Home >> Walmark Produse farmaceutice > Suplimente Nutritive >> Prostenal perfect 60tb WALMARK

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

Prostenal perfect 60tb WALMARK

Prostenal perfect 60tb WALMARK in cazul problemelor cu prostata, fara efecte adverse, efect favorabil asupra sanatatii prostatei si al simptomelor hiperplaziei benigna de prostata,influenta p
97,55 RON

 

Descriere produs:

PROSTENAL PERFECT 60tb WALMARK
PROSTENAL PERFECT este o combinaţie unică din trei ingrediente active (Perfect Complex), în doze confirmate de studii clinice, pentru o îngrijire completă şi eficientă a prostatei. Conţine extracte naturale cu efect favorabil asupra sănătăţii prostatei şi al simptomelor hiperplaziei benignă de prostată – HBP. Această afecţiune se manifestă prin urinări frecvente, întrerupte şi uneori dureroase (în special noaptea), prin creşterea efortului de a urina şi prin senzaţia de urinare incompletă. Asocierea extractelor din Saw Palmetto şi din rădăcină de Urtica dioica este, pe baza studiilor ştiinţifice efectuate, de un mare ajutor în hiperplazia benignă de prostată – conţinutul lor în Prostenal Perfect este atent calculat, în doze eficiente clinic. Formula PROSTENAL PERFECT este completată cu licopen – un carotenoid care reduce riscul de apariţie a cancerelor de prostată.

PROSTENAL PERFECT are o influenţă pozitivă asupra potenţei masculine şi ajută la menţinerea activităţii sexuale chiar şi la vârste înaintate

 îngrijire completă şi eficientă a prostatei

 efect favorabil asupra sănătăţii prostatei şi al simptomelor hiperplaziei benignă de prostată
 reduce riscul de apariţie a cancerelor de prostată

influenţă pozitivă asupra potenţei masculine
Greutate/capsulă:
 Saw Palmetto extract(acizi graşi 85-95% steroli 0,2-0,4 echiv. min. 1600 mg)    160,0 mg    Urtica dioica extract 10:1 (echiv. 1200 mg)    120,0 mg
Licopen    3,0 mg

Ca supliment alimentar, câte 1-2 capsule pe zi, înghiţite cu apă. Este recomandat a se folosi pe o perioadă îndelungată. Efectele pozitive pot fi observate după 3-6 săptămâni.

 Prostenal perfect este un supliment alimentar. A nu se administra la copii, la femei gravide sau care alăptează. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină şi căldură. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul nu este recomandat ca înlocuitor al unui regim alimentar variat. A nu se depăşi doza zilnică recomandată.
 
Prostata este o glandă aflată la intersecţia aparatului urinar cu cel genital şi ea produce 25-30% din lichidul seminal. La 20 de ani, prostata are un volum de 15 cm cubi şi seamănă cu o castană ca volum şi formă.

Cu trecerea anilor, scade testosteronul şi are loc o inversare a producţiei hormonale, astfel încât se măreşte prostata ca volum şi ea este mai dură, mai puţin elastică, boală care poartă numele de adenom de prostată. Astfel că prostata mărită apasă pe uretra ce trece prin mijlocul ei, creând dificultăţi în urinare. Uneori atât de strangulată este uretra, încât se ajunge la imposibilitatea de a urina, deci la retenţia urinară, care trebuie deblocată la spital prin montarea unei sonde direct în vezică. Cu cât rămâne mai multă urină neevacuată la timp, cu atât creşte pericolul ca prostata să se îmbolnăvească din cauza bacteriilor şi să se formeze calculi renali. Adenomul de prostată se tratează la început fie cu produse din plante, fie cu medicamente.

Sunt două forme clinice: prostatită acută, caracterizată prin edem şi infiltraţie granulocitară interstiţială însoţită de cele mai multe ori de colecţii purulente, şi prostatită cronică, caracterizată prin scleroza ţesutului interstiţial, atrofie a epiteliului, de cele mai multe ori cu proliferări papilifere.

