Home >> Secom > Suplimente Nutritive >> Curcumin Phytosome 500mg 60 capsule vegetale Secom

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

Curcumin Phytosome 500mg 60 capsule vegetale Secom

Antioxidant cu biodisponibilitate ridicata.reglarea unor procese de crestere, diferentiere, proliferare, invazie si moarte a celulelor cu multiplicare anormala.
125,00 RON

 

Descriere produs:

Curcumin Phytosome 500mg 60 capsule vegetale Secom

Antioxidant cu biodisponibilitate ridicata.

Avantaje

 •  contine Complex Phytosome Meriva® (18-22% cucurminoide) obtinut printr-o tehnologie brevetata de firma Indena SpA - SUA, 500mg/capsula
 •   Curcumin Phytosome Meriva® este rezultatul unui proces complex de legare la nivel molecular a extractului standardizat de Curcumin cu fosfatidilcolina, o componenta a membranelor celulare
 •     asigura o absorbtie si o biodisponibilitate a curcuminoidelor de aproximativ 30 de ori mai mare fata de amestecul simplu de curcuminoide*
 •     asigura o absorbtie de 50 pana la 60 de ori mai mare pentru desmetoxicurcumin (DMC) si bisdesmetoxicurcumin (BDMC), componentele bioactive din curcumin*
 • eficienta si siguranta sustinute de studii clinice
 •  are certificat GRAS (produs general recunoscut ca fiind sigur pentru utilizare ca ingredient in suplimente alimentare)
 • sub forma de capsule vegetale, ce pot fi administrate si in dietele vegetariene/vegane
 • Marczylo, Timothy H., et al. "Compararea biodisponibilitatii Curcuminului cu cea a Curcuminului legat la nivel molecular cu fosfatidilcolina." Cancer chemotherapy and pharmacology 60.2 (2007): 171-177.

Efecte si beneficii 

 • procesul de diviziune celulara normala (1,2,3):
 • reglarea unor procese de crestere, diferentiere, proliferare, invazie si moarte a celulelor cu multiplicare anormala: reducerea actiunii factorului de transcriptie nucleara NF-kB (factor nuclear kappa) si ale kinazelor MAP (protein kinase activate de mitogeni), ce regleaza expresia unor gene implicate in moartea celulara programata (ex.: p53, Bax), in metabolismul energetic celular, in formarea de vase de sange noi (ex.: ciclina D1, protein-kinaza mTOR, factorul de inducere a hipoxiei HIF-1a, metaloproteinazele MMP-9, factorii de crestere epidermica EGFR, a endoteliului vascular VEGF, insulinic 1 IGF-1 si a fibroblastelor bFGF, receptorul activat de proliferatorul peroxizomilor PPAR-γ, moleculele de adeziune intercelulara ICAM1)
 • echilibrarea sistemului imunitar (4):
 • reducerea multiplicarii si actiunii bacteriilor si a virusurilor care au capacitate de a modifica structura ADN-ului si ARN-ului celular (ex.: la nivel hepatic si al epiteliului colului uterin): actioneaza asupra unor proteine necesare aderentei, intrarii si supravietuirii agentilor patogeni in celulele sanatoase (ex.: PGC-1 alfa, hem-oxigenaza 1 HO-1, fosfoinozitid 3-kinazelor Pl3K-AKT)
 • reducerea BAFF (factor de activare a limfocitelor B)
 • reducerea manifestarilor acute ale GVHD (grefa contra gazda) prin actiune asupra citokinelor (IFN-γ), interleukinele IL -1, IL-6, factorul de necroza tumorala alfa (TNF –α), limfocitelor Th17
 • imbunatatirea mobilitatii si a rezistentei fizice la nivel osteoarticular (5,6), reducerea degradarii structurilor gastrointestinale, bronhopulmonare, cardiovasculare, cerebrale, oculare, dermice
 • reducerea fosfolipazei A2, ciclooxigenazei COX-2, lipooxigenazei 5-LOX, factorului nuclear (NF-kβ), interleukinelor IL-1b, IL-6, IL-17, moleculelor de adeziune celulara vasculara VCAM -1, factorului de necroza tumorala alfa (TNF-α)
 •  detoxifierea organismului
 • amplificarea actiunea enzimelor detoxifiante de faza II
 • mentinerea structurii si a functiilor cerebrale (8):
 • reducerea actiunii toxice a excesului de glutamat
 • mentinerea concentratiei BDNF, factor neurotropic cerebral, ce sustine supravietuirea, cresterea si diferentierea neuronilor
 • reducerea excesului de fier si cupru cerebral
 • reducerea formarii si dimensiunii placilor de beta-amiloid in creier, reducerea actiunii placilor existente: actioneaza asupra enzimei BACE (9)
 • reducerea enzimelor MAO - A si B care, in exces, degradarea serotoninei si dopaminei
 • reducerea metabolizarii triptofanului in acid chinolinic care produce leziuni neuronale si tulburari neurodegenerative: reduce indolamina (IDO)
 • imbunatatirea longevitatii si reducerea efectelor imbatranirii celulare (7):
 • reducerea speciilor reactive de oxigen: imbunatatirea nivelului unor enzime antioxidante (superoxid dismutaza, glutation peroxidaza, catalaza)
 • reducerea formarii produsilor de glicare avansata: imbunatatirea secretiei de insulina si sensibilitatii celulare periferice la insulina
 • reducerea concentratiei si acumularii lipofuscinei intraneuronala
 • protejarea sistemului cardiovascular (8):
 • stimularea sintezei si la eliminarea bilei cu rol in digestia grasimilor, la absorbtia vitaminelor A, D, E, K si la eliminarea toxinelor liposolubile
 • imbunatatirea metabolismului glucozei: activarea receptorului activat de proliferatorul peroxizomului (PPAR-γ)
 • reducerea deficitului de hemoxigenaza HO-1 cu rol in relaxarea vasculara si in protectia constituentilor celulari impotriva stresului oxidativ
 • reducerea peroxidarii lipidice si agregarii plachetare
 • reducerea secretiei in exces a cortizolului: reduce ACTH si angiotensina II

