cretinismo, retardo mental). vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, son indicadas para el tratamiento avitaminozelor causadas por el tabaquismo. Minerales: I Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cr, es decir, K prevenir la desmineralización. Recomendaciones: Modifilan Forte se recomienda principalmente a personas activas y pasivas de los fumadores, las personas con cáncer de pulmón, corazón, digestivoive, el hígado, trastornos del sistema nervioso (disminución de la concentración, la memoria, de la ceguera por degeneración macular cognitivos), así como avitaminoze y la desmineralización provocada por sustancias nocivas en el humo del tabaco. Uso: 2-3 cápsulas por día con un gran vaso de agua. Cura de 30 días, con descansos de 30 días. Contraindicaciones e interacciones: Intoleranciaindividuales de yodo Anta. Presentación: Caja con 3 blisters de 10 cápsulas.
 

 

Produse din aceeasi categorie