Adenomul de prostată este o afecţiune frecventă a sexului masculin, întâlnită într-un procent de 10 % la bărbaţi în jurul vârstei de 40 de ani şi intre 70-76 % la peste 80 de ani.

În această afecţiune, diagnosticul şi tratamentul pot fi stabilite doar de medicul specialist, plantele medicinale având rol de adjuvante ale tratamentului de bază. Până de curând, chirurgia urologică reprezenta singura modalitate de abordare terapeutică realistă a adenomului de prostată, însă în cazurile uşoare ale adenomului de prostată pot fi aplicate şi tratamente naturiste alternative.
 


 
 

English:

PERFECT PROSTENAL 60tb Walmark perfectly prostenal Features: Prostenal Perfect is a unique combination of three active ingredients (Perfect Complex) at doses as confirmed by clinical trials, for a complete and efficient care of the prostate. Contains natural extracts with favorable effect on the health of benign prostatic hyperplasia symptoms and ds prostate - BPH. This disease is characterized by frequent urination, interrupted and sometimes painful (especially at night) by increasing effort to urinate and a feeling of incomplete urination. The combination of extracts of Saw Palmetto and Urtica dioica root is based on scientific studies conducted in support of a large benignA prostate - Perfect Prostenal their content is carefully calculated, clinically effective doses. Perfect Prostenal formula is supplemented with lycopene - a carotenoid that reduces the risk of prostate cancer. Prostenal Perfect has a positive influence on male potency and sexual activity helps maintain and will evenrste submitted. Effects prostenal perfect: * full and effective care of prostate health * favorable effect on prostate and benign prostatic hyperplasia symptoms * reduced risk of prostate cancer * positive influence on male potencyAssay prostenal us perfectly: Weight per capsule: Saw Palmetto Extract (85-95% fatty acid sterols 0.2 to 0.4 equiv. min. 1,600 mg) 160.0 mg Urtica dioica extract 10:1 (equiv. 1,200 mg) 120.0 mg Lycopene 3.0 mg dose prostenal perfectly: As dietary supplement, 1-2 capsules per day and; Nghiţite water. It is recommended for use over a long period. Positive effects can be observed after 3-6 weeks. Undesirable effects and contraindications: Prostenal perfect is a dietary supplement. Do not administer to children, pregnant or lactating women. Store in a dry place, protected from light and heat. Keep i; Ndemâna children. The product is not recommended as a substitute for a varied diet. Do not exceed recommended daily dose. Producer: Czech Walmark few words about the prostate: The prostate is a gland located at the intersection with the genital urinary tract and it produces 25 to 30% of seminal fluid. At 20 years, prostate volume is 15 cubic centimeters and remarkableAna with a chestnut in volume and shape. Over the years, decreases testosterone levels and there is a reversal of hormone production, so increases prostate volume and it is harder, less elastic, disease called prostate adenoma. So enlarged prostate presses on the urethra that passes through its middle, creating difficulties in urinarye. Sometimes the urethra is so strangled that are unable to reach the urine, so the urinary retention to be released from hospital by installing a catheter directly into the bladder. The urine remains more neevacuată in time, the greater the risk that prostate to become ill because of bacteria and to formstones. BPH is treated first with either plant products or medicines. There are two clinical forms: acute prostatitis, characterized by interstitial edema and granulocyte infiltration, often accompanied by purulent collections, and chronic prostatitis, characterized by tissue sclerosis interstitial, epithelial atrophyhis mostly with papilifere proliferation. BPH is a common disease of male patients, found a 10% in men around age 40 years and between 70-76% over 80 years . In this condition, diagnosis and treatment can be determined only by the practitioner, medicinal plantsis taking the role of adjuvant therapy based. Until recently, urologic surgery the only realistic way therapeutic approach for prostate adenoma, but in mild cases of prostate adenoma can be applied to alternative natural treatments.
 
