Home >> Farmacia verde util21 > Saculetul minune >> Saculetul minune Farmacia verde util21 dim. 20x45cm 2,0 Kg. elimina durerea

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

Saculetul minune Farmacia verde util21 dim. 20x45cm 2,0 Kg. elimina durerea

elimina durerea, Saculetul minune are un amestec special de sare cu minerale naturale de la Marea Moarta si sare de piatra care calmeaza durerea
33,00 RON

 

Descriere produs:

Saculetul minune Farmacia verde util21 are un amestec special de sare cu minerale naturale de la Marea Moarta si sare de munte care calmează în mod natural inflamaţiile si durerea.

Mod de folosinta : saculetul minune se incalzeste  la 50-60 grade Celsius si se aplica pe zona dureroasa circa 30 de minute.

Dimensiune saculetul minune cu sare minerale de la Marea Moarta si sare de piatra :dimensiune XL(extralarge) = 20 x 45 cm (pt. zona lombara, piept ), exista si varianta S (Small) 15x20 cm

Afectiuni pentru care se recomanda:

Dureri de dinti, dureri de ceafa, dureri de gat, dureri lombare,calculi renali, colici renale - Saculetul minune Farmacia verde util21  se pune pe un calorifer sau pe alta sursa de caldura (cuptor) si se lasa sa se incalzeasca, pana la 50-60 de grade Celsius. Se aplica apoi pe zona dureroasa, unde se tine vreme de o jumatate de ora.

Otita se trateaza cu Saculetul minune cu sare minerale de la Marea Moarta si sare de piatra

se ţine aproape de ureche. Vaporii degajaţi de sare calmează durerea şi grăbesc vindecarea.

Saculetul minune cu sare minerale de la Marea Moarta si sare de piatra  trateaza si durerile de cap provocate de raceala, sinuzita, gripa.
In colici renale, se aplica saculetul cu sare incalzita in zona salelor.

Viroza respiratorie o puteti trata si cu ajutorul Saculetului minune XL care calmează durerea şi grabeste vindecarea
In laringite si bronsite se pune pe piept saculet cu Saculetul minune cu sare minerale de la Marea Moarta si sare de piatra.

 Cu ajutorul Saculetului minune cu sare minerale de la Marea Moarta si sare de piatra vom descoperi ca sarea este un leac extern la indemana tuturor

Despre tratamentele cu sare :

În terapeutica naturistă, sarea de bucătărie îşi găseşte locul şi azi, ca produs natural cu puteri tămăduitoare .
  În vremurile vechi, atunci când obişnuitul produs de azi era o raritate, această sare era folosită ca medicament. Însă, cum de la uz la abuz nu este decât un pas, astăzi, clorura de sodiu alimentară a devenit mai degrabă o otravă decât un leac. Administrată cu cumpătare intern şi folosită judicios în curele externe, sarea de bucătărie poate dezvălui calităţi terapeutice.
Trebuie ştiut faptul că organismul uman dispune de un întreg arsenal neuroendocrin capabil să menţină nivelul sodiului şi a clorului la cote normale, chiar şi în cazul unui deficit exogen de sare. Corpul omului însă, nu posedă mijloace eficiente de eliminare a excesului de clorură de sodiu.
  Există şi situaţii în care clorura de sodiu se poate dovedi de ajutor pentru organism. Cantitatea de clorură de sodiu introdusă în corp trebuie să se coreleze întotdeauna cu pierderile de sare, mai ales prin transpiraţie, precum şi cu dereglajele sau afecţiunile de care suferă fiecare în parte .
  La un lucru mecanic considerabil a musculaturii striate (scheletice), lipsa clorurii de sodiu poate bloca transpiraţia şi inhiba funcţia renală. De asemeni procesele metabolice pot fi profund perturbate, inclusiv metabolismul fosfocalcic, cu consecinţe negative asupra oaselor, articulaţiilor şi a inimii.
  Se admite un prag maxim de consum de 10g. clorură de sodiu zilnic, la persoanele sănătoase, care depun muncă fizică susţinută. Acest nivel trebuie să scadă, în funcţie de starea de sănătate şi de cota efortului fizic, până la 0, în cazul persoanelor sedentare.
Clorura de sodiu în organismul omului

