Home >> Elidor produse farmaceutice > Comprimate si produse apicole >> Ursomax 40 comprimate-Elidor Romania

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

Ursomax 40 comprimate-Elidor Romania

Ursomax , detoxifiant, curata depunerile de substante grase si colesterol de pe vasele sanguine
63,55 RON

 

Descriere produs:

Ursomax , detoxifiant, curata depunerile substante grase si colesterol de pe vasele sanguine

Compozitie ursomax:
Allium ursinum, Urtica dioica, Ranunculus ficaria, Rumex alpinus, Taraxacum officinalis
Ursomax - hrana viitorului
Hibernarea ursului brun este un "sport extrem" pe care gigantul padurilor carpatine il practica dezinvolt. Timp de aproape jumatate de an ursul brun intra intr-un somn specific. In tot acest timp nu mananca, nu bea apa, nu are scaun si nu urineaza, iar cand se trezeste se intoarce la viata normala exact in momentul aparitiei plantelor verzi ale padurii. Dupa iesirea din hibernare, masa corporala a ursului este mai mica cu 40%, prin topirea grasimilor. Cei care cunosc fiziologia umana normala, pot sa-si puna intrebari de genul: de ce ursul brun nu prezinta atrofii musculare si osteoporoza dupa un repaos prelungit (atentie: ursul nici macar nu-si schimba pozitia in timpul hibernarii)? Sau se pot intreba cum se mentine echilibrul fluido-coagulant desi nivelul grasimilor din sange se dubleaza fata de normal? Cand se trezeste ursul consuma vegetale care au concentratie mare de vitamine, minerale si detoxifiante puternice. URSOMAX este un cadou pe care primavara il face gigantul carpatin, trezit din somnul cel lung in drumul spre lumina si viata.  

URSOMAX ELIDOR - VALENTE TERAPEUTICE LA SUPERLATIV!

Dupa cum spunea candva Isac Asimov, cunoscutul autor de literatura SF, atunci cand descoperim ceva, de cele mai multe ori nu strigam "Evrika" ("am gasit !") ci, mai degraba "interesant"! sau "ciudat lucru" ! Expresii, credem, destul de des folosite de oamenii de stiinta care au studiat fenomenul complex al hibernarii ursilor. Daca ar fi sa amintim doar faptul ca ursii care hiberneaza stau imobili 3-7 luni pe an, fara sa ingurgiteze nimic (apa, mancare) si fara sa elimine nimic (urina, materii fecale) si ne dam seama de conditiile extreme la care-si supun corpul. Cu toate acestea, ursii par sa nu fie afectati de osteoporoza, de distrofii musculare si escare de cubit, de ateroscleroza, arteriopatii, litiaze biliare /renale sau cancer. O posibila explicatie a "lejeritatii" cu care ursii reusesc sa practice acest sport extrem numit hibernare a fost adusa de cercetatorii care au observat obiceiurile alimentare ale ursilor la iesirea din hibernare. Astfel, ei se hranesc masiv cu vegetale suculente aparute primavara timpuriu dupa topirea zapezilor din marile paduri, consumand mai ales o planta cunoscuta sub numele de "usturoiul ursului"-Allium ursinum. Cunoscand si o veche observatie facuta de fermierii irlandezi care administreaza extracte de Allium ursinum vacilor care nu se mai pot ridica postpartum (din cauza epuizarii), cercetatorii din domeniul fitoterapeuticii si-au indreptat eforturile spre studierea compozitiei acestei plante, a substantelor active continute si a efectelor acestora. S-a determinat astfel ca Allium ursinum contine intre 2 si 4 ori mai multe substante biochimice active precum adenozina, gamaglutamil peptide, ajoene, compusi cu sulf (alicina, aliina, deoxialiina, precursoridipeptidici etc.), flavonoide, calciu, magneziu, oligoelemente etc. decat ceapa sau usturoiul de cultura. Studiile metodice efectuate in varii laboratoare si clinici de prestigiu au aratat o marcata activitate antitrombotica, hipotensoare (mult mai puternica decat chiar a Losartanului administrat traditional hipertensivilor), vasodilatatoare, hipocolesterolemianta si de crestere a nivelului insulinei. De asemenea , s-a constatat ca administrarea de preparate de Allium ursinum duce la scaderea cu pana la 88% a incidentei aritmiilor ventriculare, la cresterea perfuziei cardiace si scaderea zonei ischemice. Allium ursinum are un moderat efect inhibitor asupra enzimei de conversie a angiotensinei, contribuind la scaderea presiunii sanguine, o marcanta activitate de dtoxifiere a organismului si de inhibare a cresterii celulelor neoplazice.

