Home >> Elidor produse farmaceutice > Siropuri >> Sirop Mugorex 200ml ELIDOR

Livrari la usa in Bucuresti 9 lei! Livrari la usa in provincie 19,90 lei!
Sunati la: - 021-210.95.50 sau 0723-819.700 - intre orele 10-18
Comandati produsele dorite prin email: farmaciaverde@util21.ro

Sirop Mugorex 200ml ELIDOR

Sirop Mugorex 200ml ELIDOR simptomatic al afecţiunilor inflamatorii recurente ale căilor respiratorii (gripa, viroze respiratorii, rinite, sinuzite, faringite, amigdalite, ...
16,99 RON

 

Descriere produs:

Sirop Mugorex - antiinflamator, antiseptic, expectorant, antitusiv 200ml ELIDOR

 

SIROP MUGOREX

 

 

DENUMIRE COMERCIALĂ: SIROP MUGOREX

 

COMPOZIŢIE: infuzie 10% din cetină de Jneapăn (Pinus Mugo) - 5%, sirop de zahăr -64%, benzoat de sodiu - 0,3%, glicerina - 1,7%, apă purificată - 29%.

 

RECOMANDĂRI: supliment alimentar, tratamentul simptomatic al afecţiunilor inflamatorii recurente ale căilor respiratorii (gripă, viroze respiratorii, rinite, sinuzite, faringite, amigdalite, traheobronşite, laringite, bronşite acute şi cronice), adjuvant în tratarea unor afecţiuni renale sau ale căilor urinare (pielonefrite, cistite catarale, uretrita, litiaza renală), adjuvant în alte afecţiuni cronice (reumatism cronic, artroza vertebrală, coxartroza, gonartroza).

 

ACŢIUNE FITOTERAPEUTICĂ: antibacterian, antiinflamator, antiseptic, expectorant, antitusiv, fluidifiant al secreţiilor bronşice, diuretic, sedativ, vitaminizant, energizant.

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

- copii între 4-6 ani: 1 linguriţă de 3 ori pe zi dizolvată în apă plată sau ceai;

- copii între 6-14 ani: 2 linguriţe de 3 ori pe zi dizolvate în apă plată sau ceai;

- adulţi şi copii peste 14 ani: 2 linguri de 3 ori pe zi dizolvate în apă plată sau ceai.

 

A nu se depăşi doza zilnică recomandată.

Supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată. A se consuma de preferinţă până la data înscrisă pe ambalaj.

 

REACŢII ADVERSE: nu se cunosc.

 

CONTRAINDICAŢII: diabet zaharat, hipersensibilitate la unul sau mai multe componente.

 

SARCINA ŞI ALĂPTAREA: nu s-au efectuat studii asupra unui potenţial efect teratogen de aceea nu recomandăm utilizarea produsului în aceste perioade.

 

PRECAUŢII SPECIALE DE ADMINISTRARE: nu se va administra copiilor cu vârsta sub 4 ani.

 

EFECTE ASUPRA CAPACITĂŢII DE A CONDUCE ŞI DE A FOLOSI UTILAJE: nu se cunosc.

 

PERIOADA DE VALABILITATE: 2 ani de la data fabricaţiei; a se utiliza maxim 8 săptămâni de la prima deschidere a flaconului.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU PĂSTRARE:

A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor sub 3 ani.

A se păstra în ambalajul originar, la loc uscat, la temperatura camerei, ferit de lumina directă a soarelui.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

 

FORMA DE PREZENTARE:

Flacon conţinând 200 ml sirop.

Lichid vâscos de culoare galbenă.

 

.....................................................................................................................................................

 

 

METODA ELIDOR

VIROZE SEZONIERE

 

 

Variaţiile termice precum şi prezenţa polipilor nazali, a terenului atopic şi a stresului predispun la apariţia virozelor respiratorii.

Acestea pot evolua sub diferite forme: rinite, sinuzite, rinofaringite, laringite, traheite şi chiar bronhopneumonii, de cele mai multe ori aceste forme asociindu-se.

Infecţia virală este de obicei afebrilă (însă febra poate constitui debutul unor afecţiuni asociate) şi se caracterizează prin inflamarea unuia sau a mai multor segmente de tract respirator superior. Simptomele sunt nespecifice: uscăciunea şi iritarea mucoasei nazo-faringiene, strănut, rinoree apoasă abundentă, dureri oculare, cefalee, dureri musculare şi toracice difuze, alterarea stării generale, lipsa poftei de mâncare. Uneori poate apărea o tuse uscată, de intensitate moderată care poate evolua ca tuse productivă.

Mass media informează zilnic pacienţii despre stoparea automedicaţiei cu antibiotice deoarece acestea sunt ineficiente în infecţiile virale şi cresc riscul dezvoltării rezistenţei la antibiotice.