  Atât sodiul, cât şi clorul, au o importanţă fiziologică deosebită pentru om. Trebuie menţionat însă faptul, că ambele elemente sunt toxice peste un anumit prag. Cele două minerale pot ajunge în corp împreunate, prin sarea de bucătărie (clorura de sodiu), sau separate, din sursele alimentare în care natriul şi clorul se găsesc legate în altfel de combinaţii. Clorura de sodiu se poate forma, după necesităţi, în organism şi dacă nu se administrează în această formă. Ea este importanta pentru hidratarea ţesuturilor, fiind implicată şi in activitatea eritrocitelor, precum şi in reglarea digestiei (stimulează formarea acidului clorhidric, in stomac si a carbonaţilor sodici în pancreas).
  Pentru majoritatea oamenilor moderni, principala furnizoare de clor, sodiu şi clorură de sodiu, este sarea de bucătărie. În aceste condiţii, lumea civilizată de azi, a ajuns să se confruntă mult mai des cu situaţia de exces decât cu aceea de insuficienţă, din 3 motive principale:
  - forma hiperconcentrată, deci foarte reactivă, sub care se găseşte clorura de sodiu alimentară,
  - folosirea aproape abuzivă în alimentaţia zilnică a sării ca şi condiment,
  - utilizarea pe scară largă a sării în industria alimentară (amintim că există numeroase produse cu sare "mascată", care deşi conţin cantităţi însemnate de NaCl, nu sunt sărate, aşa cum sunt mai toate conservele, mezelurile, multe brânzeturi, o gamă largă de panificabile, tofu, semipreparate, mâncăruri "instant", etc.). Omul obişnuit cu o hrană semipreparată sau "de-a gata" îşi introduce în organism mult mai multă sare de bucătărie decât îşi închipuie.
  Pentru nocivitatea sării de bucătărie, deci a clorurii de sodiu, au fost "învinuite" pe rând, în ultimii 50 de ani, când sodiul, când clorul. În realitate, pe de-o parte, nicuna din aceste elemente nu se comportă agresiv dacă provenienţa lor aparţine unor structuri chimice naturale, iar pe de altă parte, ambele minerale sunt nocive când ajung în organism din formule sintetice de origine minerală (înafara unor tratamente controlate), aşa cum sunt unele substanţe alcalinizante (bicarbonatul de sodiu - este un puternic hipertensiv, hidroxidul de sodiu - chiar şi în cantităţi infime irită  ţesuturile) sau acidifiante (clorura de amoniu, etc. - irită parenchimul renal).
  Clorura de sodiu concentrată (sarea de bucătărie) se comportă, sub aspectul reacţiei chimice, hazardant în organism. Este cu neputinţă să se stabilească o regulă generală a virajului  pH-ului determinat de această sare. De la un individ la altul şi chiar de la o oră la alta pentru acelaşi individ, NaCl poate fi atât un acidifiant cât şi un alcalinizant. Aceste schimbări bruşte precum şi reacţiile de compensare determinate de ele, nu pot face decât rău organismului.
  Sarea de bucătărie consumată în exces, provocă hipertensiune cronică şi edem prin retenţie hidrosodică, care nu mai cedează după suprimarea clorurii de sodiu din alimentaţie. Unele studii arată că majoritatea bolnavilor hipertensivi trecuţi de 50 de ani, au consumat în exces clorură de sodiu, sub formă de sare de bucătărie sau chiar bicarbonat de sodiu, în tinereţe.
 
