Home >> Dacia Plant Produse farmaceutice > Suplimente Nutritive >> SPIRULINA SI CATINA 60cpr DACIA PLANT

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

SPIRULINA SI CATINA 60cpr DACIA PLANT

Vitaminizant, reglator al metabolismului celular, regenerator, reîntineritor, tonic al glandelor sexuale, stimulent mental.
27,50 RON

 

Descriere produs:

SPIRULINA SI CATINA 60cpr DACIA PLANT

 SPIRULINA (Spirulina platensis)

Algele sunt organisme aflate la granita dintre regnul vegetal si cel animal, au fost primele forme de viata pe Pamant. Spirulina este datata la aproximativ 3,5 milioane de ani; au forma spiralata si culori ce variaza intre verde inchis si verde-albastrui. Unele alge, precum chlorella, alga verde-albastrui (Aphanizomenon flos-aquae) si spirulina, contin mai multa clorofila decat orice alte plante, ele fiind o sursa de alimente de cea mai inalta valoare nutritiva. Bastinasii din America de Sud si Africa, se remarca prin sanatate deosebita,  longevitate si datorita faptului ca folosesc in alimentatie spirulina.

Spirulina este o proteina completa, naturala, usor asimilabila. Este cea mai bogata sursa naturala de clorofila, de saruri minerale sub forma chelata (fier, calciu, zinc, potasiu si magneziu) de vitamine A si B complex; contine fenilalanina, un amino-acid care regleaza activitatea centrului foamei din creier, diminuand senzatia de foame si mentinand constant nivelul glucozei din sange, pentru aceasta este un bun adjuvant in regimurile de slabire.

Sub forma uscata, spirulina - pe langa clorofila - este foarte bogata in  proteine si acizi nucleici, beta-caroten, vitamine B, saruri minerale( fier, calciu, magneziu, zinc, fosfor, seleniu, iod); (ex.100g spirulina contin 60 - 70g proteine (de 3 ori mai mult decat carnea de porc, de 2 ori mai mult decat carnea de vita si de peste 1,5 ori mai mult decat boabele de soia). in plus, toate proteinele din spirulina sunt asimilate foarte usor de organismul uman (pana la 80%) deoarece contin 18 aminoacizi necesari, dintre care 8 esentiali (acestia nu pot fi sintetizati in organismul uman) obtinuti din hrana zilnica. Cantitatea foarte mare de ARN si ADN (proteina cu sursa vegetala de cea mai buna valoare calitativa, cu biodisponibilitate mare) justifica efectul lor in  regenerarea celulara si in incetinirea proceselor de imbatranire. Acest exces de acizi nucleici aduc si riscul cresterii nivelului acidului uric in organism (mai ales cind se consuma simultan carne rosie si organe) favorizand instalarea gutei si aparitia calculilor renali, la persoanele predispuse.

 

CaTINA (Hippophae rhamnoides)

Catina contine cea mai mare cantitate de vitamine (A, C, E) si minerale (Calciu, Magneziu, Seleniu) din plantele  autohtone folosite in scop antiastenic si vitalizant; contine de asemenea acizi linoleic si linolinic care sunt antioxidanti foarte buni.

 

ARE CALITatI:

depurativ, mineralizant, vitaminizant, reglator al metabolismului celular, regenerator, reintineritor, tonic al glandelor sexuale, stimulent mental.

 

RECOMANDAT CA ADJUVANT iN:

convalescenta, devitalizare, galactogog (creste lactatia), efort intelectual sustinut (studenti, elevi, intelectuali), incetinirea procesului de imbatranire, imunostimulent, regenerator post chimio-terapie si cobalto-terapie, cresterea performantelor sportive. Adjuvant in hepatite acute si/sau cronice, ciroza hepatica, diabet zaharat, disfunctii renale, obezitate, anemii, hipertensiune arteriala, cardiopatie ischemica, distonie neurovegetativa, stress, hipotiroidie, carenta de saruri minerale (contine calciu, zinc, iod si magneziu organic), impotenta, frigiditate, boli oftalmologice degenerative (glaucom si cataracta, retinopatii), afectiuni maligne.

 

ADMINISTRARE SPIRULINA SI CATINA 60cpr DACIA PLANT:

ADULtI sI COPII PESTE 16 ANI: de 3 ori pe zi cate 1-2 comprimate. in caz de necesitate se pot lua pe termen scurt cate 3 comprimate de 3 ori pe zi.

