Home >> Solaris Plant > Ceaiuri, cicoare si cafea >> DISPLAY CU 20 SORTIMENTE ULEI ESENTIAL SOLARIS

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

DISPLAY CU 20 SORTIMENTE ULEI ESENTIAL SOLARIS

DISPLAY CU 20 SORTIMENTE ULEI ESENTIAL SOLARIS (in multe cazuri s-au dovedit mai rapide chiar decat medicamentele de sinteza)...
591,28 RON

 

Descriere produs:

DISPLAY CU 20 SORTIMENTE ULEI ESENTIAL SOLARIS

 

 

DISPLAY CU 20 SORTIMENTE ULEI ESENTIAL SOLARIS

 

Aceste afectiuni sunt cele infectioase, dezechilibrele hormonale, dezechilibrele psihice, boli cauzate de stress, de un mod de viata necorespunzator etc.Vom vedea acum care sunt avantajele utilizarii interne a uleiurilor esentiale:

- sunt rapide (in multe cazuri s-au dovedit mai rapide chiar decat medicamentele de sinteza);

- sunt puternice( un gram dintr-un ulei volatil este obtinut din zeci sau ute de grame de planta, constituind un adevarat concentrat natural, eficient si in doze mici - de ordinul a catorva picaturi). In anumite afectiuni, cum ar fi de exemplu cistitele, o combinatie simpla de uleiuri volatile (cimbru+busuioc+menta) este mai eficienta de cateva ori decat antibioticele de sinteza, care, de altfel, raman adesea fara efect (in cazul cistitei);

- sunt bine asimilate de organism si nu necesita administrare in doze mari;

- datorita volatilitatii lor se raspandesc dupa adminstrare in intregul aparat digestiv si caile respiratorii, ceea ce le potenteaza considerabil efectul;

- sunt simplu de administrat si manipulat;

 

Modul de intrebuintare externa a uleiului esential pur in aromaterapie:

 

 

Inhalatiile

Inhalatiile sunt foarte potrivite pentru tratarea problemelor respiratorii, a racelilor, gripei si pentru pregatirea tenului in vederea unui tratament cosmetic. Pemtru aceasta, se toarna intr-un vas 1 L de apa clocotita si se adauga 3-4 picaturi de ulei. Vaporii degajati se inspira stand aplecat peste vas, cu capul acoperit cu un prosop mare.

O metoda mai simpla si rapida de a face o inhalatie este aceea de a stropi un servet cu 2-3 picaturi de ulei si a-l mirosi cateva momente.

Inhalatiile sunt contraindicate persoanelor care sufera de astm sau epilepsie, deoarece pot declansa o criza.

Masajul

Masajul este una dintre cele mai populare metode de utilizare a uleiurilor esentiale. Masajul din cadrul aromaterapiei aduce benificii atat uleiurilor cat si pe cele ale masajului in sine.

Pentru o sedinta de masasaj se adauga 4-6 picaturi de ulei esential (sau de amestecul de uleiuri pe care il preferati) in aproximativ 10 mL ulei de masaj. In nici un caz nu se va depasii cantitatea recomandata de ulei, deoarece la doze mari de ele sunt foarte iritante pentru piele.

Dupa un masaj in cadrul aromaterapiei, uleiul nu trebuie indepartat prin spalare, evitandu-se baia sau dusul timp de 6-8 ore. Astfel se asigura o absorbtie completa a uleiului volatil.

Baia

Baia este o cale foarte placuta si totodata eficienta de a folosi uleiurile prin relaxarea care o induce apa calda si prin faptul ca porii se dilata, pemitand uleiului sa patrunda prin tegumente.

Uleiurile se adauga inainte de a incepe baia si nu mai devreme, deoarece datorita caldurii ele se evaporeaza foarte usor. Este important de retinut ca baia nu se face niciodata cu uleiul ca atare pentru ca nu se dizolva in apa si nici nu trebuie depasita doza deoarece in cantitati mari sunt iritante pentru piele si mucoase. Astfel, pentru o baie se pun 4-6 picaturi de ulei esential (sau 4-6 picaturi de amestec) in 2-3 linguri de lapte nedegresat sau 2 linguri de ulei de baza, apoi se toarna in cada si se amesteca bine. Baia va dura 10-20 minute.

Comprese

O compresa fierbinte este un mod eficient de a trata multe probleme ale pielii, ca de exemplu injectiile, sau durerile mulsculare de natura reumatica.