Clorura de sodiu naturală - structură, geneză

  Din punct de vedere chimic, această sare se formează pe baza a două elemente extreme, deosebit de reactive sodiul (metal alcalin monovalent din grupa I) şi clorul (element halogen electronegativ din grupa a VII)
Clorura de sodiu, în natură formează depozite în apa de mare, la suprafaţa solului sau la adâncime. Ea se formează în urma reacţiei:
HCl + NaOH = NaCl + H2O
  Ca mineral natural, clorura de sodiu are o structură cristalină, lucioasă, transparentă sau translucidă, sticloasă, incoloră sau colorată în diferite nuanţe (cenuşie, albă, albăstruie, neagră).
  Clorura de sodiu se dizolvă în apă până la saturaţie (peste un anumit grad de concentraţie, apa nu mai dizolvă această sare). În apa mărilor şi oceanelor lumii, NaCl se află în stare solubilizată.
  În natură, în cantităţi mici, fără să formeze depozite, clorura de sodiu se formează mai peste tot. La fel se întâmplă şi în organismul omului. În principiu, în lipsa unor stări fiziologice deteriorate, omul nu are nevoie de clorură de sodiu din sursele exterioare, deoarece această sare se fabrică cu uşurinţă în corp, cu condiţia existenţei materiei prime (sodiu şi clor). De aceea, este bine să se asigure necesarul optim de sodiu şi de clor din surse naturale, în care cele două elemente sunt bine reprezentate şi legate de structuri organice, de unde se eliberează treptat.
 
Cei ce folosesc sare nerafinata de mare au rezistenta la radiatii de cinci ori mai mare decat ceilalti.
   In Spania, sarea se prepara intr-un mod foarte original, de aceea bolile ca leucemia se intalnesc foarte rar in aceasta tara.
Actiune: Sarea naturala marina vindeca raceala, caile respiratorii, traumele osteoarticulare, spasma musculara
 


 
 

English:

Green Pharmacy util21 miracle bag has a special blend of natural mineral salt in the Dead Sea salt mountain and naturally relieves inflammation and pain. Mode usage: miracle bag heats to 50-60 ° C and applied to the area painful 30 minutes. Size bag miracle mineral salt from Dead Sea SaltStone: size XL (extralarge) = 20 x 45 cm (for the lower back, chest), there are variables (Small) 15x20 cm disorders which are recommended: tooth pain, neck pain, neck pain, back pain , kidney stones, renal colic - Green Pharmacy util21 miracle bag is placed on a radiator or other heat source (oven) and let them warm,up to 50-60 degrees Celsius. Then apply the painful area, where you half an hour long. Otitis miracle bag is treated with salt and Dead Sea mineral salt stone Keep close to your ear. Vapors released by salt relieves pain and hasten healing. Prodigy bag with salt and Dead Sea mineral salt stone and treat painhead caused by colds, sinusitis, influenza. In renal colic, apply heated salt bag loin area. you treat a respiratory virus with wonder XL bag which relieves pain and speeds healing laryngitis and bronchitis is on the bag chest bag well with salt and Dead Sea mineral salt stone. With miracle bagmineral salt and Dead Sea salt is rock salt will find a cure outside the reach of all salt treatments About: In therapy, beauty and cooking salt finds its place today as a natural product with healing powers. In ancient times , where the usual product today was a rarity, this salt was folosită as medicine. But how to use the abuse is only one step today, sodium chloride food has become a bane rather than a cure. Given internal self-controlled and used judiciously in external courses, cooking salt may reveal therapeutic qualities. Must know that the human body we have a whole arsenaluroendocrin able to maintain the level of sodium and chloride at normal rates, even if a deficit exogenous salt. Human body but has no effective means of eliminating excess sodium chloride. There are situations in which sodium chloride can be helpful for the body. Amount of sodium chloride introduced to the choirp must always correlate with loss of salt, especially through perspiration, and dereglajele or illnesses suffered by each individual. A considerable mechanical work of skeletal muscle (skeletal), lack of sodium chloride can block and inhibit sweating renal function. Metabolic processes can also be deeply disturbed, inclusiv fosfocalcic metabolism, with negative consequences for bones, joints and heart. It accepts a maximum of consumption of 10g. sodium chloride daily, in healthy individuals, who make sustained physical labor. This level should decrease, depending on health and the strain rate to 0, if sedentary people. Sodium chloride in the human body both sodium and chlorine, have special physiological importance for humans. But that should be noted that both elements are toxic above a certain threshold. The two minerals may reach the body along with cooking salt (sodium chloride), or separate power source in caris sodium and chlorine are related in different combinations. Sodium chloride can be formed as necessary in the body and if not given in this form. It is important for tissue hydration, being involved in the activity of erythrocytes, and in regulating digestion (stimulates the formation of hydrochloric acid in the stomach and carbons sodium in the pancreas). For most modern people, the main supplier of chlorine and sodium chloride is salt pans. In these circumstances, the civilized world today, has reached more often faced with the situation than that of severe excess of three main reasons: - hyperconcentrated form, so highly reactiveUnder which food is sodium chloride - about abusive use of salt in daily diet as a spice - the widespread use of salt in food (remember that there are many products with salt "hidden", which although containing quantities NaCl important, not salty, as are all preservationSailing, sausages, several cheeses, a variety of baking, tofu, foods, food "instant", etc..). Ordinary man with a food precooked or ready-made "shall be inserted in the body much more salt than they imagine. For harmfulness salt, ie sodium chloride, theu been "accused" turn in the last 50 years, when sodium, when chlorine. In fact, on the one hand, involves a complete lack of these elements do not behave aggressively if their origin belongs to the natural chemical structure and on the other hand, both minerals are harmful when they reach the body of synthetic formula of mineral origin (& Icircus; nafara of controlled treatments), as some substances alkalising (baking soda - is a powerful hypertension, sodium hydroxide - even in trace quantities irritated tissues) or acidifying (ammonium chloride, etc.. - irritates renal parenchyma) . concentrated sodium chloride (salt pans) behaves, in terms of chemical reactionWhy venture in the body. It is impossible to establish a rule of pH turn determined by the salt. From one individual to another and even from hour to hour for the same individual, NaCl can be both an alkaline and an acidifier. These sudden changes and compensation reactions caused by them, are not December & ActionIRC, t bad body. kitchen salt consumed in excess, causes chronic hypertension and edema with retention hidrosodică, which no longer yield after removal of dietary sodium chloride. Some studies show that most hypertensive patients past 50 years, have consumed excess sodium chloride as table salt or even bisodium carbonate, in his youth. Sodium chloride natural - structure, genesis of chemically, this salt is formed on the basis of two extreme elements, particularly reactive sodium (monovalent alkali metal group I) and chlorine (halogen electronegative element Group VII) sodium chloride in such deposits form in seawater, itthe soil surface or at depth. It is formed from the reaction: HCl + NaOH = NaCl + H2O The natural mineral sodium chloride has a crystalline structure, glossy, transparent or translucent glass, colorless or colored in different colors (gray, white, blue, black). Sodium chloride dissolves in water to haveaturaţie (over a certain degree of strength, not dissolve the salt water). The world's oceans and seawater, NaCl is soluble state. In nature, small quantities, without forming deposits, sodium chloride is formed everywhere. Same happens in the human body. In principle, unless ucloud physiological conditions deteriorated, the man needs no external source of sodium chloride as the salt is made easily in the body, provided there is the raw material (sodium and chlorine). Therefore, it is necessary to ensure optimal sodium and chlorine from natural sources, the two elements are well represented and related organ structuresnice, where it gradually releases. Those who use unrefined sea salt resistance to radiation five times higher than the other. In Spain, the salt is prepared in a very original way, so diseases like leukemia is very rarely seen in this country. Action: natural marine salt cure colds, respiratory tract, osteoarticular trauma, spasms biteplow
 
 

Français:

Pharmacie verte util21 sac miracle a un mélange spécial de sels minéraux naturels et de la Mer Morte montagne de sel qui soulage naturellement l'inflammation et la douleur. Usage Mode: réchauffe sac miracle à 50-60 degrés Celsius et est appliqué sur le douloureuse 30 minutes. sac Taille minérales miracle sel de la Mer Morte SelNoyau: taille XL (extralarge) = 20 x 45 cm (pour le bas du dos, la poitrine), il ya des variables (Small) 15x20 cm troubles qui sont recommandés: maux de dents, douleurs au cou, douleurs cervicales, maux de dos , calculs rénaux, colique néphrétique - pharmacie verte util21 sac miracle est placé sur un radiateur ou autre source de chaleur (four) et les laisser au chaud,jusqu'à 50-60 degrés Celsius. Appliquez ensuite la zone douloureuse, où vous une demi-heure de temps. Sac miracle otite est traitée avec du sel et de la Mer Morte en pierre de sels minéraux Restez près de votre oreille. Les vapeurs libérées par le sel soulage la douleur et accélérer la guérison. Prodigy sac de sel et de la Mer Morte en pierre de sels minéraux et de traitement de la douleurla tête provoquées par un rhume, sinusite, grippe. Dans une colique néphrétique, s'appliquent chauffée longe zone sac de sel. vous traitez un virus respiratoire avec émerveillement XL sac qui soulage la douleur et accélère la guérison laryngite et la bronchite est sur la poitrine sac sac de sel et de la Mer Morte en pierre de sels minéraux. Avec sac miraclesels minéraux et le sel de la Mer Morte est le sel gemme se trouver un remède en dehors de la portée de tous les traitements au sel propos: En thérapie, la beauté et du sel de cuisine trouve sa place aujourd'hui comme un produit naturel avec des pouvoirs de guérison. Dans les temps anciens , où le produit d'habitude aujourd'hui, étaient une rareté, ce sel a été suivieOsita que la médecine. Mais comment utiliser la violence n'est qu'une étape d'aujourd'hui, de chlorure de sodium alimentaire est devenue un fléau plutôt que guérir. Compte tenu de l'autonomie interne contrôlée et utilisée à bon escient dans les cours extérieures, sel de cuisine peut révéler des qualités thérapeutiques. Doit savoir que le corps humain, nous avons tout un arsenaluroendocrin en mesure de maintenir le niveau de sodium et de chlorure au taux normal, même si le sel d'un déficit exogènes. Corps humain mais n'a aucun moyen efficace de diminuer de chlorure sodium. Il existe des situations dont chlorure peut être utile pour le corps. Montant de chlorure de sodium introduit dans le chœurp doit toujours en corrélation avec la perte de sel, en particulier par la transpiration, et dereglajele ou d'une maladie subie par chaque individu. Un travail considérable mécanique du muscle squelettique (squelette), l'absence de chlorure de sodium peut bloquer et inhiber la transpiration la fonction rénale. processus métaboliques peuvent également être profondément troublé, y comprisfosfocalcic métabolisme usiv, avec des conséquences négatives pour les os, les articulations et le cœur. Il accepte un maximum de consommation de 10g. chlorure de sodium par jour, chez des individus sains, qui font un travail physique soutenu. Ce niveau devrait diminuer, en fonction de la santé et la vitesse de déformation à 0, si les gens sédentaires. Chlorure de sodium dans le corps humain à la fois de sodium et de chlore, ont une importance physiologique particulier pour l'homme. Mais cela doit être noté que les deux éléments sont toxiques au-dessus d'un certain seuil. Les deux minéraux peuvent atteindre le corps avec du sel de cuisine (chlorure de sodium), ou de source d'alimentation séparée dans la voitureest le sodium et le chlore sont liés dans des combinaisons différentes. Le chlorure de sodium peut être formé tant que de besoin dans le corps et si elle n'est pas donnée dans ce formulaire. Il est important pour l'hydratation des tissus, être impliqué dans l'activité des globules rouges, et dans la régulation de la digestion (stimule la formation d'acide chlorhydrique dans l'estomac et du carbones de sodium dans le pancréas). Pour les personnes les plus modernes, le principal fournisseur de chlore et