Home >> Mediplus > Suplimente Nutritive >> MAGNEZIU 400mg B1+B6+B12+ACID FOLIC 30tb DOPPEL HERZ

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

MAGNEZIU 400mg B1+B6+B12+ACID FOLIC 30tb DOPPEL HERZ

Magneziu inima, metabolism, capacitatea de efort si muschi,acidul folic in combinatie cu vitamina B6 si B12 este important pentru mentinerea sanatatii inimii si a circulatiei
25,19 RON

 

Descriere produs:

 

MAGNEZIU 400mg B1+B6+B12+ACID FOLIC 30tb  DOPPEL HERZ

 

 

Produs indicat pentru: inima, metabolism, capacitatea de efort si muschi. Supliment alimentar. Comprimatele de la Doppelherz nu numai ca va ofera substante nutritive importante pentru inima, muschi, metabolismul energetic si celula nervoasa, dar sunt si usor de inghitit. Provocarile de zi cu zi, stresul, efortul fizic cauzat de serviciu sau sport, necesita energie, forta muscularã si nervi puternici. Alimentarea optima cu vitamine si substante minerale reprezinta premisa cea mai importanta pentru a proteja starea de sanatate si a asigura capacitatea de efort a corpului nostru. In situatii de stres si de efort fizic sau intelectual creste nevoia acestor substante nutritive. Comprimatele de la Doppelherz contin 400 mg magneziu intr-o combinatie utila cu vitaminele B1, B6, B12 si acid folic. Aceasta combinatie ne ajuta sa ramanem sanatosi si apti de munca.


Compozitie: 


1 comprimat contine: 400 mg magneziu (114%), 4,2 mg vitamina B1 (263%), 5 mg vitamina B6 (250%), 5 µg vitamina B12 (250%), 600 µg acid folic (150%).


Administrare: 


Se administreaza zilnic 1/2 - 1 comprimat, cu mult lichid.


Actiuni: 


Magneziul este o substanta minerala de importanta vitala, pe care corpul nu o poate produce singur. De asemenea, acumularea acestuia este limitata. Datorita gradului inalt de consum al alimentelor se poate ajunge in ziua de azi in situatia in care cantitatea de magneziu asimilata sa nu fie mereu una optimala. In timpul prepararii alimentelor pot interveni pierderi suplimentare. De asemenea, folosirea regulata a laxativelor si consumul regulat de alcool sustrag corpului magneziu. Surse importante de magneziu se regasesc, de exemplu, in produsele din cereale integrale, pastai, diferite sortimente de legumele precum si in ficat, pui si peste. Magneziul: este important pentru alimentarea cu energie a celulelor organismului; este important pentru activarea enzimelor si de aceea este necesar pentru metabolismul energetic, pentru functiunea celulelor nervoase si a aparatului muscular; de asemenea si muschiul inimii care este supus permanent efortului necesita magneziu. In cazul unui efort fizic puternic si regulat (de exemplu servici sau sport) va creste necesarul de magneziu. O posibila cauza ar fi necesitatea magneziului in timpul metabolismului celulelor noastre somatice, cu aceasta activandu-se musculatura. Suplimentar, pot aparea pierderi ridicate de magneziu (de exemplu, transpiratie). In cazul unei carente de magneziu datorate efortului fizic din timpul serviciului sau activitãtiloor sportive, in combinatie cu o alimentatie saraca in magneziu, se recomanda completarea printr-un comprimat pe zi. Daca este vorba numai de o alimentare neponderata si saraca in magenziu, se recomanda completarea prin ½ comprimat. Succesul consta in compozitie! Comprimatele de la Doppelherz contin magneziu in doze mari, intr-o combinatie de efect cu vitaminele B, inclusiv cu acidul folic. Deoarece acestea indeplinesc sarcini importante in timpul metabolismului energetic precum si pentru activitatea celulei nervoase. Acidul folic in combinatie cu vitamina B6 si B12 este important pentru mentinerea sanatatii inimii si a circulatiei. Aceasta se bazeaza pe faptul ca cele trei vitamine participa la descompunerea homocisteinei. Homocisteina este un produs intermediar in cadrul metabolismului acidului aminic. Se va lua in considerare atat homocisteina cat si colesterina, pentru a asigura sanatatea si capacitatea inimii, circulatia sangelui si a vaselor. Vitamina B1 este indispensabila pentru metabolismul la nivelul celulei nervoase. Vitamina B6 este necesara pentru metabolismul aminoacizilor si participa in procesul de diviziune celulara. De asemenea, este importanta pentru a sustine imunitatea organismului si pentru formarea globulelor rosii. Vitamina B12 este importanta in procesul de hematopoieza si are rol benefic asupra intregului sistem nervos. Este folosita si la formarea stratului protector pentru fibrele nervoase din creier. Actioneaza, de asemenea, in sinteza proteinelor care participã la edificarea diferitelor tesuturi. Acidul folic este o vitamina a grupei B solubila in apa. Alaturi de vitamina B6 si vitamina B12, acidul folic este important pentru compunerea albuminoidelor si pentru formarea elementelor figurate ale sangelui, participa la procesul de diviziune a celulelor si la regenerarea acestora, precum si la transportul de oxigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNESIUM B1+B6+B12+ACID FOLIC capacitatea de efort si muschi 30tb  DOPPEL HERZ