COPII 7-16 ANI: 3-6 comprimate/zi, in functie de varsta si greutate, dupa sfatul medicului

in caz de obezitate se iau 2 comprimate, cu 1 de ora inaintea meselor principale (pentru reducerea apetitului). Se poate asocia cu Silueth : 1-2 comprimate de 3 ori pe zi, inaintea meselor.

Se recomanda sa se ia in cure de cel putin 30 de zile.

 
CONTRAINDICAtII SPIRULINA SI CATINA 60cpr DACIA PLANT:

Alergie specifica, hipertiroidie.

Se recomanda prudenta si ajustarea tratamentului conform sfatului medicului pentru persoanele care sufera de edeme (cei care retin apa in corp), gravide, lehuze si copii sub 7 ani.


 
 

English:

Spirulina Spirulina PLANT AND Cătina 60cpr DACIA DACIA PLANT AND Cătina 60cpr Cathine mineralizing and vitalizing and Spirulina Spirulina (Spirulina platensis) Algae are organisms at the border between flora and fauna, were the first forms of life on Earth. Spirulina is dated at about 3.5 million years, spiral in shape and colorsvaries between dark green and bluish green. Some algae, like Chlorella, blue-green algae (Aphanizomenon flos-aquae) and spirulina, contain more chlorophyll than any other plant, they are a food source for the highest nutritional value. Native of South America and Africa, is distinguished by great health, longevity and because use in foodstuffsSpirulina is. Spirulina is a complete protein, natural, easily assimilated. It is the richest natural source of chlorophyll, chelated form of mineral salts (iron, calcium, zinc, potassium and magnesium) and B vitamin complex contains phenylalanine, an amino acid that regulates hunger center in the brain, decreasing sensation constantly hungry and maintaining glucose levels tonge, for it is a good adjuvant in slimming regimes. dry form, spirulina - besides chlorophyll - is very rich in proteins and nucleic acids, beta carotene, B vitamins, minerals (iron, calcium, magnesium, zinc, phosphorus, selenium, iodine), (ex.100g spirulina contain 60 - 70g protein (3 times more than pork, 2 times more than beef andover 1.5 times more than soybeans). In addition, all proteins of Spirulina is easily assimilated by the body (up to 80%) containing 18 amino acids as required, of which eight essential (they can not be synthesized in the body) obtained from daily food. Large amount of RNA and DNA (vegetable protein source the best value quality, biohigh availability) justify their effect on cell regeneration and slowing the aging process. This excess of nucleic acids and the risk without increasing serum uric acid in the body (especially when consuming red meat and organs simultaneously) favoring the installation of gout and renal calculus occurrence in susceptible individuals. Cathine (Hippophae rhamnoides) Cachieved contains the largest amount of vitamins (A, C, E) and minerals (calcium, magnesium, selenium) of native plants used antiastenic and vitalizing effect, also contains linoleic acid and antioxidants linolinic are very good. has qualities: depurative, mineralizing, fortified, regulator of cell metabolism, regenerative reintineritor, tonic of glandelor sexual, mental stimulant. recommended as adjuvant in: convalescence, devitalizare, galactogog (increase breastfeeding), sustained intellectual effort (students, intellectuals), slowing the aging process, imunostimulent, regenerating post-therapy and chemo-therapy cobalto, growth sports performance. Adjunct in acute hepatitis and / or chronic cirrhosis, diabet mellitus, renal dysfunction, obesity, anemia, hypertension, coronary heart disease, neurovegetative dystonia, stress, hypothyroidism, deficiency in minerals (contains calcium, zinc, magnesium and organic iodine), impotence, frigidity, degenerative eye disease (glaucoma and cataract , retinopathy) malignancies. Cătina 60cpr DACIA ADMINISTRATION AND PLANT Spirulina: Adults and children over 16 years: 3 tablets 1-2 times a day. if necessary it may take many short three tablets three times daily. Children 7-16 years: 3-6 tablets per day, depending on age and weight, obesity doctor in case of taking 2 tablets , 1 hour before main meals (to reduce appetite). May be associated with Silueth: 1-2 compressoriMate 3 times daily before meals. It is recommended to take courses at least 30 days. CONTRAINDICATIONS AND Cătina 60cpr Spirulina Dacia Plant: Allergy specify hyperthyroidism. The caution and adjust treatment according to medical advice for sufferers of edema (those who retain water in the body), pregnancy, confinement after birth and children under 7 years.
 