 

Cercetarea originala romaneasca din cadrul Laboratoarelor ELIDOR a reusit sa adune alaturi din efectele constatate ale Allinum ursinum, efectele extractelor de Taraxacum officinale (papadia), Urtica dioica (urzica), Ranunculus ficaria (untisor, grausor) si Rumex alpinus (stevia stanelor), rezultand un preparat complex, URSOMAX, cu un potential de utilizare fantastic. Astfel, urzica, prin numarul mare de aminoacizi, substante de natura glucidica, amine biogene, fitohormoni si fitoenzime continute, ii potenteaza actiunea antiinflamatoare, diuretic-depurativa si de mentinere a coagulabilitatii sangelui in limite normale. Acestor efecte li se adauga cele determinate de compozitia complexa a extractului de papadie-actiune coleretic-colagoga, colecistokinetica, detoxifianta, puternic diuretica si depurativa. In plus aduce si un puternic efect hipocolesterolemiant si antiinflamator. Cercetari de ultima ora arata ca activitatea terapeutica a complexului preparat URSOMAX este intregita si de actiunea fitohormonilor si analogilor acestora ca si a fitoenzimelor care intervin in varii momente ale ciclului de viata celular, moduland procesele biochimice desfasurate in celule. Astfel, auxina, gibberlinele, cytokinele si acidul abscissic ( ca sa amintim doar o parte dintre cele mai studiate in prezent ) intervin in procesele de crestere si dezvoltare celulara, in procesele oxidative, in reglarea tuturor proceselor metabolice, in restabilirea lor dupa atacuri virale, in inducerea apostazei si distrugerea celulelor canceroase (rol antiproliferativ) ca si in eliminarea radicalilor liberi. Prin puternicul lui potential antioxidant, mineralizant si adaptogen, de crestere a rezistentei organismului, URSOMAX de la ELIDOR este util, mai ales in situatiile in care organismul uman este vulnerabil-eforturi fizice intense, politraumatisme, sindroame toxice infectioase, status postpartum, convalescenta dupa boli grave, spitalizari prelungite, osteoporoza, senescenta, boli degenerative etc.

 Recomandari ursomax:
detoxifiant eficient, antiaterogen

Producator  ursomax : Elidor Romania


 
 

English:

Ursomax Ingredients: Allium ursinum, Urtica dioica, Ranunculus cation, Rumex alpinus, Taraxacum officinalis future food URSOMAX Hibernating brown bear is a "extreme sport" that we practice freely Carpathian forest giant. For almost half a year brown bear walks into a specific sleep. During this time not eating, not drinking, no chair andnot urinate, and when he finds himself returning to normal life exactly on the emergence of forest green plants. After getting out of hibernation, the bear body mass is smaller by 40%, by melting fat. Those who know the normal human physiology can to ask questions like: why the brown bear shows no muscle atrophy and osteoporosis after an extended rest (warning: Bearnot even change their position during hibernation)? Or you could ask how to maintain balance while fluid-coagulant blood fat level is double than normal? When the bear wakes plant which consumes high concentration of vitamins, minerals and Detoxification strong. URSOMAX is a gift that makes spring Carpathian giant, awoke from a long sleep on the wayto light and life. URSOMAX Elida - THERAPEUTIC Valente Superlative! As Isaac Asimov once said, the renowned author of science fiction when we find something, most times not shout "Eureka" ("I found!") But rather "interesting" ! or "strange thing"! Expressions, we quite often used by scientists whou studied the complex phenomenon of hibernation bears. If I had to remember only that hibernating bears are immobile 3-7 months a year without anything ingurgiteze (water, food) and without removing anything (urine, feces) and we realize the extreme conditions in which subject and body. However, bears seem to be affected by osteoporosis, muscular dystrophy and the bedsores of cubits, theatherosclerosis, arterial, gallstone / or kidney cancer. One possible explanation of "lejeritatii" which bears manage to practice this extreme sport called hibernation was brought by researchers who have observed the eating habits of bears out of hibernation. Thus, they feed on succulent plant released massive early spring after snowmelt in largeforests, eating mostly a plant known as "bear garlic", Allium ursinum. Knowing and an old observation made by Irish farmers administering extracts of Allium ursinum cows can not raise postpartum (because of exhaustion), fitoterapeuticii researchers have turned their efforts to study the composition of plants, substantelor continuous activity and their effects. Was determined so as Allium ursinum contains between two and four times more active biochemical substances such as adenosine, gamaglutamil peptides, ajoene, sulfur compounds (Allicin, aliina, deoxialiina, precursoridipeptidici etc..), Flavonoids, calcium, magnesium, trace elements etc.. than onion or garlic culture. Methodological studies will be conducted inprestigious laboratories and clinics of the country showed a marked antithrombotic activity, hypotension (even more powerful than traditional hipertensivilor administered losartan), vasodilators, cholesterol levels and increase insulin. It was also found that administration of preparations of Allium ursinum lead to up to 88% lower incidence of arrhythmias'ventriculare, to increase perfusion and decrease cardiac ischemic area. Allium ursinum has a moderate inhibitory effect on angiotensin converting enzyme, helping to lower blood pressure, a marked body dtoxifiere activity and inhibition of cancer cell growth. Romanian original research in laboratories managed to gather Elidawith the established effects of Allinum ursinum effects of extracts of Taraxacum officinale (Dandelion), Urtica dioica (nettle), Ranunculus cation (pilework, Graus) and Rumex alpinus (Steve sheepfolds), resulting in a complex preparation, URSOMAX, with a potential use fantastic. Thus, nettle, the large number of amino acids, substances of carbohydrate nature, biogenic amines, phytohormones and fitoenzime contained, I enhances the action of inflammatory, diuretic, purification and maintenance of blood coagulabilitatii normal. These effects are determined by adding the complex composition of the extract of dandelion-action collar-cholagogue, colecistokinetica, detoxification and purification powerful diuretic. In addition brings a powerful cholesterol-lowering effect and antiinflamname of the manufacturer. The latest research shows that therapeutic activity of the complex preparation is completed and action URSOMAX phytohormones and their analogues as the fitoenzimelor involved in various moments of the cell life cycle, modulating biochemical processes taking place in cells. Thus, auxine, gibberlinele, cytokinele and abscissic acid (to name only some of thecurrently most studied) are involved in cell growth and development processes in the oxidative processes in the regulation of all metabolic processes in their restoration after virus attacks in inducing apostasy and destroy cancer cells (antiproliferative role) and in eliminating free radicals. It's powerful antioxidant potential, mineralizing and adaptogen, growth wouldezistentei body URSOMAX from Elida is useful, especially in situations where human body is vulnerable, strenuous efforts, politraumatism, toxic syndromes infectious status postpartum convalescence after serious illness, prolonged hospitalization, osteoporosis, senescence, degenerative diseases, etc.. Recommendations ursomax: detoxifying effective antiaterogen ProducerOr: Elida Romania
 
 

Français:

