Home >> Dacia Plant Produse farmaceutice > Ceaiuri Vrac >> CEAI CRUSIN 50g DACIA PLANT

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

CEAI CRUSIN 50g DACIA PLANT

Ceai mai puternici drenori cunoscuti in terapia cu plante, actiunea sa cea mai importanta fiind aceea laxativ-purgativa, intensitatea acesteia fiind data de doza
4,10 RON

 

Descriere produs:

CEAI CRUSIN  50g DACIA PLANT

 

CRUsIN (Rhamnus frangula)

Este unul dintre cei mai puternici drenori cunoscuti in terapia cu plante, actiunea sa cea mai importanta fiind aceea laxativ-purgativa, intensitatea acesteia fiind data de doza. Datorita efectului sau drenor este folosita intr-o lista impresionanta de boli produse de intoxicarea lenta a organismului si de perturbarea proceselor naturale de eliminare. Crusinul este deopotriva eficient in bolile alergice si cele auto-imune, in tratarea parazitozelor intestinale si a dermatozelor grave, in tratarea hemoroizilor si a bolii canceroase. Este deasemenea o planta redutabila atunci cand este folosita in cura de slabire.

ACtIUNI

INTERN: laxativ (in doze mici-medii: 1-3 grame pe zi), purgativ drastic (in doze mari: peste 4 grame pe zi), colagog bun (stimuleaza secretia bilei), coleretic (stimuleaza contractia vezicii biliare si evacuarea bilei in intestin), creste peristaltismul intestinal.

INDICAtII

INTERN: - constipatie acuta si cronica - decoct - giardia, viermi intestinali - se administreaza sub forma de pulbere, in combinatie cu pelin (Artemisia absinthum) si piretru (Pyrethrum cinerariaefolium). - fiere lenesa - boli de piele asociate cu constipatia (acnee, eczema alergica, infectii trenante, psoriazis) - hemoroizi, varice - reumatism - ingrasare, obezitate - aspect incarcat al pielii, in special al tenului- dureri de cap, migrena insotita de constipatie - pulbere.- adjuvant in boala canceroasa (atunci cand este insotita de constipatie), in alergie si in boli auto-imune, in hepatita (inclusiv formele virale) si sechele post-hepatice

MOD DE PREPARARE sI ADMINISTRARE

Pulberea  (obtinuta prin macinarea fina cu rasnita electrica de cafea) - se ia 1/2-o lingurita rasa (se tine sub limba vreme de 10-15 minute) apoi se inghite cu putina apa. De obicei se crusinul se combina in proportii egale cu pulberea de fenicul (Foeniculum vulgare) contra balonarii si de nalba (Malva off.) pentru a nu irita colonul. Tratamentul se face de 1-2 ori pe zi, pe stomacul gol.

Decoctul combinat - 1 lingurita de pulbere de crusin, 1 lingurita de pulbere de radacina tataneasa si un varf de cutit de cuisoare se lasa la macerat intr-o jumatate de cana de apa de seara pana dimineata, dupa care se filtreaza. Planta ramasa dupa filtrare se fierbe 10 minute, dupa care lasa la racit si se filtreaza. Se combina maceratul cu decoctul racit. Se beau 1-2 cani pe zi.

PRECAUtII:Decoctul clasic de crusin, fara o macerare la rece in prealabil este foarte iritativ pentru stomac si colon si da adesea balonare si colici abdominale violente. Din acest motiv este extrem de important: 1. Sa-l folositi sub forma de pulbere sau de decoct combinat. 2. Sa-l combinati cu plantele emoliente si carminative mentionate mai sus.

CONTRAINDICAtII:Diaree, diaree cronică, colon extrem de iritabil, interventii chirurgicale recente pe intestinul gros sau pe zona ano-rectală.