de chlorure de sodium est salines. Dans ces circonstances, le monde civilisé d'aujourd'hui, a atteint plus souvent confrontés à la situation que celle de l'excès graves de trois raisons principales: - la forme hyperdenses alors très réactifEn vertu de quel aliment est le chlorure de sodium - un mauvais usage au sujet de sel dans l'alimentation quotidienne comme épice - l'utilisation généralisée de sel dans les aliments (rappelez-vous qu'il existe de nombreux produits avec du sel «caché», qui, bien que contenant des quantités NaCl important, non salés, comme le sont tous préservationVoile, saucisses, fromages de plusieurs, une variété de cuisson, le tofu, les aliments, les aliments «instantané», etc.). L'homme ordinaire avec un aliments précuits ou ready-made »sont insérés dans le corps plus grande quantité de sel qu'ils ne l'imaginent. pour le sel de nocivité, chlorure de sodium, leu été «accusé» à son tour des 50 dernières années, lorsque le sodium, du chlore. En fait, d'une part, implique une absence totale de ces éléments ne se comportent pas agressive si leur origine appartient à la structure chimique naturelle et d'autre part, deux minéraux sont nocifs quand ils atteignent le corps de formule synthétique d'origine minérale (& Icirque; Nafara des traitements contrôlés), comme certains substances alcalinisantes (bicarbonate de soude - est un puissant hypertension, de l'hydroxyde de sodium - même en quantités infimes tissus irrités) ou acidifiants (chlorure d'ammonium, etc. - irrite parenchyme rénal) . chlorure de sodium concentré salines () se comporte, en termes de réaction chimiquePourquoi risque dans le corps. Il est impossible d'établir une règle de pH son tour déterminé par le sel. D'un individu à l'autre et même d'heure en heure pour le même individu, NaCl peut être à la fois un produit alcalin et un acidifiant. Ces changements soudains et réactions réparation, causés par eux, ne sont pas Décembre & ActionIRC, T corps mauvais. Sel de cuisine consommés en excès, provoque une hypertension chronique et un oedème avec hidrosodică de rétention, qui n'est plus le rendement après la disparition de chlorure de sodium alimentaire. Certaines études montrent que la plupart des patients hypertendus depuis 50 ans, ont consommé plus de chlorure de sodium comme sel de table ou même bicarbonate de sodium, dans sa jeunesse. Chlorure de sodium naturel - la structure, la genèse des produits chimiques, ce sel est formé sur la base de deux éléments extrêmes, particulièrement réactifs de sodium (soude le groupe de métal monovalent I) et de chlore (électronégatifs élément halogène VII) de sodium dans du chlorure de cette forme de dépôts du Groupe en eau de mer, illa surface du sol ou en profondeur. Il est formé par la réaction: HCl + NaOH = NaCl + H2O Le sodium chlorure naturelle a une structure cristalline, brillant ou transparent en verre transparent, incolore ou coloré en différentes couleurs (gris, blanc, bleu, noir). Le chlorure de sodium se dissout dans l'eau d'avoiraturaţie (plus d'un certain degré de force, ne se dissoudra pas l'eau salée). Les océans du monde et de l'eau de mer, NaCl est l'état soluble. Dans la nature, de petites quantités, sans formation de dépôts, de chlorure de sodium est formé partout. Même chose se passe dans le corps humain. En principe, sauf si unuage conditions physiologiques détériorée, l'homme n'a pas besoin de source externe de chlorure de sodium que le sel est facilement dans le corps, à la condition que la matière première (sodium et chlore). Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer de sodium et de chlore optimal à partir de sources naturelles, les deux éléments sont bien représentés et des structures connexes d'organesNice, où il libère peu à peu. Ceux qui utilisent la résistance du sel de mer non raffiné aux rayonnements cinq fois plus élevé que l'autre. En Espagne, le sel est préparé dans une manière très originale, alors maladies comme la leucémie est très rarement vu dans ce pays. Action: naturel marin à guérir le rhume de sel, des voies respiratoires, les traumatismes ostéo-articulaires, des spasmes morsurecharrue
 