 

Français:

PERFECT PROSTENAL 60 To Walmark parfaitement prostenal Caractéristiques: Prostenal Perfect est une combinaison unique de trois ingrédients actifs (Perfect complexes) à des doses aussi confirmé par des essais cliniques, pour un soin complet et efficace de la prostate. Contient des extraits naturels avec effet favorable sur la santé des symptômes bénins hyperplasie de la prostate et ds de la prostate - HBP. Cette maladie se caractérise par des mictions fréquentes, interrompu et parfois douloureux (surtout la nuit) par augmentation de l'effort d'uriner et une sensation de miction incomplète. La combinaison d'extraits de palmier nain et de la racine d'Urtica dioica est basée sur des études scientifiques menées à l'appui d'un grand bénigneA la prostate - Perfect Prostenal leur contenu est soigneusement calculée, l'efficacité clinique des doses. Perfect Prostenal formule est complétée par le lycopène - un caroténoïde qui réduit le risque de cancer de la prostate. Prostenal Perfect a une influence positive sur l'activité des hommes et l'activité sexuelle permet de maintenir et mêmerste soumis. Effets parfaite prostenal: pleine et effective des soins de santé de la prostate * * effet favorable sur la prostate et symptômes bénins hyperplasie de la prostate * réduction du risque de cancer de la prostate * influence positive sur le potentiel masculinComposition prostenal nous convient parfaitement: Poids par capsule: Extrait de palmier nain (85-95% d'acides gras stérols 0,2 à 0,4 équiv. Min. 1.600 mg) 160,0 mg Urtica dioica extrait 10:1 (1200 mg equiv.) 120,0 3,0 mg de lycopène mg prostenal parfaitement: Comme supplément diététique, 1-2 capsules par jour et; Eau Nghiţite. Il est recommandé pour une utilisation sur une longue période. Des effets positifs peuvent être observés après 3-6 semaines. Effets indésirables et contre-indications: parfaite Prostenal est un complément alimentaire. Ne pas administrer aux enfants, femmes enceintes ou allaitantes. Conserver dans un endroit sec, protégé de la lumière et de chaleur. Gardez i, Les enfants Ndemâna. Le produit n'est pas recommandé comme un substitut à un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Producteur: tchèque Walmark quelques mots sur la prostate: La prostate est une glande située à l'intersection avec la urinaires tractus génital et elle produit 25 à 30% de liquide séminal. A 20 ans, le volume de la prostate est de 15 centimètres cubes et remarquableAna avec une châtaigne en volume et de forme. Au fil des ans, le taux de testostérone diminue et il ya un renversement de la production d'hormones, de la prostate augmente alors de volume et il est plus difficile, moins élastique, maladie appelée adénome de la prostate. Presses de la prostate donc élargie sur l'urètre qui traverse son milieu, créant des difficultés de l'excrétion urinairee. Parfois, l'urètre est alors étranglée qui sont incapables d'atteindre l'urine, de sorte que la rétention urinaire d'être sorti de l'hôpital par l'installation d'un cathéter dans la vessie. L'urine reste plus neevacuată dans le temps, plus le risque que la prostate de devenir malade à cause de bactéries et de formerpierres. L'HBP est traitée en premier, soit avec des produits végétaux ou de médicaments. Il existe deux formes cliniques: la prostatite aiguë, caractérisée par un oedème interstitiel et l'infiltration de granulocytes souvent accompagnées de collections purulentes, et la prostatite chronique, caractérisée par la sclérose des tissus atrophie interstitielle, épithélialessurtout avec sa prolifération papilifere. HBP est une maladie commune des patients de sexe masculin, a trouvé 10% chez les hommes vers l'âge de 40 ans et entre 70-76% plus de 80 ans . Dans ces conditions, le diagnostic et le traitement peut être déterminée que par le praticien, les plantes médicinalesprend le rôle du traitement adjuvant à base de. Jusqu'à récemment, la chirurgie urologique, la seule manière réaliste l'approche thérapeutique de l'adénome de la prostate, mais dans les cas légers d'adénome prostatique peut être appliquée à d'autres traitements naturels.
 