Ingrédients Ursomax: Allium ursinum, Urtica dioica, Ranunculus cation, Rumex alpinus, Taraxacum officinalis avenir alimentaire URSOMAX hibernation de l'ours brun est un sport extrême »que la forêt des Carpates pratique géant librement. Pour près de la moitié d'un ours brun année promenades dans un sommeil spécifiques. Pendant ce temps, ne pas manger, ne pas boire, pas de chaise etne pas uriner, et quand il se trouve retrouver une vie normale exactement sur l'émergence de la forêt de plantes vertes. Après être sorti de l'hibernation, l'ours de masse corporelle est inférieur de 40%, par la fonte des graisses. Ceux qui connaissent la physiologie normale de l'homme peut poser des questions comme: pourquoi l'ours brun ne montre pas d'atrophie musculaire et l'ostéoporose après un repos prolongé (Attention: Oursmême pas changer leur position durant l'hibernation)? Ou tu pourrais demander comment maintenir l'équilibre alors que le niveau du liquide du sang-coagulant graisse est double que la normale? Quand l'ours se réveille plante qui consomme une forte concentration de vitamines, de minéraux et de désintoxication forte. URSOMAX est un cadeau que fait le géant des Carpates au printemps, se réveilla d'un long sommeil sur le cheminà la lumière et la vie. URSOMAX Elida - thérapeutique Valente superlatifs! Comme Isaac Asimov a dit une fois, le célèbre auteur de science-fiction quand nous trouvons quelque chose, la plupart du temps pas crier «Eurêka» («J'ai trouvé!"), Mais plutôt «intéressantes» ! ou «chose étrange»! Expressions, nous avons très souvent utilisé par les scientifiques quiu étudié le phénomène complexe de la porte d'hibernation. Si je devais me rappelle seulement que les ours en hibernation sont immobiles 3-7 mois par an sans rien ingurgiteze (eau, nourriture) et sans enlever quoi que ce soit (urine, fèces) et nous nous rendons compte des conditions extrêmes dans lesquelles objet et le corps. Toutefois, les ours semblent être touchées par l'ostéoporose, la dystrophie musculaire et les escarres de coudées, lel'athérosclérose, artérielle, de calculs biliaires ou cancer du rein. Une explication possible de "lejeritatii" qui porte gérer pour pratiquer ce sport extrême appelée hibernation a été portée par les chercheurs qui ont observé les habitudes alimentaires des ours de son hibernation. Ainsi, les nourrir de plantes succulentes publié massive au début du printemps après la fonte des neiges dans les grandsforêts, surtout de manger une plante connue sous le nom «ours» ail Allium ursinum. Connaître et une observation ancienne faite par les agriculteurs irlandais administrer des extraits de vaches Allium ursinum ne peut pas faire du post-partum (en raison de l'épuisement), les chercheurs se sont tournés fitoterapeuticii leurs efforts pour étudier la composition des plantes, suactivité bstantelor continue et de leurs effets. A été déterminé de manière Allium ursinum contient entre deux et quatre fois plus de substances biochimiques actifs tels que l'adénosine, peptides gamaglutamil, ajoène, composés de soufre (allicine, aliina, deoxialiina, precursoridipeptidici