Pentru a pregati o compresa se toarna apa fierbinte (cam o jumatate de litru) intr-un bol, si se adauga ulei esential. Cantitatea de ulei depinde de suprafata pielii pe care aplicati compresia: 2 picaturi pentru suprafete mici, 6-8 picaturi pentru suprafete mari. Se agita bine, apoi se inmoaie o bucata de tifon sau un servet de bumbac, se stoarce bine si se aseaza pe piele. Deasupra se aplica o folie de plastic si un prosop, pentru a mentine compresa calda. Procedeul se reia dupa 20 de minute. In total, timpul de tratament cu comprese este de cel mult 1 ora, de maxin 2 ori pe zi.

Candela (lampa) odoranta

Candela (lampa) odoranta se foloseste pentru a aromatiza camera, pentru a genera o stare de spirit pozitiva, tonica, sau dimpotriva de relaxare, sau pur si simplu pentru a crea o atmosfera speciala.

Pentru aceasta, se pune apa calduta in farfuria candelei, se adauga 3-5 picaturi de ulei si se aprinde lumanarea. Se va avea grija ca atata timp cat lumanarea este aprinsa, farfurioara sa nu ramana fara apa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPLAY CU 20 SORTIMENTE ULEI ESENTIAL SOLARIS


 
 

English:

Essential oil Assortment display 20 display with Solaris 20 Solaris Essential oil Assortment These are infectious diseases, hormonal imbalances, mental imbalances, diseases caused by stress, an inadequate lifestyle etc.Vom now see the benefits of internal use of essential oils - are fast (in many cases have proved more rapide even than synthetic drugs) - are strong (one gram of a volatile oil is obtained from tens of grams of plant or Ute, a true focus, efficiency and low dose - the order of a few drops). In some diseases, such as eg cystitis, a simple combination of essential oils (thyme, mint + basil +) is several times more effective Decemberantibiotics at synthesis, which, moreover, are often without effect (if cystitis) - are well assimilated by the body and requires no administration in high doses - because of their volatility spread by Admin on the entire tract and airways, which greatly enhances their effects - are easy to manage and manipulate, how to usee External pure essential oil in aromatherapy: inhalation inhalation are well-suited for treating respiratory problems, to colds, flu and to prepare the skin for a cosmetic treatment. Pemtru it, pour in a bowl 1 L of boiling water and add 3-4 drops of oil. Stand not breathe vapors released bent over youI, with his head covered with a large towel. A simple and quick method to make a splash inhalation is to wipe with a 2-3 drops of oil and sniff a few times. inhalation are contraindicated in people who suffer from asthma or epilepsy, they may trigger a crisis. Massage Massage is one of the most popular ways of using essential oils. Massagebring benefits to both the aromatherapy oils and massage those of itself. For a session masasaj add 4-6 drops of essential oil (or mixture of oils that you prefer) in about 10 ml massage oil. In no case will depasii recommended amount of oil, because high doses are very irritating to the skin. After a massage in thearomatherapy oil should not be removed by washing, avoiding the bath or shower for 6-8 hours. This will ensure complete absorption of the essential oil. Baia Baia is also a very pleasant and efficient way to use oils with a relaxing warm water induced by pores that dilate, allowing oil to penetrate the skin. Oils are added before to theonions bath and not before, because they evaporate due to heat very easily. It is important to remember that the bathroom is not never the oil itself that does not dissolve in water and dose not be exceeded because large amounts are irritating to skin and mucous membranes. Thus, one bathroom place 4-6 drops of essential oil (or 4-6 drops of blend) 2-3 tablespoons ofPTE streaky or 2 tablespoons of the oil, then pour in the tub and mix well. Bath will last 10-20 minutes. Compresses a hot compress is an effective way to treat many skin problems such as injections, or rheumatic pain mulsculare nature. To prepare a compress to pour hot water (about one half liter) in a bowl, and add essential oil. Cantitatea oil depends on the skin that apply compression: two drops for small areas, 6-8 drops for large areas. Shake well, then soak a piece of gauze or a cotton towel, squeeze well and placed on the skin. Applied over a plastic sheet and a towel to keep warm compress. The process is resumed after 20 minutes. The total time tratament to compress is more than an hour, two times daily Maxine. candela (lamp) Candela odorata (lamp) is used to flavor odorata room to create a positive mood, tonic, or contrary to relax or simply to create a special atmosphere. To do this, place the lamp bowl of warm water, add 3-5 drops of light oil and LumAnar. Ensure that as long as the candle is lit, saucer will not remain without water. DISPLAY WITH ESSENTIAL OIL Solaris 20 Assortment
 
 

Français:

Essential affichage Assortiment de pétrole 20 Affichage avec Solaris 20 Solaris huile essentielle Assortiment Ces sont des maladies infectieuses, les déséquilibres hormonaux, les déséquilibres mentaux, les maladies causées par le stress, un mode de vie inadéquates etc.Vom maintenant voir les avantages de l'usage interne des huiles essentielles - sont rapides (dans de nombreux cas se sont révélés plus rapide même que les drogues synthétiques) - sont solides (un gramme d'une huile volatile est obtenu à partir des dizaines de grammes de plante ou d'Ute, une véritable objectif, l'efficacité et à faible dose - de l'ordre de quelques gouttes). Dans certaines maladies, comme par exemple une cystite, une simple combinaison d'huiles essentielles (thym, la menthe + basilic +) est plusieurs fois plus efficace Décembreantibiotiques de synthèse, qui, d'ailleurs, sont souvent sans effet (si la cystite) - sont bien assimilées par le corps et ne nécessite aucune administration à doses élevées - en raison de leur écart de volatilité par Admin sur l'ensemble des voies et des voies respiratoires, ce qui améliore considérablement leurs effets - sont faciles à gérer et à manipuler, la façon d'utilisere extérieures huile essentielle pure en aromathérapie: Inhalation sont bien adaptés pour traiter des problèmes respiratoires, le rhume, la grippe et pour préparer la peau pour un traitement cosmétique. Pemtru il, versez dans un bol 1 L d'eau bouillante et ajouter 3-4 gouttes d'huile. Stand pas respirer les vapeurs libérées se pencha sur vousI, avec la tête couverte d'une grande serviette. Une méthode simple et rapide de faire une inhalation de démarrage est à l'essuyer avec un 2-3 gouttes d'huile et de renifler à quelques reprises. Inhalation sont contre-indiqués chez les personnes qui souffrent d'asthme ou l'épilepsie, ils peuvent déclencher une crise. Massage est un des moyens les plus populaires de l'utilisation des huiles essentielles. Massageapporter des avantages à la fois les huiles d'aromathérapie et de massage ceux de lui-même. Pour une session masasaj ajouter 4-6 gouttes d'huile essentielle (ou un mélange d'huiles que vous préférez) dans environ 10 ml d'huile de massage. En aucun cas, la quantité recommandée depasii d'huile, car de fortes doses sont très irritantes pour la peau. Après un massage à l'aromathérapie huile ne doit pas être éliminé par lavage, en évitant le bain ou la douche pour 6-8 heures. Cela permettra l'absorption complète de l'huile essentielle. Baia Baia est aussi un agréable et efficace d'utiliser des huiles très en eau chaude relaxante induite par les pores qui dilatent, permettant à l'huile de pénétrer la peau. Les huiles sont ajoutés avant à l'bain oignons et pas avant, car ils s'évaporent en raison de la chaleur très facilement. Il est important de se rappeler que la salle de bain n'est pas jamais l'huile elle-même qui ne se dissout pas dans l'eau et la dose ne soit pas dépassée, car de grandes quantités sont irritants pour la peau et les muqueuses. Ainsi, un lieu de salle de bains 4-6 gouttes d'huile essentielle (ou 4-6 gouttes de mélange) 2-3 cuillères à soupe deentrelardées PTE ou 2 cuillères à soupe d'huile, puis verser dans la cuve et bien mélanger. Bain durera 10-20 minutes. Compresse une compresse chaude est un moyen efficace pour traiter les nombreux problèmes de peau tels que les injections, ou de nature rhumatismale mulsculare douleur. Pour préparer une compresse de verser l'eau chaude (environ la moitié litre) dans un bol et ajouter l'huile essentielle. Cantitatea huile dépend de la peau qui s'appliquent compression: deux gouttes pour les petites surfaces, 6-8 gouttes pour les grandes surfaces. Bien agiter, puis trempez un morceau de gaze ou une serviette de coton, pressez bien et placé sur la peau. Appliqué sur une feuille de plastique et une serviette pour garder compresse chaude. Le processus est redémarré après 20 minutes. Le temps total tratament pour compresser est plus d'une heure, deux fois par jour Maxine. candela (lampe) Candela odorata (lampe) est utilisée pour parfumer les chambres odorata pour créer une ambiance positive, tonique, ou contraire à la détente ou tout simplement pour créer une atmosphère spéciale. Pour ce faire, placez le bol d'eau tiède feu, ajouter 3-5 gouttes de pétrole léger et LumAnar. Assurez-vous que tant que la bougie est allumée, soucoupe ne restera pas sans eau. AFFICHAGE AVEC HUILE ESSENTIELLE Solaris 20 Assortiment
 