Mod de administrare

Cate 1 capsula/zi la masa; pentru suport osteoarticular, cate 1 capsula de 2 ori/zi sau conform recomandarii consultantului de specialitate.

Deoarece produsul include ingrediente provenite din surse naturale, acesta nu este standardizat din punct de vedere al proprietatilor organoleptice. Astfel, pot exista variatii privind culoarea, mirosul sau aspectul de la un lot la altul, fara a influenta eficienta sau siguranta produsului.
Fiecare lot de materie prima si de produs finit sunt supuse unui riguros proces de verificare, pentru asigurarea eficientei, biodisponibilitatii si sigurantei corespunzatoare.

Mai multe despre (More about curcumin)  curcumin puteti citi aici


 
 

English:

Curcumin 95 500mg Curcumin 95 500mg 60cps 60cps SECOM SECOM Effects: - adjuvant in tumor therapy - reduces growth, proliferation and cancer cell migration by: - neoangiogenezei inhibition (reduced expression of metalloproteinase MMP-9 and vascular growth factor / VEGF and fibroblasts / bFGF ) - stimulate cellular differentiation, inducingpower was tumor cell apoptosis - the body detoxify carcinogenic substances (nitrosamines, carbon tetrachloride, dioxin, estrogen, etc..) by enhancing the activity of phase II detoxification enzymes - the stimulation of p53 tumor gene activity - inflammation, inhibit COX-2 and 5-LOX, reduce pain, increase mobility in articular rheumatism, osteoarthritis, ENTorse, lombalgii, sarcoidosis (can be applied locally mixed with hot water, olive oil or flax) - antioxidant 300 times stronger than Vitamin E - protects against injury from ischemia syndrome - reperfusion - immune (humoral and cellular immunity stimulated ) - antiviral, antifungal, antibacterial - Protector liver (ascites, hepatic steatosis andcter), lung (asthma, cystic fibrosis, bronchitis, lung congestion, tuberculosis), kidney (renal fibrosis, diabetic nephropathy) - and cholagogue choleretic (stimulates bile secretion, biliary and encourages evacuation in the duodenum) - reduces digestive manifestations: infection with Helicobacter pylori, precancerous lesions and inflammation of the digestive tract, indigestion, conestipatie, duodenal ulcer, gastritis, colitis, hyperacidity, intestinal adenomas, pancreatitis, normalize the production of mucus, restores intestinal microbial flora, antiemetic - dermatoprotector, epitelizant (can be applied directly to lesions caused by fungal infections, bacterial, viral, dermatitis, eczema , leprosy, insect bites, psoriasis) - reduce the decline cognetive and functional in Alzheimer's, Parkinson's, Huntington's, ALS, encephalomyelitis by anti-inflammatory effect, hydro and liposoluble antioxidant by chelating copper and iron excess by reducing demielinizarii, fibers and formation of beta-amyloid plaques - preventing accidents and cerebrovascular Cardiovascular: reduced total cholesterol, increases fractiuUncle HDL, inhibit lipid peroxidation, prevents atherosclerosis - antiplatelet (normalize fibrinogen level) - antiallergic (reduced production of histamine) - improves uveitis (inflammation of the anterior pole of the eye) - reduces gynecomastia (breast development in men) in the treatment of androgen suppression Comp prostate cancerozitie / capsule: Curcumin (Curcuma Longa) (18:1 root extract, 380mg curcumin, bis - d eme toxicurc IMU in a 5mg, 90mg demetoxicurcumin) 500mg Directions: 1-2 capsules daily or as recommended in table specialist consultant. He nuseasociacuanticoagu chain, antacids, antiplatelet,doxorubicin, irinotecan, campotecina, echlorethamina.
 