etc.), Des flavonoïdes, du calcium, du magnésium, des oligo-éléments, etc. que l'oignon ou de la culture d'ail. Des études méthodologiques menées danslaboratoires prestigieux et les cliniques du pays ont montré une activité anti-thrombotique marquée, hypotension (encore plus puissant que hipertensivilor traditionnels administré le losartan), les vasodilatateurs, les taux de cholestérol et d'insuline augmenter. Il a également été constaté que l'administration des préparations de plomb Allium ursinum jusqu'à 88% plus faible incidence de arrhythmias'ventriculare, à augmenter la perfusion cardiaque et de diminuer zone ischémique. Allium ursinum possède un inhibiteur effet modéré sur l'enzyme de conversion, contribuant ainsi à la pression artérielle plus faible, une activité marquée dtoxifiere corps et l'inhibition de la croissance des cellules cancéreuses. roumaine de recherche originaux dans les laboratoires ont réussi à recueillir Elidaavec les effets établis des effets ursinum Allinum des extraits de Taraxacum officinale (pissenlit), Urtica dioica (ortie), Ranunculus cation (sur pilotis, Graus) et Rumex alpinus (bergeries Steve), résultant dans une préparation complexe, URSOMAX, avec une utilisation potentielle fantastique. Ainsi, l'ortie, le grand nombre d'acides aminés, des matières de la nature des glucides, des amines biogènes, des phytohormones et ajustementoenzime contenue, je renforce l'action de inflammatoires, diurétiques, la purification et l'entretien des coagulabilitatii artérielle normale. Ces effets sont déterminés en ajoutant la composition complexe de l'extrait de pissenlit col-action-cholagogue, colecistokinetica, la désintoxication et la purification puissant diurétique. En outre apporte un puissant effet anti-cholestérol et antiinflamnom du fabricant. Les dernières recherches montrent que l'activité thérapeutique de la préparation complexe est achevée et phytohormones URSOMAX action et de leurs analogues que le fitoenzimelor impliqués dans différents moments du cycle de vie des cellules, de moduler les processus biochimiques ayant lieu dans les cellules. Ainsi, auxine, gibberlinele, l'acide abscissique et cytokinele (pour ne citer que quelques-uns desactuellement le plus étudié) sont impliqués dans la croissance cellulaire et les processus de développement dans le processus d'oxydation dans le règlement de tous les processus métaboliques dans leur remise en état après les attaques de virus dans l'induction de l'apostasie et détruire les cellules cancéreuses (rôle anti-prolifératif) et en éliminant les radicaux libres. C'est le potentiel antioxydant puissant, minéralisant et adaptogène, la croissance seraitcorps ezistentei URSOMAX de Elida est utile, en particulier dans les situations où le corps humain est vulnérable, de grands efforts, politraumatism, syndromes toxiques infectieuses convalescence post-partum statut après une maladie grave, hospitalisation prolongée, l'ostéoporose, la sénescence, les maladies dégénératives, etc. ursomax Recommandations: détoxifiant antiaterogen efficace ProducteurOu: la Roumanie Elida
 