 

Español:

Surtido de aceite esencial pantalla 20 pantalla con Solaris 20 Solaris Aceite esencial Surtido Estas son las enfermedades infecciosas, los desequilibrios hormonales, los desajustes mentales, las enfermedades causadas por el estrés, un estilo de vida inadecuados etc.Vom ahora ven los beneficios del uso interno de aceites esenciales - son rápidos (en muchos casos han demostrado ser más rapide incluso que las drogas de síntesis) - son fuertes (un gramo de un aceite volátil obtenido a partir de decenas de gramos de planta o Ute, un enfoque real, la eficacia y la dosis baja - del orden de unas pocas gotas). En algunas enfermedades, como por ejemplo, la cistitis, una simple combinación de aceites esenciales (tomillo, menta de albahaca + +) es varias veces más a partir de diciembrelos antibióticos de síntesis, que, además, son a menudo sin efecto (si cistitis) - son bien asimilados por el cuerpo y no requiere la administración de altas dosis - a causa de su propagación en la volatilidad por Admin el todo el tracto y vías respiratorias, el cual aumenta enormemente sus efectos - son fáciles de manejar y manipular, cómo usarExterno puro aceite esencial de aromaterapia: inhalación por inhalación son adecuados para el tratamiento de problemas respiratorios, a los resfriados, la gripe y para preparar la piel para un tratamiento estético. Pemtru que, vierta en un recipiente 1 litro de agua hirviendo y añadir 3-4 gotas de aceite. Stand respirar los vapores liberados se inclinó sobre ustedI, con la cabeza cubierta con una toalla grande. Un método simple y rápido para hacer una inhalación de bienvenida es limpiar con un 2-3 gotas de aceite de olfatear algunos tiempos y. Inhalación están contraindicados en personas que sufren de asma o epilepsia, que pueden desencadenar una crisis. masaje El masaje es una de las maneras más populares de la utilización de aceites esenciales. Masajeaportar beneficios tanto a los aceites de aromaterapia y masaje los de sí mismo. Por un período de sesiones masasaj agregue 4-6 gotas de aceite esencial (o una mezcla de aceites que usted prefiera) en unos 10 ml de aceite de masaje. En ningún caso la cantidad recomendada por depasii de petróleo, debido a las altas dosis son muy irritantes para la piel. Después de un masaje en elaceite de aromaterapia no debe ser eliminado con el lavado, evitando el baño o ducha durante 6-8 horas. Esto asegurará la completa absorción del aceite esencial. Baia Baia es también un agradable y eficiente manera de usar los aceites con agua tibia relaja inducida por los poros que se dilatan, permitiendo que el aceite penetre en la piel. Los aceites son añadidos antes alcebolla baño y no antes, porque se evaporan debido al calor con mucha facilidad. Es importante recordar que el baño no es nunca el aceite, y que no se disuelve en el agua y la dosis no debe superar gracias a las importantes irritante para la piel y las membranas mucosas. Por lo tanto, un lugar baño 4-6 gotas de aceite esencial (o 4-6 gotas de la mezcla) 2-3 cucharadas depanceta PTE o 2 cucharadas de aceite, y luego verter en la bañera y mezclar bien. Baño tendrá una duración de 10-20 minutos. Comprime una compresa caliente es una manera eficaz de tratar la piel muchos problemas, como las inyecciones, o dolor mulsculare naturaleza reumática. Para preparar una compresa para verter agua caliente (alrededor de la mitad litro) en un tazón y agregue el aceite esencial. Cantitatea aceite depende de la piel que se aplican compresión: dos gotas de zonas pequeñas, 6-8 gotas para grandes áreas. Agitar bien y empape un pedazo de gasa o una toalla de algodón, apretar bien y se coloca en la piel. Aplicada sobre una lámina de plástico y una toalla para mantener compresa tibia. El proceso se reanudó después de 20 minutos. El tiempo total tratament para comprimir más de una hora, dos veces al día, Maxine. candela (lámpara) Candela odorata (lámpara) se utiliza para dar sabor a sala de odorata para crear un estado de ánimo positivo, tónico, o contrarios a relajarse o simplemente para crear un ambiente especial. Para ello, coloque el recipiente de agua tibia de la lámpara, agregue 3-5 gotas de aceite ligero y LumAnar. Asegúrese de que el tiempo que la vela esté encendida, el platillo no se quede sin agua. PANTALLA CON ACEITES ESENCIALES Solaris 20 Surtido
 

 

Produse din aceeasi categorie