 

Español:

Verde Farmacia util21 bolsa de milagro tiene una mezcla especial de sales minerales naturales y los muertos montaña de sal del mar que, naturalmente, alivia la inflamación y el dolor. Modo de uso: la bolsa de milagro se calienta a 50-60 grados Celsius y se aplica sobre el dolor de 30 minutos. bolsa de tamaño milagro de sal mineral de sal del Mar MuertoHueso: tamaño XL (extralarge) = 20 x 45 cm (para la baja de la espalda, el pecho), hay variables (Small) 15x20 cm trastornos que se recomiendan: el dolor de dientes, dolor de cuello, dolor de cuello, dolor de espalda , cálculos renales, cólico renal - Farmacia Verde util21 milagro bolsa se coloca sobre un radiador o fuente de calor (horno) y dejar que caliente,de hasta 50-60 grados centígrados. A continuación, aplique el área del dolor, en las que media una hora de duración. Bolsa de milagro otitis se trata con la sal y los muertos sal mineral de piedra Mar Mantenga cerca de su oído. Los vapores liberados por la sal alivia el dolor y acelerar la curación. Bolsa de Prodigy con la sal y los muertos sal mineral de piedra Mar y tratar el dolorcabeza causada por los resfriados, sinusitis, gripe. En el cólico renal, aplicar sal bolsa climatizada área del lomo. se trata a un virus respiratorio con asombro bolsa XL que alivia el dolor y acelera su curación laringitis y bronquitis es en el pecho la bolsa bolsa de bien con la sal y los muertos sal mineral de piedra Mar. Con bolsa de milagrosales minerales y el Mar Muerto es la sal sal de roca se encuentra una cura fuera del alcance de todos los tratamientos sal Acerca de: En la terapia, la belleza y la sal de cocina encuentra su lugar hoy como un producto natural con poderes curativos. En los tiempos antiguos , donde el producto habitual de hoy fue una rareza, esta sal se folOsita como medicina. Pero, ¿cómo usar el abuso es sólo un paso de hoy, la alimentación de cloruro de sodio se ha convertido en una pesadilla en lugar de una cura. Teniendo en cuenta a la moderación interna y utilizar juiciosamente en cursos externos, la sal de cocina puede revelar cualidades terapéuticas. Debe saber que el cuerpo humano tenemos todo un arsenaluroendocrin capaz de mantener el nivel de sodio y cloruro a una velocidad normal, la sal, incluso si un déficit exógeno. El cuerpo humano pero no tiene ningún medio eficaz para eliminar el exceso de cloruro de sodio. Hay situaciones en las que el cloruro de sodio puede ser útil para el cuerpo. La cantidad de cloruro de sodio presentó al corop siempre se correlacionan con la pérdida de sal, especialmente a través de la transpiración, y dereglajele o enfermedades sufridas por cada individuo. Una mecánica de trabajo considerable de músculo esquelético (esqueleto), la falta de cloruro de sodio puede bloquear e inhibir la sudoración la función renal. procesos metabólicos también pueden ser profundamente perturbado, inclfosfocalcic metabolismo usiv, con consecuencias negativas para los huesos, las articulaciones y el corazón. Acepta un máximo de consumo de 10g. cloruro de sodio al día, en individuos sanos, que hacen trabajo físico sostenido. Este nivel debería disminuir, dependiendo de la salud y la velocidad de deformación a 0, si las personas sedentarias. Cloruro de sodio en el cuerpo humano, tanto de sodio y cloro, tienen una especial importancia fisiológica para los seres humanos. Pero eso hay que señalar que ambos elementos son tóxicos por encima de un umbral determinado. Los dos minerales pueden llegar al cuerpo junto con la sal de cocina (cloruro de sodio), o fuente de energía, en el cochees el sodio y el cloro son relacionados en diferentes combinaciones. El cloruro de sodio se pueden formar en caso necesario en el cuerpo y si no recogidos en este formulario. Es importante para la hidratación del tejido, estar involucrado en la actividad de los eritrocitos, y en la regulación de la digestión (estimula la formación de ácido clorhídrico en el estómago y el carbonos de sodio en el páncreas). Para la mayoría de la gente moderna, el principal proveedor de cloro y cloruro de sodio es salinas. En