 

Français:

Curcumin 95 500 mg Curcumin 95 500 mg 60cps 60cps SECOM effets SECOM: - adjuvant dans la thérapie des tumeurs - réduit la croissance, la prolifération et la migration des cellules cancéreuses par: - l'inhibition neoangiogenezei (une expression réduite de la métalloprotéinase MMP-9 et le facteur de croissance vasculaire / VEGF et les fibroblastes / bFGF ) - stimulent la différenciation cellulaire, induisantle pouvoir était l'apoptose des cellules tumorales - le corps de se purifier des substances cancérogènes (nitrosamines, du tétrachlorure de carbone, la dioxine, œstrogènes, etc.) en augmentant l'activité du II enzymes de détoxification de phase - la stimulation de l'activité génique de tumeur p53 - inflammation, inhibent la COX-2 et le 5-LOX, réduire la douleur, accroître la mobilité dans le rhumatisme articulaire, arthrose, ENTORSE, lombalgii, sarcoïdose (peut être appliqué localement mélangés à l'eau chaude, l'huile d'olive ou de lin) - antioxydant 300 fois plus forte que la vitamine E - protège contre les blessures causées par le syndrome de l'ischémie - reperfusion - immune (humorale et l'immunité cellulaire stimulée ) - antiviral, antifongique, - Protecteur du foie antibactérien (ascite, une stéatose hépatique etCter), pulmonaires (asthme, la fibrose kystique, la bronchite, congestion pulmonaire, tuberculose), les reins (la fibrose rénale, la néphropathie diabétique) - et cholérétique cholagogue (stimule la sécrétion biliaire, voies biliaires et encourage l'évacuation dans le duodénum) - réduit les manifestations digestives: l'infection par Helicobacter pylori, des lésions précancéreuses et de l'inflammation du tube digestif, l'indigestion, cône, L'ulcère duodénal stipatie, la gastrite, la colite, l'hyperacidité, adénomes intestinaux, une pancréatite, de normaliser la production de mucus, restaure la flore intestinale microbienne, antiémétique - dermatoprotector, epitelizant (peut être appliqué directement à des lésions causées par des infections fongiques, bactériennes, virales, la dermatite, l'eczéma , la lèpre, les piqûres d'insectes, psoriasis) - réduire le déclin Cogneet fonctionnelles dans la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, Huntington, la SLA, l'encéphalomyélite tive par-inflammatoire, anti-Hydro et antioxydant liposoluble par chélation de cuivre et de fer excédentaire en réduisant demielinizarii, les fibres et la formation de plaques de bêta-amyloïde - la prévention des accidents vasculaires cérébraux et fractiu cardiovasculaire: réduire le cholestérol total, les augmentationsOncle HDL, inhibent la peroxydation lipidique, prévient l'athérosclérose - anti-agrégants plaquettaires (normaliser les taux de fibrinogène) - antiallergique (réduction de la production d'histamine) - améliore l'uvéite (inflammation du pôle antérieur de l'œil) - réduit la gynécomastie (développement des seins chez les hommes) dans le traitement des androgènes suppression cancer de la prostate Compozitie / capsule: La curcumine (Curcuma longa) (18:1 extrait de racine, la curcumine 380mg, bis - d eme toxicurc IMU dans un 5mg, 90mg demetoxicurcumin) 500mg Itinéraire: 1-2 capsules par jour ou tel que recommandé dans le tableau consultant spécialisé. Il chaîne nuseasociacuanticoagu, antiacides, anti-agrégants plaquettaires,doxorubicine, l'irinotecan, campotecina, echlorethamina.
 