 
 

English:

Magnesium B1 + B6 + B12 + FOLIC ACID DOPPEL HERZ 30tb Magnesium B6 + B12 + B1 + FOLIC ACID 30tb DOPPEL HERZ Indications product indicated for the heart, metabolism, exercise capacity and muscle. Dietary supplement. The tablets not only offers Doppelherz substancesimportant nutrient for heart, muscle, energy metabolism and nerve cells, but are also easy to swallow. Daily challenges, stress, physical effort caused by service or sports, require energy, muscle strength and strong nerves. Optimal supply with vitamins and minerals are the most important prerequisite to safeguard the health and ensure the lidity to exercise our bodies. In situations of stress and physical or intellectual effort increases the need for these nutrients. Doppelherz tablets containing 400 mg of magnesium a useful combination of vitamins B1, B6, B12 and folic acid. This combination helps us stay healthy and able-bodied. Co.mpozitie: one tablet contains 400 mg of magnesium (114%), 4.2 mg vitamin B1 (263%), 5 mg vitamin B6 (250%), 5 mg vitamin B12 (250%), 600 mg folic acid (150% ). Administration: Manage day is 1 / 2 - 1 tablett much liquid. Actions: Magnesium is a vitally important minerals that the body can not produce one. Also, its accumulation is limited. Due to the high level of food consumption can be achieved today in case camount of magnesium is assimilated is not always an optimum. During cooking additional losses may occur. Also, regular use of laxatives and consumption of alcohol regularly escape magnesium body. Sources of magnesium are found, for example, whole grain products, beans, vegetables and cocktails in the liver, chicken and fishyou. Magnesium: It is important for energizing the body's cells, is important for activation of enzymes and energy metabolism that is necessary for nerve cell function and muscular, heart muscle also is constantly subjected effort requires magnesium. If a strong and regular exercise (such work tohave sports) will increase magnesium requirements. A possible reason would need magnesium metabolism during our somatic cells, activating the muscles with it. Additionally, high magnesium losses can occur (eg, sweat). If a magnesium deficiencies due to physical exertion during sports activitãtiloor service or in combination with alimentatie low-magnesium supplement is recommended by one tablet daily. If food is only one unweighted and low in magenziu, expanding by ½ tablet recommended. Success lies in composition! Doppelherz magnesium tablets at high doses, a combination effect of B vitamins, including folic acid. As they meet Sarcaimportant during the initial energy metabolism and nerve cell activity. Folic acid in combination with vitamin B6 and B12 is important for maintaining healthy heart and circulation. This is based on the three vitamins that participate in homocysteine breakdown. Homocysteine is an intermediate product in the amino acid metabolism. It will take themI consider both homocysteine and cholesterol, to ensure the health and capacity of the heart, blood circulation and vessels. Vitamin B1 is essential for the metabolism of the nerve cell. Vitamin B6 is needed for the metabolism of amino acids and participate in the process of cell division. It is also important to support immune system and thentru formation of red blood cells. Vitamin B12 is important in the process of hematopoiesis and its beneficial role on the entire nervous system. It is also used in forming coating for nerve fibers in the brain. Works also in the synthesis of proteins participate in the various tissues. Folic acid is a vitamin of group B water soluble. Alongvitamin B6 and vitamin B12, folic acid is important for the composition and formation albuminoidelor figurative elements of blood, participate in the division of cells and their regeneration, and the transport of oxygen.Magnesium B1 + B6 + B12 + FOLIC ACID exercise capacity and muscle 30tb DOPPEL HERZ
 
 

Français:

Magnésium B6 B1 + + B12 + ACIDE FOLIQUE DOPPEL HERZ 30ème Magnésium B6 + B12 + B1 + ACIDE FOLIQUE 30ème DOPPEL HERZ Indications produit indiqué pour le cœur, le métabolisme, la capacité d'exercice et les muscles. Complément alimentaire. Les comprimés offre non seulement des substances Doppelherzcellules nutriment important pour le coeur, les muscles, le métabolisme énergétique et nerveuse, mais sont également faciles à avaler. Des défis quotidiens, le stress, effort physique causée par le service ou le sport, nécessitent de l'énergie, la force musculaire et des nerfs solides. approvisionnement optimal en vitamines et minéraux sont la condition la plus importante pour préserver la santé et à assurer le couverclelité d'exercer notre corps. Dans les situations de stress physique ou intellectuelle et augmentation de l'effort sur la nécessité pour ces nutriments. Doppelherz comprimés contenant 400 mg de magnésium d'une combinaison utile de vitamines B1, B6, B12 et acide folique. Cette combinaison nous permet de rester en bonne santé et aptes au travail. Co.mpozitie: un comprimé contient 400 mg de magnésium (114%), 4,2 mg de vitamine B1 (263%), 5 mg de vitamine B6 (250%), 5 mg de vitamine B12 (250%), 600 mg d'acide folique (150% ). Administration: gestion journalière de 1 / 2 - 1 comprimét plus de liquide. Actions: Le magnésium est un important minéraux vitale que le corps ne peut pas en produire un. De plus, son accumulation est limitée. En raison du niveau élevé de la consommation alimentaire peuvent être atteints aujourd'hui dans l'affaire Cquantité de magnésium est assimilé n'est pas toujours optimale. Pendant la cuisson des pertes additionnelles peuvent se produire. En outre, l'utilisation régulière de laxatifs et la consommation de l'alcool régulièrement échapper à corps en magnésium. Les sources de magnésium sont trouvés, par exemple, les produits à grains entiers, les haricots, les légumes et les cocktails dans le foie, le poulet et le poissonvous. Magnésium: Il est important pour dynamiser les cellules du corps, est important pour l'activation des enzymes et le métabolisme énergétique, qui est nécessaire pour la fonction des cellules nerveuses et musculaires du muscle cardiaque, est aussi l'effort constamment soumis exige de magnésium. Si un exercice fort et régulier (de tels travauxont Sports) va augmenter les besoins en magnésium. Une raison possible serait nécessaire de magnésium au cours de notre métabolisme des cellules somatiques, l'activation des muscles avec elle. En outre, les pertes de magnésium peut se produire (par exemple, de la sueur). Si une carence en magnésium en raison de l'effort physique pendant activitãtiloor sports de service ou en combinaison avec unlimentatie supplément faible en magnésium est recommandé par un comprimé par jour. Si la nourriture n'est qu'un non pondérée et faible en magenziu, augmentant de ½ comprimé recommandée. Le succès réside dans la composition! comprimés de magnésium Doppelherz à des doses élevées, un effet de combinaison de vitamines B, dont l'acide folique. Comme ils répondent Sarcaimportant au cours du métabolisme de l'énergie initiale et l'activité des cellules nerveuses. L'acide folique en association avec la vitamine B6 et B12 est importante pour maintenir la santé du coeur et la circulation. Ceci est basé sur les trois vitamines qui participent à la dégradation de l'homocystéine. L'homocystéine est un produit intermédiaire dans le métabolisme des acides aminés. Il leur faudraJe considère à la fois l'homocystéine et de cholestérol, pour assurer la santé et la capacité du cœur la circulation sanguine, et les navires. La vitamine B1 est essentielle pour le métabolisme de la cellule nerveuse. La vitamine B6 est nécessaire au métabolisme des acides aminés et de participer au processus de division cellulaire. Il est également important de soutenir le système immunitaire et leNTRU formation des globules rouges. La vitamine B12 est importante dans le processus de l'hématopoïèse et de son rôle bénéfique sur le système nerveux tout entier. Il est également utilisé dans la formation de revêtement pour les fibres nerveuses dans le cerveau. Travaille également dans la synthèse des protéines de participer dans les différents tissus. L'acide folique est une vitamine du groupe B de l'eau soluble. Le long devitamine B6 et en vitamine B12, acide folique est important pour la composition et la formation albuminoidelor éléments figuratifs de sang, de participer à la division des cellules et leur régénération, et le transport de l'oxygène.Magnésium B6 B1 + + + B12 FOLIQUE la capacité d'exercice ACID et 30ème muscle DOPPEL HERZ
 
 

Español:

Magnesio B1 + B6 + B12 + Acido Fólico DOPPEL HERZ 30TB de magnesio B6 + B12 + B1 + Acido Fólico 30TB DOPPEL HERZ Indicaciones de productos indicados para el corazón, el metabolismo, la capacidad de ejercicio y el músculo. Suplemento dietético. Los comprimidos no sólo ofrece las sustancias Doppelherzcélulas nutriente importante para el corazón, músculos, nervios y metabolismo energético, pero también son fáciles de tragar. retos diarios, el estrés, el esfuerzo físico provocado por servicio o los deportes, requiere energía, fuerza muscular y nervios de acero. suministro óptimo de vitaminas y minerales son la condición más importante para proteger la salud y asegurar la tapadad de ejercer nuestros cuerpos. En situaciones de estrés físico o intelectual y aumenta el esfuerzo de la necesidad de estos nutrientes. Doppelherz tabletas que contienen 400 mg de magnesio una útil combinación de vitaminas B1, B6, B12 y ácido fólico. Esta combinación nos ayuda a mantenernos sanos y sin discapacidades. Co.mpozitie: un comprimido contiene 400 mg de magnesio (114%), 4,2 mg de vitamina B1 (263%), 5 mg de vitamina B6 (250%), 5 mg de vitamina B12 (250%), 600 mg de ácido fólico (150% ). Administración: Administrar día es 1 / 2 - 1 comprimidotanto líquido t. Acciones: El magnesio es un importante minerales de vital que el cuerpo no puede producir una. Además, su acumulación es limitado. Debido al alto nivel de consumo de alimentos se puede lograr hoy en el caso ccantidad de magnesio se asimila no siempre es óptimo. Durante la cocción se puede producir pérdidas adicionales. Además, el uso regular de laxantes y el consumo de alcohol con frecuencia escapan del cuerpo de magnesio. Las fuentes de magnesio se encuentran, por ejemplo, productos de granos enteros, frijoles, vegetales y cócteles en el hígado, pollo y pescadousted. Magnesio: Es importante para energizar las células del cuerpo, es importante para la activación de las enzimas y el metabolismo de energía que es necesario para el funcionamiento de las células nerviosas y musculares, el músculo del corazón también es el esfuerzo sometida constantemente requiere de magnesio. Si un ejercicio fuerte y regular (que ese trabajohan deportes) aumentará los requerimientos de magnesio. Una posible razón sería necesario magnesio metabolismo durante nuestras células somáticas, la activación de los músculos de la misma. Además, las elevadas pérdidas de magnesio puede ocurrir (por ejemplo, el sudor). Si una deficiencia de magnesio debido al esfuerzo físico durante el servicio activitãtiloor deportes o en combinación con unsuplemento limentatie bajos de magnesio es recomendado por un comprimido al día. Si la comida es sólo un ponderado y baja en magenziu al crecer un comprimido y medio recomendado. El éxito radica en la composición! Doppelherz comprimidos de magnesio en dosis elevadas, un efecto de la combinación de vitaminas B, incluyendo el ácido fólico. Al cumplir Sarcaimportante durante el metabolismo de la energía inicial y la actividad de las células nerviosas. El ácido fólico en combinación con vitamina B6 y B12 es importante para mantener la salud del corazón y la circulación. Esto se basa en las tres vitaminas que participan en la degradación de la homocisteína. La homocisteína es un producto intermedio en el metabolismo de los aminoácidos. Les será necesarioConsidero que tanto la homocisteína y el colesterol, para garantizar la salud y la capacidad del corazón, la circulación sanguínea y los vasos. La vitamina B1 es esencial para el metabolismo de la célula nerviosa. La vitamina B6 es necesaria para el metabolismo de los aminoácidos y participar en el proceso de división celular. También es importante el apoyo del sistema inmunitario y laNTRU formación de glóbulos rojos. La vitamina B12 es importante en el proceso de la hematopoyesis y su papel beneficioso en el sistema nervioso. También se utiliza en la formación de capa de fibras nerviosas en el cerebro. También funciona en la síntesis de proteínas participar en los diversos tejidos. El ácido fólico es una vitamina del grupo B soluble en agua. A lo largo devitamina B6 y vitamina B12, ácido fólico es importante para la composición y órganos hematopoyéticos albuminoidelor elementos figurativos, participar en la división de las células y su regeneración, y el transporte de oxígeno.Magnesio B1 + B6 + B12 + FÓLICO la capacidad de ejercicio muscular ACID y 30TB DOPPEL HERZ
 

 

Produse din aceeasi categorie