 

Español:

PERFECTO PROSTENAL 60 TB Walmark perfectamente prostenal Características: Prostenal perfecta es una combinación única de tres ingredientes activos (Complejo Ideal) en dosis según lo confirmado por los ensayos clínicos, para una atención integral y eficiente de la próstata. Contiene extractos naturales con efectos favorables sobre la salud de los síntomas de hiperplasia prostática benigna y la ds de la próstata - HBP. Esta enfermedad se caracteriza por micción frecuente, interrumpido a veces dolorosa (sobre todo de noche) por aumentar el esfuerzo para orinar y una sensación de micción incompleta. La combinación de extractos de Saw Palmetto y la raíz de Urtica dioica se basa en estudios científicos llevados a cabo en apoyo de una gran benignaUna próstata - Perfect Prostenal su contenido es cuidadosamente calculado, con las dosis clínicamente eficaces. Perfecto Prostenal fórmula se complementa con licopeno - un carotenoide que reduce el riesgo de cáncer de próstata. Prostenal perfecta tiene una influencia positiva en la potencia masculina y la actividad sexual ayuda a mantener e inclusorste presentado. Efectos prostenal perfecto: plena y efectiva de la atención de salud de la próstata * * efecto favorable sobre la próstata y la hiperplasia prostática benigna síntomas * reducción del riesgo de cáncer de próstata * influencia positiva en la potencia masculinaDeterminación prostenal nosotros perfectamente: Peso por cápsula: Extracto de Saw Palmetto (85-95% de ácidos grasos esteroles 0,2 a 0,4 eq. Min. 1.600 mg) 160,0 mg de extracto 10:01 Urtica dioica (1200 mg eq.) El licopeno 120,0 3,0 mg dosis mg prostenal perfectamente: Como suplemento dietético, 1-2 cápsulas por día y; Nghiţite agua. Se recomienda para su uso durante un largo período. Los efectos positivos se pueden observar después de 3-6 semanas. Reacciones adversas y contraindicaciones: perfecto Prostenal es un suplemento dietético. No administrar a niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Conservar en un lugar seco y protegido de la luz y el calor. Mantenga i, Los niños Ndemâna. El producto no es recomendado como un sustituto de una dieta variada. No exceda la dosis recomendada diaria. Productor: Checa pocas palabras Walmark sobre la próstata: La próstata es una glándula situada en la intersección con el tracto urinario genital y se produce el 25 al 30% del líquido seminal. A los 20 años, el volumen prostático es de 15 centímetros cúbicos y notableAna con una castaña en el volumen y forma. Con los años, disminuye los niveles de testosterona y existe una reversión de la producción de hormonas, por lo que aumenta el volumen prostático y es más difícil, menos elástica, llamada enfermedad de adenoma de próstata. Así ampliada próstata ejerce presión sobre la uretra que pasa por el centro, creando dificultades en la orinae. A veces la uretra es tan ahogado que no son capaces de llegar a la orina, por lo que la retención de orina para ser dado de alta mediante la instalación de un catéter directamente en la vejiga. La orina permanece más neevacuată en el tiempo, mayor es el riesgo de que la próstata que se enferma a causa de bacterias y forma apiedras. La HPB es tratada primero con cualquiera de los productos vegetales o los medicamentos. Existen dos formas clínicas: la prostatitis aguda, caracterizada por edema intersticial e infiltración de granulocitos, a menudo acompañadas de colecciones purulentas, y la prostatitis crónica, caracterizada por la esclerosis del tejido atrofia intersticial, epitelialessu mayor parte con la proliferación papilifere. HBP es una enfermedad común de los pacientes varones, que se encuentra un 10% en los hombres alrededor de los 40 años y entre 70-76% más de 80 años . En esta condición, el diagnóstico y el tratamiento sólo se puede determinar por el profesional, las plantas medicinalesestá tomando el papel de la terapia adyuvante. Hasta hace poco, la cirugía urológica la única manera realista aproximación terapéutica para el adenoma de próstata, pero en los casos leves de adenoma de próstata se puede aplicar a las alternativas de tratamiento natural.
 

 

Produse din aceeasi categorie