 

Français:

Spiruline Spiruline PLANTES ET Catina 60cpr DACIA DACIA PLANTES ET Catina 60cpr cathine de minéralisation et de dynamisation et de la Spiruline Spiruline (Spirulina platensis) Les algues sont des organismes à la frontière entre la flore et la faune, ont été les premières formes de vie sur Terre. La spiruline est datée à environ 3,5 millions d'années, en spirale en forme et les couleursvarie entre le vert bleuâtre foncé et vert. Certaines algues, comme Chlorella, les algues bleu-vert (Aphanizomenon flos-aquae) et la spiruline, contiennent plus de chlorophylle que toute autre plante, ils sont une source de nourriture la plus forte valeur nutritionnelle. Originaire de l'Amérique du Sud et en Afrique, se distingue par une excellente santé, de longévité et parce que l'utilisation dans les denrées alimentairesLa spiruline est. La spiruline est une protéine complète, naturelle, facile à assimiler. Elle est la plus riche source naturelle de chlorophylle, sous forme de chélates de sels minéraux (fer, calcium, zinc, potassium et magnésium) et complexe de vitamines B contient de la phénylalanine, un acide aminé qui régule la faim dans le centre du cerveau, en diminuant la sensation les niveaux de glucose constamment faim et le maintien àESN, car il est un bon adjuvant dans les régimes amincissants. forme sèche, la spiruline - outre la chlorophylle - est très riche en protéines et acides nucléiques, le bêta-carotène, les vitamines B, des minéraux (fer, calcium, magnésium, zinc, phosphore, du sélénium, iode), (ex.100g spiruline contient 60 - 70 g de protéines (3 fois plus de porc, 2 fois plus de viandeplus de 1,5 fois plus que le soja). En outre, toutes les protéines de la spiruline est facilement assimilable par l'organisme (jusqu'à 80%) contenant 18 acides aminés nécessaires, dont huit essentiels (ils ne peuvent pas être synthétisés dans le corps) obtenus à partir de la nourriture quotidienne. Une grande quantité de l'ARN et l'ADN (source de protéines végétales de la qualité la meilleure valeur, biola haute disponibilité) justifier leur effet sur la régénération des cellules et de ralentir le processus de vieillissement. Cet excès d'acides nucléiques et les risques sans pour autant augmenter sériques d'acide urique dans l'organisme (en particulier lorsque la consommation de viande rouge et les organes simultanément) favorisant l'installation de la goutte et rénale survenue de calcul chez les personnes sensibles. Cathine (Hippophae rhamnoides) Ccontient la plus grande quantité atteint vitamines (A, C, E) et minéraux (calcium, magnésium, sélénium), de plantes indigènes utilisées antiastenic et vitalisant, contient également de l'acide linoléique et linolénique antioxydants sont très bons. possède des qualités: dépuratif, minéralisation, fortifiée, régulateur du métabolisme cellulaire, reintineritor régénérative, tonique de GLandelor sexuelle, stimulant mental. recommandé comme adjuvant dans: convalescence, devitalizare, galactogog (augmentation de l'allaitement maternel), soutenue effort intellectuel (étudiants, intellectuels), ce qui ralentit le processus de vieillissement, imunostimulent, la régénération post-thérapie et thérapie cobalto chimio, la croissance la performance sportive. Adjoint à l'hépatite aiguë et / ou une cirrhose chronique, diabet sucré, insuffisance rénale, l'obésité, l'anémie, l'hypertension, les maladies coronariennes, dystonie neurovégétative, le stress, l'hypothyroïdie, la carence en minéraux (contient du calcium, zinc, magnésium et en iode organique), l'impuissance, la frigidité, le glaucome maladie dégénérative de l'œil (et de la cataracte , rétinopathie) des tumeurs malignes. Catina 60cpr DACIA ADMINISTRATION ET INSTALLATION spiruline: Adultes et enfants de plus de 16 ans: 3 comprimés 1-2 fois par jour. Si nécessaire, elle peut prendre trois comprimés de nombreux court trois fois par jour. Enfants 7-16 ans: 3-6 comprimés par jour, selon l'âge et le poids de l'obésité médecin, en cas de prise de 2 comprimés , 1 heure avant les repas principaux (pour réduire l'appétit). Peut être associé à Silueth: 1-2 compresseuriMate 3 fois par jour avant les repas. Il est recommandé de suivre des cours au moins 30 jours. CONTRE-INDICATIONS ET Catina 60cpr spiruline Dacia Plante: allergie préciser hyperthyroïdie. La mise en garde et ajuster le traitement selon un avis médical pour les malades de l'œdème (ceux qui gardent l'eau dans le corps), la grossesse, l'accouchement et après la naissance des enfants de moins de 7 ans.
 