estas circunstancias, el mundo civilizado de hoy, ha llegado a más a menudo se enfrentan con la situación que la de exceso de graves de tres razones principales: - forma hiperconcentrado, tan altamente reactivaEn virtud del cual el alimento es el cloruro de sodio - abusiva utilización acerca de la sal en la dieta diaria como una especia - el uso generalizado de la sal en los alimentos (recordar que hay muchos productos con sal "oculta", que a pesar de que contienen cantidades NaCl importante, no salada, como todos los de preservaciónNavegación a vela, embutidos, quesos varios, una variedad de hornear, el queso de soja, alimentos, alimentos "instantáneos", etc.). el hombre ordinario con una comida precocida o de confección "se insertan en el cuerpo más sal de lo que imaginamos. nocividad para la sal, el cloruro de sodio es decir, elu sido "acusado" a su vez en los últimos 50 años, cuando el sodio, cuando el cloro. De hecho, por una parte, implica una falta total de estos elementos no se comportan agresivamente si su origen pertenece a la estructura química natural y en la otra parte, tanto los minerales son nocivos cuando alcanzan el cuerpo de fórmula sintética de origen mineral (+ icirco; nafara de tratamientos controlados), ya que algunas sustancias alcalinizantes (bicarbonato de sodio - es una poderosa hipertensión, hidróxido de sodio - incluso en cantidades ínfimas tejidos irritados) o acidificantes (cloruro de amonio, etc. - irrita parénquima renal) . cloruro de sodio concentrado (salinas) se comporta, en términos de reacción química¿Por qué aventurarse en el cuerpo. Es imposible establecer una regla de pH a su vez determinada por la sal. De un individuo a otro e incluso de hora en hora para el mismo individuo, NaCl puede ser tanto un alcalinas y acidulante uno. Estos cambios repentinos y las reacciones causadas por la indemnización, no son diciembre y AcciónIRC, el cuerpo t mal. Sal de cocina que se consume en exceso, causa la hipertensión crónica y edema con hidrosodică retención, que ya no se presenta después de la eliminación de cloruro de sodio en la dieta. Algunos estudios muestran que la mayoría de los pacientes hipertensos últimos 50 años, han consumido un exceso de cloruro de sodio como sal de mesa o incluso cada doscarbonato de sodio, en su juventud. Cloruro de sodio naturales - Estructura, génesis de la química, esta sal se forma sobre la base de dos elementos extremos, en particular reactiva de sodio (monovalente grupo de metal alcalino I) y cloro (electronegativo halógeno Grupo VII) de cloruro de sodio en estos depósitos se forman en agua de mar,la superficie del suelo o en profundidad. Se forma a partir de la reacción: HCl + NaOH = NaCl + H2O El cloruro de sodio mineral natural tiene una estructura cristalina, brillante o transparente de cristal transparente, incolora o de color en diferentes colores (gris, blanco, azul, negro). El cloruro de sodio se disuelve en agua para teneraturaţie (más de un cierto grado de fuerza, no disuelve el agua salada). Los océanos del mundo y agua de mar, NaCl es el estado soluble. En la naturaleza, en pequeñas cantidades, sin que se formen depósitos, cloruro de sodio se forma en todas partes. Lo mismo sucede en el cuerpo humano. En principio, a menos que unube condiciones fisiológicas deterioradas, el hombre no necesita fuente externa de cloruro de sodio como la sal se hace fácilmente en el cuerpo, siempre que exista la materia prima (de sodio y cloro). Por lo tanto, es necesario garantizar óptima de sodio y cloro a partir de fuentes naturales, los dos elementos están bien representados y relacionados con las estructuras de órganosagradable, donde se libera gradualmente. Aquellos que usan la sal sin refinar del mar la resistencia a la radiación cinco veces mayor que el otro. En España, la sal se prepara de una manera muy original, por lo que enfermedades como la leucemia es muy poco frecuente en este país. Acción: cura los resfriados de sal natural marina, las vías respiratorias, traumatismos osteoarticulares, morder espasmosarado
 

 

Produse din aceeasi categorie