 

Español:

La curcumina 95 500mg 500mg 95 curcumina 60cps 60cps SECOM Efectos SECOM: - adyuvante en el tratamiento del tumor - reduce el crecimiento, proliferación y migración celular de cáncer de: - la inhibición neoangiogenezei (disminución de la expresión de la metaloproteinasa MMP-9 y del factor de crecimiento vascular / VEGF y fibroblastos / bFGF ) - estimular la diferenciación celular, induciendopoder fue celular por apoptosis del tumor - al cuerpo a desintoxicarse de sustancias carcinógenas (nitrosaminas, tetracloruro de carbono, las dioxinas, los estrógenos, etc.) al aumentar la actividad de la Segunda enzimas de desintoxicación de fase - la estimulación de la actividad genética de tumores p53 - inflamación, inhibidores de la COX-2 y 5 LOX, reducir el dolor, aumentar la movilidad en el reumatismo articular, artrosis, ORLorse, lombalgii, sarcoidosis (puede aplicarse a nivel local se mezcla con agua caliente, aceite de oliva o de lino) - antioxidante 300 veces más fuerte que la vitamina E - protege contra lesiones causadas por el síndrome de isquemia - reperfusión - inmune (humoral y la inmunidad celular estimulado ) - antivirales, antifúngicos, antibacterianos - Protector del hígado (ascitis, la esteatosis hepática yCarácter), pulmón (asma, fibrosis quística, bronquitis, congestión pulmonar, tuberculosis), riñón (fibrosis renal, nefropatía diabética) - y colerético colagogo (estimula la secreción biliar, vías biliares y estimula la evacuación en el duodeno) - reduce las manifestaciones digestivas: la infección por Helicobacter pylori, las lesiones precancerosas y la inflamación del tracto digestivo, la indigestión, el cono, Úlcera duodenal stipatie, gastritis, colitis, hiperacidez, adenomas intestinales, pancreatitis, normalizar la producción de moco, restaura la flora microbiana intestinal, antiemético - dermatoprotector, epitelizant (puede aplicarse directamente a las lesiones causadas por las infecciones fúngicas, bacterianas, virales, dermatitis, eczema , la lepra, picaduras de insectos, psoriasis) - reduce la disminución cogney funcional en la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica es, encefalomielitis ción por efecto anti inflamatorio, antioxidante hidro y liposolubles por quelantes del cobre y el exceso de hierro mediante la reducción de demielinizarii, las fibras y la formación de placas de beta-amiloide - la prevención de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares: colesterol total reducido, aumenta fractiuTío HDL, inhibir la peroxidación lipídica, previene la arteriosclerosis - antiplaquetarios (normalizar los niveles de fibrinógeno) - antialérgico (reducción de la producción de histamina) - mejora la uveítis (inflamación del polo anterior del ojo) - reduce la ginecomastia (desarrollo mamario en los hombres) en el tratamiento de supresión androgénica Comp cáncer de próstataozitie Ingredientes: Cúrcuma (Cúrcuma Longa) (18:1 extracto de raíz, la curcumina 380mg, bis - d eme toxicurc IMU en un 5 mg, 90 mg demetoxicurcumin) 500mg Modo de empleo: 1-2 cápsulas por día o según lo recomendado en la tabla consultor especialista. Él cadena nuseasociacuanticoagu, antiácidos, antiagregantes plaquetarios,doxorubicina, irinotecán, campotecina, echlorethamina.
 

 

Produse din aceeasi categorie