OBSERVAtII:- in tratarea constipatiei, mai ales la persoanele sedentare, cu digestia mai „lenesa", este foarte utila asocierea crusinului cu plante amare, care-i vor amplifica mult efectul si vor contribui la despovararea intestinului gros si tubului digestiv de toxine. Plante amare care se combina excelent cu crusinul sunt: anghinarea (Cinara scolymus), gentiana (Gentiana lutea), tintaura (Centaurium umbellatum). Aceasta asociere este extrem de valoroasa si in tratamentul hepatitei, cirozei, afectiunilor vezicii biliare, infectiilor cu protozoarul Giardia lambria.- in bolile de piele, cancer, reumatism, guta - efectul de dezintoxicare va fi mult amplificat prin asocierea cu plante depurative cum ar fi iarba de trei frati patati (Viola tricolor), florile de soc, semintele de fenicul.


 
 

English:

TEA TEA PLANT Rhamnus frangula Rhamnus frangula 50g 50g DACIA DACIA PLANT Rhamnus frangula (Rhamnus frangula) is one of the strongest known to drain plant therapy, his action was most important that laxative, purgative, it is the date of dose intensity. Because of its drain is used in an impressive list of diseases caused by slow intoxicationthe body and disrupting the natural processes of elimination. Buckthorn is both effective in allergic diseases and the auto-immune and intestinal parasitosis in the treatment of severe dermatoses, in treating hemorrhoids and cancer disease. It is also a redoubtable plant when used in the diet. INTERNAL ACTIONS: laxative (in small doses, average: 1 to 3 grams per day) Drastically purgative (in large doses: over 4 grams per day), good cholagogue (stimulates bile secretion), choleretic (stimulates gallbladder contraction and release bile into the intestine), increases peristalsis. INDICATIONS INTERNAL: - acute and chronic constipation - decoction - Giardia, intestinal worms - is administered in powder form, in combination with wormwood (Artemisia absinthum) and piretru (Pyrethrum cinerariaefolium). - Lazy gall - skin diseases associated with constipation (acne, eczema, allergic, infections of the train, psoriasis) - hemorrhoids and varicose veins - rheumatism - weight gain, obesity - skin look busy, especially the skin, headache, migraine accompanied by constipation - powder .- adjuvant in cancer disease (when accompanied by constipation), and in allergy andn Auto-immune disease in hepatitis (including viral forms) and post-liver sequelae OPERATING powder preparation and administration (obtained by fine grinding with electric coffee grinder) - take 1/2-o scoop (keep under the tongue time 10-15 minutes) and then be swallowed with water. Usually combined in equal proportions buckthorn powder fennel (Foeniculum vulgare) accountMiss balonarii and mallow (Malva off.) not to irritate the colon. The treatment is done 1-2 times daily on an empty stomach. Decoction combined - Rhamnus frangula powder 1 teaspoon, 1 teaspoon of comfrey root powder and a pinch of cloves let it soak a half cup water over night, then filter. Remaining after filtration plant boil 10 minutess, then let it cool and filter. Decoction combined with cold macerate. Drink 1-2 cups a day. PRECAUTIONS: Rhamnus frangula classic decoction, cold maceration without previously is irritate the stomach and colon and often so violent abdominal bloating and cramps. It is therefore extremely important: 1. Should I use powder or decoction combined. 2. Let us combineYou emollient and carminative plants mentioned above. Contraindications: Diarrhea, chronic diarrhea, extremely irritable bowel, recent bowel surgery or ano-rectal area. REMARKS: - treating constipation, especially in sedentary people with digestion more "lazy" buckthorn is very useful in combination with bitter herbs, which I will amplify mult despovararea effect and contribute to colon and digestive tract of toxins. Bitter herbs that combine excellent with buckthorn are: artichokes (Cinar scolymus), gentian (Gentiana lutea), centaury herb (Centaurium umbellatum). This combination is extremely valuable in the treatment of hepatitis, cirrhosis, gallbladder disease, infection with the protozoan Giardia Lambros b .-olile skin cancer, rheumatism, gout - Detox effect will be much enhanced by the addition of purification plants such as grass pansy (Viola tricolor), elder flowers, fennel seeds. DACIA 50g Rhamnus frangula TEA PLANT
 
 

Français:

Thé PLANTE Rhamnus frangula Rhamnus frangula 50g 50g DACIA DACIA PLANTE Rhamnus frangula (Rhamnus frangula) est l'un des plus forts connus pour drainer la phytothérapie, son action était plus important que laxatif, purgatif, c'est la date de l'intensité de dose. En raison de son drain est utilisé dans une liste impressionnante de maladies causées par une intoxication lentele corps et perturber les processus naturels d'élimination. Nerprun est à la fois efficace dans les maladies allergiques et les parasitoses auto-immunes et intestinale dans le traitement des dermatoses graves, la maladie hémorroïdes traitement et le cancer. Il est également une plante redoutable lorsqu'il est utilisé dans l'alimentation. ACTIONS INTERNES: laxatif (à petites doses, moyenne: 1 à 3 grammes par jour) Purgative (dans les grands: des doses de plus de 4 grammes par jour), cholagogue bonne manière drastique (stimule la sécrétion de la bile), cholérétique (stimule la contraction la vésicule biliaire et la bile de sortie dans l'intestin), le péristaltisme augmente. Indications internes: - chronique et la constipation aiguë - décoction - Giardia, les vers intestinaux - est administré sous forme de poudre, en association avec l'armoise (Artemisia absinthum) et PIretru (cinerariaefolium pyrèthre). - Lazy-Gall - maladies de la peau associée à la constipation (acné, eczéma, allergies, infections du train, psoriasis) - hémorroïdes et les varices - rhumatismes - le gain de poids, l'obésité - aspect de la peau occupé, en particulier la peau, maux de tête, migraines accompagnées de constipation - .- poudre adjuvant dans la maladie du cancer (lorsqu'ils sont accompagnés par la constipation), et dans l'allergie etMaladies auto-immunes n de l'hépatite (y compris les formes virales) et de foie de séquelles post EXPLOITATION préparation en poudre et de l'administration (obtenue par broyage fin avec moulin à café électrique) - prendre scoop 1/2-o (garder sous la langue temps 10-15 minutes), puis être avalés avec de l'eau. Généralement combinés dans des proportions égales nerprun poudre de fenouil (Foeniculum vulgare) comptebalonarii Miss et la mauve (Malva off.) de ne pas irriter le côlon. Le traitement se fait 1-2 fois par jour sur un estomac vide. Décoction combinée - Poudre de bourdaine Rhamnus 1 cuillère à café, 1 cuillère à café de poudre de racine de consoude et une pincée de clous de girofle laisser tremper une demi-tasse l'eau pendant la nuit, puis filtrer. Restant après ébullition usine de filtration 10 minutess, puis le laisser refroidir et filtrer. Décoction combinée à macérer à froid. Boire 1-2 tasses par jour. PRÉCAUTIONS: classique frangula décoction Rhamnus, macération à froid, sans irriter les est déjà l'estomac et du côlon et souvent si violente ballonnements et des crampes abdominales. Il est donc extrêmement important: 1. Dois-je utiliser de la poudre ou décoction combinés. 2. Sachons allierVous émolliente et carminative plantes mentionnées ci-dessus. Contre-indications: la diarrhée, la diarrhée chronique, intestin irritable extrêmement, la chirurgie du côlon-rectum récente ou région ano. REMARQUES: - le traitement de la constipation, surtout chez les personnes sédentaires à la digestion plus «paresseux» nerprun est très utile en combinaison avec des herbes amères, que je vais amplifier meffet despovararea ULT et de contribuer à colon et le tube digestif des toxines. des herbes amères qui combinent une excellente avec l'argousier sont les suivants: artichauts (scolymus Cinar), la gentiane (Gentiana lutea), plante centaurée (Centaurium umbellatum). Cette combinaison est extrêmement précieuse dans le traitement de l'hépatite, la cirrhose, maladie de la vésicule biliaire, l'infection par le protozoaire Giardia Lambros .- bcancer de la peau olile, les rhumatismes, la goutte - effet Detox sera beaucoup améliorée par l'ajout de stations d'épuration telles que l'herbe pensée (Viola tricolor), fleurs de sureau graines de fenouil. DACIA Rhamnus frangula 50g TEA PLANTES
 
 

Español:

TEA TEA PLANTA Rhamnus Frangula Rhamnus Frangula 50g 50g DACIA DACIA PLANTA Rhamnus Frangula (Rhamnus Frangula) es uno de los más fuertes conocidos para drenar la terapia de la planta, su acción era más importante que laxante, purgante, es la fecha de la intensidad de la dosis. A causa de su fuga se utiliza en una impresionante lista de enfermedades causadas por la intoxicación lentael cuerpo y alterar los procesos naturales de eliminación. Espino Amarillo es eficaz en las enfermedades alérgicas y autoinmunes de la parasitosis intestinal y en el tratamiento de dermatosis graves, en el tratamiento de las hemorroides y la enfermedad del cáncer. Es también una planta temible cuando se utiliza en la dieta. ACCIONES INTERNAS: laxante (en pequeñas dosis, promedio: 1 a 3 gramos por día) Purgante (en los grandes: Las dosis más de 4 gramos por día), buena drásticamente colagogo (estimula la secreción de la bilis), colerético (estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación en el intestino), aumenta el peristaltismo. INDICACIONES INTERIOR: - estreñimiento crónico y agudo - decocción - Giardia, gusanos intestinales - se administra en forma de polvo, en combinación con ajenjo (Artemisia absinthum) y piretru (cinerariaefolium piretro). - Lazy biliar - enfermedades de la piel asociados con el estreñimiento (acné, eczema, alergias, infecciones del tren, psoriasis) - hemorroides y venas varicosas - reumatismo - el aumento de peso, la obesidad - piel se vea mucho trabajo, especialmente la piel, dolor de cabeza, migraña acompañada de estreñimiento - .- polvo adyuvante en el cáncer (cuando se acompaña de estreñimiento), y en alergia eEnfermedades autoinmunes n en la hepatitis (incluidas las formas virales) y de hígado de secuelas post OPERATIVO preparados en polvo y la administración (obtenido por molienda fina con molinillo de café eléctrico) - tener en primicia 1/2-o (mantenga debajo de la lengua tiempo de 10-15 minutos) y luego se ingiere con el agua. Por lo general combinan en proporciones iguales espino cerval en polvo de hinojo (Foeniculum vulgare) cuentabalonarii Miss y malva (Malva apagado.) no irritar a los dos puntos. El tratamiento se realiza 1-2 veces al día con el estómago vacío. Decocción combinado - Rhamnus Frangula en polvo 1 cucharadita, 1 cucharadita de polvo de raíz de consuelda y una pizca de clavo deje reposar una media taza agua durante la noche, entonces el filtro. Luego de finalizado el hervor de filtración de la planta 10 minutoss, a continuación, dejar enfriar y filtrar. Decocción combinado con macerado en frío. Beber 1-2 tazas al día. PRECAUCIONES: decocción Rhamnus Frangula clásica, maceración en frío sin que previamente se irritan el estómago y el colon y, a menudo violentos, así distensión abdominal y calambres. Por tanto, es extremadamente importante: 1. ¿Debo usar en polvo o decocción combinada. 2. Vamos a combinarUsted emoliente y carminativo plantas mencionadas anteriormente. Contraindicaciones: diarrea, diarrea crónica, colon irritable, muy, cirugía intestinal reciente o zona ano-rectal. COMENTARIOS: - el estreñimiento que trata, sobre todo en personas sedentarias con la digestión más "perezoso" espino amarillo es muy útil en combinación con hierbas amargas, que voy a amplificar mult efecto despovararea y contribuir en el colon y el tracto digestivo de toxinas. Las hierbas amargas que combinan excelente con el espino cerval son: alcachofas (Cynara Cinar), la genciana (Gentiana lutea), hierba centauro (Centaurium umbellatum). Esta combinación es extremadamente valiosa en el tratamiento de la hepatitis, la cirrosis, la enfermedad de la vesícula biliar, la infección por el protozoario Giardia Lambros b .-cáncer de piel olile, el reumatismo, la gota - el efecto de desintoxicación será muy acentuada por la adición de plantas de purificación, como la hierba pensamiento (Viola tricolor), flores de sauco, semillas de hinojo. DACIA Rhamnus Frangula 50g TEA PLANTA
 

 

Produse din aceeasi categorie