Mai mult medicamentele de sinteză blochează de obicei un simptom (şi nu boala în sine) sau vindecă o afecţiune acută, însă prezintă riscul unor efecte adverse. De aceea recomandăm ca alternative medicina naturistă, remediile oferite de aceasta fiind nu numai eficiente, dar şi ieftine şi accesibile oricărei persoane.

Tratamentul natural, ilustrat prin METODA ELIDOR, demonstrează că, în afecţiunile de acest tip putem obţine rezultate eficiente, prin următoarea succesiune de măsuri:

1. Izolarea din colectivităţi şi repaus la pat, în cameră aerisită.

2. Hidratarea orală adecvată (ceai, compot, suc de fructe, supă - călduţe (dar nu fierbinţi).

Recomandăm să se monitorizeze cantitatea de lichide ingerate şi excretate iar pentru stimularea diurezei şi diminuarea edemului cerebral administrarea de LIZOVIR (ELIDOR) câte 2 cpr de 3 ori/zi, URSOMAX (ELIDOR) câte 2 cpr./zi asociat cu INFLUREX (ELIDOR) câte 2-4 cpr./zi şi-a dovedit eficienţa. Aceste produse au şi acţiune complexă (antialgică, antiinflamatorie, imunostimulantă, diuretică etc).

3. Efectul antiinflamator, antialgic şi antitermic se realizează prin utilizarea binomului terapeutic FRECŢIE ELIDOR + ORTOGEL (ELIDOR) 2-3 badijonări/zi (se aplică întâi frecţia iar apoi gelul).

Prin vasodilataţia întregii periferii se drenează rapid şi eficient toţi produşii de catabolism fabricaţi de organismul aflat în stare de agresiune virotică.

Astfel, prin aplicarea acestui protocol se accelerează detoxifierea organismului, ceea ce permite o revenire, de multe ori spectaculoasă la normalitate.

Este important ca acest drenaj să fie spijinit de un aport lichidian suplimentar (cel puţin 3 I ingestie/zi) pentru a permite sistemului de apărare performanţă spre vindecare.

Concomitent cu drenajul de detoxifiere, pelicula de ORTOGEL (ELIDOR) aplicată pe suprafaţa corporală, neutralizează eficient, într-o perioadă scurtă, mediatorii inflamatori sistemici. Aceste fenomene combinate determină ameliorarea rapidă a stării pacientului.

4. Combaterea tusei dar şi realizarea unui puternic efect antibiotic natural, expectorant, fluidifiant al secreţiilor bronşice, şi imunostimulator se realizează prin utilizarea SIROPULUI BRONHOSPECTIN (ELIDOR) (copii între 4 - 6 ani: 1 linguriţă de 3 ori pe zi dizolvată în apă plată sau ceai; copii între 6-14 ani: 2 linguriţe de 3 ori pe zi dizolvate în apă plată sau ceai; adulţi şi copii peste 14 ani: 2 linguri de 3 ori pe zi dizolvate în apă plată sau ceai).

5. Prezenţa unor semne neuropsihice (anxietate, insomnie, agitaţie) asociate sau nu cu manifestări somatoforme prelungesc de obicei perioada de stare şi de convalescenţă putând chiar agrava simptomatologia. SIROPUL TREI FLORI (ELIDOR) (5ml de 3 ori/zi la copii peste 6 ani şi 10 ml de 3 ori/zi la adulţi) induce efecte benefice atât asupra tractului respirator (antitermic, antiviral, diaphoretic, antitusiv, expectorant, emolient, imunomodulator) cât şi efect neurosedativ.

în cazul bolnavilor cu patologii complexe (cardiace, pulmonare, renale) se impune monitorizarea şi colaborarea interdisciplinară pentru rezolvarea în condiţii optime a acestora.

 

 

 


 
 

English:

Mugorex syrup - anti-inflammatory, antiseptic, expectorant, antitussive SYRUP 200ml Elida MUGOREX Trade name: MUGOREX SYRUP COMPOSITION: Infusion of 10% of Jneapăn Fir (Pinus mugo) - 5% -64% sugar syrup, sodium benzoate - 0.3 %, glycerine - 1.7%, purified water - 29%. RECOMMENDATIONS: food supplement affect the symptomatic treatment ofunilor recurrent inflammatory respiratory (influenza, viral respiratory infections, rhinitis, sinusitis, pharyngitis, tonsillitis, tracheobronchitis, laryngitis, bronchitis, acute and chronic), adjuvant treatment of kidney or urinary tract (pyelonephritis, cystitis tongue, urethritis, kidney stones ), an adjunct to other chronic diseases (chronic rheumatism, arthritis vertebralosteoarthritis, osteoarthritis). phytotherapeutic ACTION: antibacterial, antiinflammatory, antiseptic, expectorant, antitussive, fluidifiant of bronchial secretions, diuretic, sedative, fortified, energizing. DOSES AND ADMINISTRATION: - Children between 4-6 years: 1 teaspoon 3 times payment per day dissolved in water or tea - Children between 6-14 years: 2 tspThree times a day dissolved in plain water or tea - adults and children over 14 years: two tablespoons three times a day dissolved in plain water or tea. Do not exceed recommended daily dose. Food Supplement. Food supplements do not replace a varied and balanced diet. To be consumed preferably until the date stated on the packaging. REACONS effects: None known. Contraindications: diabetes, hypersensitivity to one or more components. Pregnancy and lactation: no studies on the potential teratogenic effects of that product not recommend using these periods. Special considerations: not be administered to children less than 4 years., Effects on ability to drive and use machines: not known. Shelf life: 2 years from date of manufacture, use up to 8 weeks after first opening the bottle. SPECIAL PRECAUTIONS FOR STORAGE: Keep the reach and sight of children under 3 years. Store in original packaging, placedry at room temperature away from direct sunlight. Read the leaflet before use. Presentation: Vial containing 200 ml syrup. yellow viscous liquid. ............. .................................................. .................................................. ................................................METHOD ...................................... Elida virus and the presence of seasonal variations in heat nasal polyps, land atopic and respiratory distress may predispose to the development virosis. They may evolve in different ways: rhinitis, sinusitis, nasopharyngitis, laryngitis, tracheitis and even bronhopneumonii, mostly associating these forms weree. afebrilă viral infection is usually (but fever may be associated with onset of disease) and is characterized by inflammation of one or more segments of the upper respiratory tract. Symptoms are nonspecific: dry and nasopharyngeal mucosa irritation, sneezing, watery rhinorrhea rich, eye pain, headache, muscle aches and chest diffuse theterarea general status, lack of appetite. Sometimes you may experience a dry cough, moderate intensity that can evolve as a productive cough. The media daily inform patients about self-medication with antibiotics stop because they are ineffective in viral infections and increased risk of developing antibiotic resistance. More than synthetic medicinestors blocks usually a symptom (and not the disease itself) or cure an acute disease, but the risk of adverse effects. We therefore recommend alternative natural medicine, the remedies it offers are not only effective, but cheap and accessible to anyone. Natural Treatment illustrated Elida method shows that the conditionSuch parties can achieve effective results through the following sequence of steps: 1. Isolation of communities and bed rest in the room ventilated. 2. Adequate oral hydration (tea, stewed fruit, fruit juice, soup - warm (not hot). Recommended to monitor the amount of liquid ingested and excreted and to stimulate diuresis and reduction Edeing brain LIZOVIR administration (Elida) 2 CPR 3 times each day, URSOMAX (Elida) as two cpr. / day associated with INFLUREX (Elida) 2-4 each cpr. / day has proven effective. These products and complex action (analgesics, anti-inflammatory, immune, diuretics, etc.). 3. Effect of anti-inflammatory painkiller and shield are made using the binomial terapeutic FRECŢIE Elida + ORTOGEL (Elida) 2-3 badijonări / day (frecţia first and then apply the gel). The entire periphery vasodilation drained quickly and efficiently all byproducts of catabolism produced by the body being at viral aggression. Thus, application of this protocol is accelerating detoxification of the body, allowing a recoming, often spectacular to normal. It is important that support its drainage of extra fluid intake (at least 3 I ingested / day) to allow for healing defense system performance. Along with drainage detoxification, film ORTOGEL (Elida) affixed to the body surface, effectively neutralized in a short period avgiatorii systemic inflammation. These phenomena combined results rapidly improving condition. 4. Fighting cough but also make a powerful natural antibiotic effect, expectorant, fluidifiant of bronchial secretions, and immune to be made using BRONHOSPECTIN SYRUP (Elida) (children aged 4-6 years: 1 teaspoon three times a day dissolved & icIRC, in plain water or tea, children between 6-14 years: 2 teaspoons three times a day dissolved in plain water or tea, adults and children over 14 years: two tablespoons three times a day dissolved in plain water or tea) . 5. The presence of neurological signs (anxiety, insomnia, agitation) with or without extended somatoform symptoms usually state and convalescence periodmay even worsen symptoms. SYRUP three flowers (Elida) (5ml 3 times / day in children over 6 years and 10 ml three times daily in adults) induces beneficial effects on both the respiratory tract (shield, antiviral, diaphoretic, antitussive, expectorant, emollient, immunomodulating ) and neurosedativ effect. for patients with complex diseases (heart, lung, re-tion) should be monitored and interdisciplinary collaboration to solve their optimum conditions.
 

 

Produse din aceeasi categorie