 

Español:

Spirulina Spirulina VEGETALES Y Catina 60cpr DACIA DACIA VEGETALES Y Catina 60cpr catina mineralizantes y vitalizante y Spirulina Spirulina (Spirulina platensis) Las algas son organismos en la frontera entre la flora y fauna, fueron las primeras formas de vida en la Tierra. La espirulina es fecha en alrededor de 3,5 millones de años, en espiral en forma y los coloresvaría entre el verde de color verde oscuro y azulado. Algunas algas, como Chlorella, alga azul-verde (flos aquae Aphanizomenon-) y espirulina, contienen más clorofila que cualquier otra planta, son una fuente de alimento para el más alto valor nutricional. Nativo de América del Sur y África, se distingue por una gran salud, longevidad y porque en los productos alimenticiosLa espirulina es. Spirulina es una proteína completa, natural, de fácil asimilación. Es la fuente natural más rica de la clorofila, la forma de quelato de sales minerales (hierro, calcio, zinc, potasio y magnesio) y vitaminas del complejo B contiene fenilalanina, un aminoácido que regula el centro del hambre en el cerebro, disminuyendo la sensación de constantemente con hambre y mantener los niveles de glucosa, Porque es un bien en regímenes de adelgazamiento adyuvante. Seca forma ENS, la espirulina - además de la clorofila - es muy rica en proteínas y ácidos nucleicos, el beta caroteno, vitaminas B, minerales (hierro, calcio, magnesio, zinc, fósforo, selenio, yodo), (ex.100g espirulina contienen 60 - 70 g de proteínas (3 veces más que la de cerdo, 2 veces más que la carne demás de 1,5 veces más que la soja). Además, todas las proteínas de la espirulina es fácilmente asimilable por el cuerpo (hasta un 80%) que contiene 18 aminoácidos según las necesidades, de las cuales ocho esenciales (no pueden ser sintetizados en el cuerpo) obtenidos a partir de alimentos diarios. Gran cantidad de ARN y ADN (fuente de proteínas vegetales de la mejor calidad de valor, bioalta disponibilidad) justifican su efecto sobre la regeneración celular y frenar el proceso de envejecimiento. Este exceso de ácidos nucleicos y el riesgo, sin aumentar niveles séricos de ácido úrico en el cuerpo (especialmente cuando se consume carne roja y los órganos de forma simultánea) a favor de la instalación de la gota y cálculos renales ocurrencia en individuos susceptibles. Catina (Hippophae rhamnoides) Calcanzado contiene la mayor cantidad de vitaminas (A, C, E) y minerales (calcio, magnesio, selenio) de plantas nativas utilizadas antiastenic y vitalizante efecto, también contiene ácido linoleico y linolinic antioxidantes son muy buenos. cualidades: depurativa, mineralizante, fortificada, regulador del metabolismo celular, reintineritor regenerativa, tónica de glandelor sexual mental estimulante,. recomienda como coadyuvante en: convalecencia, devitalizare, galactogog (aumento de la lactancia materna), sostenido esfuerzo intelectual (estudiantes, intelectuales), retardando el proceso de envejecimiento, imunostimulent, la regeneración post-terapia y la terapia de cobalto-quimioterapia, el crecimiento el rendimiento deportivo. Adjunto en la hepatitis aguda y / o cirrosis crónica, diabet mellitus, disfunción renal, obesidad, anemia, hipertensión, enfermedad coronaria, la distonía neurovegetativa, el estrés, el hipotiroidismo, la deficiencia en minerales (contiene calcio, zinc, magnesio y yodo orgánico), impotencia, frigidez, glaucoma enfermedad degenerativa del ojo (cataratas y ,) malignidades retinopatía. Catina 60cpr DACIA ADMINISTRACIÓN Y PLANTAS Spirulina: Adultos y niños mayores de 16 años: 3 tabletas 1-2 veces al día. si es necesario, puede adoptar muchas corta tres tabletas tres veces al día. Niños 7-16 años: 3-6 tabletas por día, dependiendo de la edad y el peso, la obesidad médico en caso de tomar 2 comprimidos , 1 hora antes de las comidas principales (para reducir el apetito). Puede estar asociada con Silueth: 1-2 compresoriMate 3 veces al día antes de las comidas. Se recomienda tomar cursos de al menos 30 días. CONTRAINDICACIONES Y Catina 60cpr Spirulina Dacia Planta: Alergia especificar el hipertiroidismo. La precaución y ajustar el tratamiento de acuerdo al dictamen médico para las víctimas de edema (los que retienen el agua en el cuerpo), el embarazo, el parto y después del nacimiento de los niños menores de 7 años.
 

 

Produse din aceeasi categorie