 

Español:

Ingredientes Ursomax: ursinum Allium, Urtica dioica, catión Ranunculus, Rumex alpinus, Taraxacum officinalis alimentos en el futuro URSOMAX oso pardo hibernación es un deporte extremo "que los Cárpatos prácticas forestales gigante libremente. Para casi la mitad de un oso pardo años entra en un sueño específico. Durante este tiempo no comer, no beber, no la silla yno se debe orinar, y cuando encuentra a sí mismo volviendo a la vida normal exactamente en la aparición de las plantas verdes bosques. Después de salir de hibernación, el oso de masa corporal es menor en un 40%, por la fusión de la grasa. Los que conocen la fisiología humana normal puede hacer preguntas como: ¿por qué el oso pardo no muestra atrofia muscular y osteoporosis después de un descanso prolongado (advertencia: Osoni siquiera cambiar su posición durante la hibernación)? O usted podría preguntar cómo mantener el equilibrio mientras que el nivel de líquido coagulante sanguíneo grasa es el doble de lo normal? Cuando el oso se despierta planta que consume alta concentración de vitaminas, minerales y fuerte de desintoxicación. URSOMAX es un regalo que hace el gigante de primavera de los Cárpatos, se despertó de un largo sueño en el caminoa la luz y la vida. URSOMAX Elida - TERAPÉUTICAS Valente superlativo! Como Isaac Asimov dijo una vez, el reconocido autor de ciencia ficción cuando encontramos algo, la mayoría de veces no se nota "Eureka" ("que encontré!"), Pero bastante interesante " ! o "algo extraño"! Expresiones, que muy a menudo utilizado por los científicos queu estudió el complejo fenómeno de los osos de hibernación. Si tuviera que recordar solamente que los osos hibernan son inmóviles 3-7 meses al año sin nada ingurgiteze (agua, alimentos) y sin quitar nada (orina, heces) y nos damos cuenta de las condiciones extremas en las que asunto y el cuerpo. Sin embargo, los osos parecen ser afectados por la osteoporosis, la distrofia muscular y las llagas de los codos, laaterosclerosis, arterial, cálculos biliares o el cáncer de riñón. Una posible explicación de "lejeritatii" que lleva la gestión de practicar este deporte extremo llamado hibernación fue llevado por los investigadores que han observado los hábitos alimenticios de los osos de su hibernación. Por lo tanto, se alimentan de plantas suculentas lanzado a comienzos de primavera después del deshielo masivo en las grandesbosques, comer principalmente una planta conocida como "oso" de ajo, Allium ursinum. Conocer y una vieja observación hecha por la administración de extractos de los agricultores irlandeses de vacas ursinum Allium no puede levantar después del parto (a causa de agotamiento), los investigadores han centrado su fitoterapeuticii los esfuerzos para estudiar la composición de las plantas, Substantelor continua actividad y sus efectos. Se determinó el fin de ursinum Allium contiene entre dos y cuatro veces más activa sustancias bioquímicas como la adenosina, los péptidos gamaglutamil, ajoeno, compuestos de azufre (alicina, aliina, deoxialiina, precursoridipeptidici etc.), Flavonoides, calcio, magnesio, etc traza elementos. de cebolla o ajo cultura. Estudios metodológicos se llevará a cabo enprestigiosos laboratorios y clínicas del país mostró una marcada actividad antitrombótica, hipotensión (incluso más poderoso que hipertensivilor tradicional administrado losartán), los vasodilatadores, los niveles de colesterol y de insulina. También se constató que la administración de preparados de plomo Allium ursinum de hasta 88% menor incidencia de arrhythmias'ventriculare, para aumentar la perfusión y la disminución de área isquémica cardíaca. ursinum Allium tiene un efecto moderado sobre el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ayudando a reducir la presión arterial, una actividad dtoxifiere cuerpo marcado y la inhibición del crecimiento celular del cáncer. originales de investigación en los laboratorios rumanos logró reunir Elidacon los efectos establecidos de efectos ursinum Allinum de extractos de Taraxacum officinale (diente de león), Urtica dioica (ortiga), Ranunculus catiónico (pilework, Graus) y Rumex alpinus (majadas Steve), resultando en una compleja preparación, URSOMAX, con un uso potencial fantástico. Por lo tanto, la ortiga, la gran cantidad de aminoácidos, sustancias de la naturaleza de hidratos de carbono, aminas biogénicas, fitohormonas y en formaoenzime figura, me mejore la actividad de inflamatorios, diuréticos, depuración y mantenimiento de coagulabilitatii arterial normal. Estos efectos se determinan mediante la adición de la compleja composición del extracto de un collar de diente de león-acción-colagogo, colecistokinetica, la desintoxicación y purificación poderoso diurético. Además trae un poderoso efecto reductor del colesterol y antiinflamnombre del fabricante. La investigación más reciente muestra que la actividad terapéutica del preparado complejo se completa la acción y fitohormonas URSOMAX y sus análogos como el fitoenzimelor involucrados en diversos momentos del ciclo de vida de la célula, modulando los procesos bioquímicos que tienen lugar en las células. Por lo tanto, auxinas, gibberlinele, ácido cytokinele y abscissic (por nombrar sólo algunos de losActualmente la mayoría de los estudiados) están involucrados en el crecimiento celular y los procesos de desarrollo en los procesos oxidativos en la regulación de todos los procesos metabólicos en su restauración después de los ataques de virus en la inducción de la apostasía y eliminar las células cancerosas (papel antiproliferativo) y en la eliminación de radicales libres. Su potencial antioxidante de gran alcance, mineralizante y adaptógeno, el crecimientoezistentei cuerpo URSOMAX de Elida es útil, especialmente en situaciones donde el cuerpo humano es vulnerable, los esfuerzos denodados, politraumatismo, síndromes tóxicos convalecencia infecciosas post-parto de estado después de una enfermedad grave, hospitalización prolongada, la osteoporosis, la senescencia, las enfermedades degenerativas, etc. ursomax Recomendaciones: desintoxicante antiaterogen efectiva ProductorO: Rumania Elida
 

 

Produse din aceeasi categorie